Dołącz do nas

Przez lata budujemy TDJ w oparciu o najbardziej utalentowanych ludzi w Polsce

Razem stanowimy społeczność TDJ. Naszą siłą jest współpraca, a codzienne wyzwania jeszcze bardziej stymulują nas do wytrwałej pracy oraz znajdowania niekonwencjonalnych rozwiązań.

Uważamy, że sytuacje trudne tworzą wspaniałe możliwości nie tylko do usprawniania dotychczasowych sposobów działania, ale również do rozwoju osobistego. Promujemy pracę zespołową, wspieramy kreatywność, nieustannie poszukujemy lepszych rozwiązań oraz wdrażamy rozwiązania pozwalające na dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami.

Każdy sukces daje nam ogromną satysfakcję, a najbardziej znaczące osiągnięcia chętnie celebrujemy. Wierzymy, że nasz profesjonalizm, dociekliwość, przedsiębiorczość, zaangażowanie, determinacja i kreatywność są kluczowymi elementami sukcesu naszej organizacji.

Realizując misję i strategię TDJ, postępujemy zgodnie z najcenniejszymi dla nas wartościami. Są nimi: Wiara, Odpowiedzialność, Współpraca, Otwartość, Wiarygodność. Nasze wartości są dla nas drogowskazem w codziennej pracy.

Jeżeli opisana postawa w pracy, podejście do budowy fundamentów i rozwijania biznesu, a także nasze wartości, są bliskie również Tobie oraz chciałabyś lub chciałbyś wspólnie z nami osiągać swoje cele osobiste i zawodowe, zapraszam do wysłania do nas Twojej aplikacji zawierającej CV w języku polskim i angielskim.

 

Wojciech Gelner, Dyrektor HR

 

5 500+ PRACOWNIKÓW

22 ZAKŁADY PRODUKCYJNE

14 lokalizacji w kraju

7 oddziałów zagranicznych

1,5 mld zł przychodu *

273 mln zł EBITDA *

1,6 mld zł kapitalizacji **

* - na podstawie wstępnych danych finansowych za rok 2015
** - dotyczy Famur S.A., PGO S.A., Zamet Industry S.A. i spółek zależnych

TDJ w Polsce

Iowa Map Chojnice Śrem Konin Warszawa Zgorzelec Kluczbork Piotrków Trybunalski Tarnowskie Góry Bytom, Piekary Śląskie Katowice Mikołów Gorlice Nowy Sącz
Chojnice
Śrem
Konin
Warszawa

Zgorzelec

Kluczbork

Piotrków Trybunalski

Tarnowskie Góry
Bytom Piekary Śląskie
Katowice
Mikołów
Gorlice
Nowy Sącz

Wybierz lokalizację, aby zobaczyć szczegóły.

Poznaj oferty pracy w naszych biznesach (klikając na poniższe kafelki):

Aktualnie nie prowadzimy żadnego procesu rekrutacyjnego.

Jeżeli nie znajdujesz oferty pracy dla siebie, wyślij nam swoje CV. Znajdzie się ono w bazie danych, do której sięgamy podczas procesów rekrutacji.

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij