Odpowiedzialność

Czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze są kluczowe w naszym procesie inwestycyjnym.

Odpowiedzialne inwestowanie

Zobowiązanie do odpowiedzialności przekłada się na nasze portfolio, a nasz model działania polega na wspieraniu spółek portfelowych w planowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój spółek portfelowych

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia

Oparta na 5 filarach strategia jest odzwierciedleniem wizji zrównoważonego rozwoju z perspektywy Grenevii.

Wskazane obszary definiują zakres przyszłych działań i w bezpośredni sposób wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wzmacniając zaangażowanie Grupy w rozwiązywanie globalnych problemów. Czytaj więcej

FPM SA neutralna energetycznie

Spółka osiągnęła neutralność energetyczną i produkuje wykorzystując wyłącznie zieloną energię. 50% zapotrzebowania na energię elektryczną spółka pokrywa z własnych instalacji PV. Pozostałą zieloną energię pochodzącą z farm fotowoltaicznych i wiatrowych dostarcza zewnętrzny operator.

UN Global Compact

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa ONZ działająca na rzecz zrównoważonego biznesu. Od czerwca 2023 roku Grenevia jest jej aktywnym uczestnikiem. Czytaj więcej.

Odpowiedzialność 
społeczna

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa. 
Dzięki działaniom TDJ Foundation wspieramy 
młode osoby i rodziny w rozwijaniu kompetencji 
oraz odkrywaniu pasji, aby świadomie 
i odpowiedzialnie mogli budować swoją przyszłość.

Programy Edukacyjno-Rozwojowe

Tworzymy przestrzeń do rozwijania siebie i innych. Wspieramy młodych ludzi w rozwoju, pokazujemy różne ścieżki osiągania celu i wzmacniamy zaangażowanie w realizację podejmowanych zadań. Dążymy do tego, 
by młodzież była świadoma, że edukacja na najwyższym poziomie jest 
w ich zasięgu.

Kształcenie kadr

Inwestujemy w kadrę pedagogiczną, by podnosić jakość edukacji w szkołach. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy czy kadry zarządzające placówkami edukacyjnymi – to oni mają niebywały wpływ na dzieci i młodzież. 
Wierzymy, że wspierając edukatorów w podnoszeniu jakości ich pracy, możemy 
w sposób systemowy pomóc także młodym ludziom. Z tą myślą powołaliśmy 
Educare – Instytut Edukacji Spersonalizowanej. Dowiedz się więcej: 
https://www.instytut-educare.pl/

Campus Bemke

Tworzymy wyjątkowe miejsce, które będzie przez kolejne dziesięciolecia 
służyło edukacji i rozwojowi dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności. 
Dowiedz się więcej: https://campusbemke.pl/

Fundacja im. Lesława A. Pagi.

TDJ Foundation jest partnerem strategicznym jednej z najdłużej działających w Polsce prywatnych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Działamy wspólnie, by realizować najlepsze programy dla młodych liderów.