Odpowiedzialność

Głęboko zakorzenione w kulturze organizacyjnej wartości stanowią punkt odniesienia dla wszelkich działań prowadzonych przez TDJ i nasze spółki portfelowe. Wynika z nich silne poczucie odpowiedzialności, zarówno za ludzi tworzących TDJ, jak i za środowisko, w którym funkcjonujemy. Wierzymy, że budowa wartości jest procesem długotrwałym, który musi być silnie osadzony na trwałych i spójnych fundamentach. W ramach wszystkich obszarów inwestycyjnych opieramy się o jasno zdefiniowane wartości, które w naturalny sposób zobowiązują nas do określonego postępowania. Stanowią one także podstawę dla podejmowanych decyzji biznesowych. Jako odpowiedzialny inwestor dbamy o stałe podnoszenie kompetencji naszych pracowników i ich rodzin. Wspieramy też projekty angażujące firmę w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego otoczenia i dialog z lokalnymi społecznościami.

Fundacja

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa. Dzięki działaniom TDJ Foundation wspieramy młode osoby i rodziny w rozwijaniu kompetencji oraz odkrywaniu pasji, aby świadomie i odpowiedzialnie mogli budować swoją przyszłość.

POZNAJ DZIAŁANIA FUNDACJI

Środowisko

Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu wykorzystuje zaawansowane technologie produkcji, które zmieniają jej tradycyjny model. To proces, którego uczestnikiem są wszystkie spółki portfelowe TDJ. Wierzymy, że dbałość o środowisko naturalne jest nierozerwalnie związana z naszymi obszarami działalności. Dlatego dokładamy wszelkiej staranności, by wdrażane innowacje zwiększały efektywność energetyczną działalności spółek portfelowych. Poprzez inwestycje w wymianę parków maszynowych, opierając cykle produkcyjne w coraz większym stopniu na innowacyjnych technologiach, nasze spółki portfelowe minimalizują swój wpływ na środowisko. Kładziemy również nacisk na poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników. Wszystko po to, by równoważyć wpływ TDJ i naszych aktywów na otoczenie.