slider-ktw-desktop-ok

Siła

wartości

slider_ram

Podnosimy

wartość

i rozwijamy

nowe firmy

most2

Budujemy

solidne fundamenty

dla

nowych

przestrzeni

slajd-fundacja

Inspirujemy

edukację,

naukę

i rozwój

slider-ktw-mobile-ok

Siła

wartości

slider_ram_mobile

Podnosimy

wartość

i rozwijamy

nowe firmy

most2_mobile

Budujemy

solidne fundamenty

dla

nowych

przestrzeni

slajd_fundacja_mobile

Inspirujemy

edukację,

naukę

i rozwój

Nasze wartości

Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 Mb.

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij