HR

Naszym celem jest wspieranie spółek portfelowych w procesach rekrutacji na kluczowe stanowiska.

Jesteśmy zespołem realizującym procesy HR w TDJ i wspierającym spółki portfelowe w budowaniu i rozwijaniu obszaru HR w ich organizacjach.

Oferujemy wsparcie w procesach rekrutacji na kluczowe stanowiska i doradztwo w zakresie zarządzania talentami, działaniami rozwojowymi oraz kompleksową analitykę personalną. Spółkom portfelowym dostarczamy rozwiązania wspierające je w realizacji inicjatyw budujących angażujące środowisko pracy. 

Obszary, w których wspieramy spółki

Kształtujemy i rozwijamy kulturę organizacyjna opartą na wartościach, pomagamy wdrażać najlepsze praktyki i standardy w obszarze HR. Współpraca ze spółkami portfelowymi bazuje na wartościach TDJ, szacunku i otwartości. Zależy nam na nawiązaniu długoterminowej współpracy. 

Diagnozujemy kompetencje liderskie, korzystając z najlepszych narzędzi wspierających ten proces, rozwijamy kompetencje managerskie we współpracy z najlepszymi trenerami, firmami szkoleniowymi oraz uczelniami w kraju i za granicą. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić mendżerom wyjątkowe i nieograniczone możliwości rozwoju swojego potencjału, nie tylko poprzez działania szkoleniowe, ale również poprzez ciągłą wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy spółkami. Przykładem są działania podejmowane w ramach TDJ Masterclass. 

Nieumiejętnie wprowadzane zmiany mogą być jednym z częstych powodów rotacji i spadku motywacji wśród pracowników. Pomagamy zarządzać tym porcesem. Naszym celem jest wspieranie spółek portfelowych w zarządzaniu zmianą, aby zapewnić płynne i skuteczne wprowadzenie zmian w organizacji. Działamy jako partner strategiczny, dostarczając rozwiązań HR, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb i celów spółek portfelowych. Pomagamy spółkom portfelowym w ocenie potrzeby zmiany, analizie wpływu zmiany na organizację i pracowników oraz opracowaniu skutecznej strategii wprowadzenia zmiany.

Wspieramy członków zarządu i osoby z wysokim potencjałem w rozwoju ich kompetencji. Diagnozujemy kompetencje, korzystając z dedykowanych narzędzi wspierających ten proces. Rozwijamy kompetencje manadżerskie we współpracy z najlepszymi trenerami, firmami szkoleniowymi oraz uczelniami w kraju i za granicą.

Wspieramy spółki w budowaniu systemów wynagrodzeń oraz systemów motywacyjnych. Doradzamy w budowaniu spójnej polityki wynagrodzeń, pozwalającej na zbudowanie stabilnych zespołów. Systemy które pomogą połączyć cele biznesowe z celami pracownika. Nagradzamy zarządy spółek za ich zaangażowanie i indywidualny wkład w budowanie wartości spółki.

Wspieramy w budowaniu zespołów HR w spółkach portfelowych. Na bieżąco wspieramy zespoły HR w spółkach w ramach cyklicznych spotkań Grupy Operacyjnej HR. Wymieniamy się dobrymi praktykami, doświadczeniami z prowadzonych projektów HR, korzystamy z efektu synergii przy współpracy z zewnętrznymi dostawcami. Wspieramy spółki portfelowe w standaryzacji procesów HR. Realizujemy procesy kadrowo-płacowe dla TDJ S.A. oraz części spółek z Grupy TDJ. 

Wspieramy spółki w realizacji wszelkich inicjatyw budujących angażujące środowisko pracy. Dodatkowo implementujemy jednolite narzędzia do raportowania wskaźników HR. Wspieramy w monitorowaniu kluczowych wskaźników KPI i procesów. Dostarczamy spółkom analitykę HR, na bazie której spółki mogą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe w obszarze HR.

Wspieramy spółki w procesie zarzadzania efektywnością pracowników poprzez dostarczania narzędzi do analizy poziomu realizacji zadań, analizy poziomu kompetencji i wspierania ich w rozwoju. Głównym celem tego procesu jest stworzenie skutecznego środowiska pracy, w którym pracownicy osiągają wyższe wyniki, rozwijają swoje umiejętności i jednocześnie przyczyniają się do sukcesu organizacji. 

Nasz zespół
Radosław Toporek Dyrektor HR
Katarzyna Kruczek Kierownik HR
Monika Żelichowska HR Business Partner
Aleksandra Lihs Junior HR Business Partner
Ewa Motyl Analityk Personalny
Marzena Kufel Starszy specjalista ds. Kadr i Płac
Alicja Rosiecka Specjalista ds. Kadr i Płac