Społeczność TDJ

TDJ jest firmą o unikalnej strukturze i możliwościach realizacji własnych oczekiwań zawodowych. Rozwijamy się nieustannie, dynamicznie dopasowując strategię naszej firmy do zmieniających się warunków biznesowych. Szukamy ludzi z pasją, odwagą w podejmowaniu decyzji i wyznających nasze wartości.

Dlaczego warto z nami pracować

TDJ nie jest tylko miejscem pracy. To przestrzeń realizacji ambicji i zbierania unikalnych doświadczeń. Ważne jest dla nas budowanie długoterminowej relacji z pracownikami. Dzielimy się naszym sukcesem poprzez wspieranie najmłodszych w ich edukacji i rozwoju.

Autonomiczna przestrzeń dla menedżerów

Menadżerom oferujemy możliwość realizacji celów we wszystkich obszarach działalności spółki: w zakresie zakładania i budowy od podstaw nowych firm, a także wpływania na długoterminowy wzrost wartości spółek portfelowych, rozwoju startupów w ramach projektów Venture, definiowania strategii oraz operacyjnego zarządzania spółkami portfelowymi, w celu zapewnienia stabilnego i długoterminowego wzrostu ich wartości.

Jak rekrutujemy?

Etap 01

Analiza aplikacji kandydatów

Analiza aplikacji kandydatów i krótki wywiad telefoniczny z przedstawicielem Działu HR, w trakcie którego wstępnie weryfikujemy stopień dopasowania doświadczenia i predyspozycji kandydata do wymagań na konkretnym stanowisku

Etap 02

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem Działu HR oraz potencjalnym przełożonym kandydata. W rozmowie mogą również brać udział inni członkowie zespołu, z którymi kandydat będzie potencjalnie współpracować

Etap 03

Testy kompetencji merytorycznych

Testy kompetencji merytorycznych oraz predyspozycji osobowościowych, które badają potencjał intelektualny i emocjonalny naszych kandydatów.
W diagnozie predyspozycji naszych kandydatów, stosujemy testy psychologiczne uznanych firm. W przypadku rekrutacji na stanowiska menadżerskie, dodatkowo zapraszamy kandydatów do udziału w sesji Assessment Centre

Etap 04

Opcjonalnie dodatkowa rozmowa

Opcjonalnie dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna z menadżerem danego obszaru i ostateczna akceptacja kandydata

Etap 05

Przedstawienie oferty zatrudnienia

Przedstawienie oferty zatrudnienia, potwierdzonej listem intencyjnym lub umową przedwstępną

Dołącz do nas

 • Contact Us

  Ilość załączników jest nieograniczona.
  Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

   Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji pracodawcom należącym do TDJ, a więc w szczególności: TDJ S.A., TDJ Estate Sp. z o.o., Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju, Famur S.A. oraz spółki zależne, PGO S.A. oraz spółki zależne, Zamet Industry S.A. oraz spółki zależne, Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o., FPM S.A.. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych”.

  • Kogo szukamy?

   Specjalista ds. Personalnych

   TDJ
   Miejsce pracy: Katowice

   Lean Manager

   TDJ
   Miejsce pracy: Wszystkie spółki produkcyjne TDJ, zlokalizowane na terenie województw: śląskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, wielkopolskie

   Analityk

   TDJ Pitango Ventures
   Miejsce pracy: Warszawa

   Researcher

   TDJ Pitango Ventures
   Miejsce pracy: Warszawa

   Inżynier Budowy

   TDJ Estate
   Miejsce pracy: Katowice

   Kierownik Budowy

   TDJ Estate
   Miejsce pracy: Katowice

   Kierownik Projektu

   TDJ Estate
   Miejsce pracy: Katowice

   Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie?

   Zostaw swoje CV w naszej bazie kandydatów. W TDJ często pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia.

   Skontaktuj się z nami

   TDJ Spółka Akcyjna

   ul. Armii Krajowej 51,
   40-698 Katowice
   tel. +48 32 359 63 01
   fax. +48 32 359 63 51
   e-mail: sekretariat@tdj.pl

   Biuro w Warszawie
   TDJ Spółka Akcyjna

   ul. Chłodna 51,
   00-867 Warszawa
   e-mail: sekretariat@tdj.pl

   Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
   Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
   Sądowego.
   KRS: 0000361419
   NIP: 6350000825