ESG i zrównoważony rozwój

Wspieramy spółki portfelowe w planowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.

To nasze centrum odpowiedzialności korporacyjnej. Wspieramy spółki portfelowe w planowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.

Naszym głównym celem jest integrowanie kwestii środowiskowych, społecznych i tych, związanych z zarządzaniem w codziennej działalności spółek. Poprzez wypracowane inicjatywy i działania, dążymy do redukcji negatywnego wpływu spółek na środowisko.

Obszary, w których wspieramy spółki

Wspieramy spółki w opracowywaniu strategii Zrównoważonego Rozwoju, budując dzięki temu wartość dla organizacji oraz przewagę konkurencyjną na rynku. Jesteśmy z naszym eksperckim wsparciem na każdym etapie budowania zrównoważonego biznesu.  

Wspieramy spółki w opracowywaniu poszczególnych inicjatyw ESG, przekuwając je na konkretne działania, dostosowane do specyfiki danej organizacji. Dzielimy się wiedzą oraz najlepszymi rozwiązaniami, które wypracowaliśmy w tym obszarze.

Przygotowujemy dedykowane szkolenia z tematyki ESG, szkolimy kadrę zarządzającą oraz poszczególne business unity.

Nasz zespół
Agata Maj ESG Value Stream Manager