Marketing i komunikacja

Dostarczamy spółkom efektywne rozwiązania, które wzmacniają ich obecność na rynku i angażują społeczności wokół nich.

Zespół ekspertów z doświadczeniem i szeroką wiedzą w obszarze strategicznego planowania, prowadzenia projektów komunikacyjnych, kreacji treści i zarządzania społecznościami online.

Dostarczamy spółkom efektywne rozwiązania, które wzmacniają ich obecność na rynku i angażują społeczności wokół nich. Od strategicznego doradztwa po twórcze kampanie, jesteśmy partnerem dla naszych spółek na każdym etapie komunikacji.

Obszary, w których wspieramy spółki

Rozumiemy znaczenie strategii marki i zapewniamy wsparcie w opracowywaniu spójnych planów działania, które pomogą w budowaniu i utrzymywaniu wizerunku marki. Poprzez badania rynku, analizę konkurencji i identyfikację kluczowych komunikatów, jesteśmy w stanie opracować skuteczne strategie marki, które przyczynią się do zwiększenia świadomości brandu.

 • Analiza rynku i badania konkurencji: przeprowadzamy szczegółowe analizy rynku oraz monitorujemy działania konkurencji. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować kluczowe trendy, potrzeby i możliwości rozwoju, co umożliwia skuteczne planowanie strategii marki.
 • Definiowanie tożsamości marki: przeprowadzamy dogłębną analizę, aby zrozumieć zarówno wewnętrzną esencję marki, jak i oczekiwania i potrzeby jej grupy docelowej. Na podstawie tych informacji określamy unikalną tożsamość marki, w tym jej wartości, misję, wizję oraz osobowość.
 • Określanie strategii komunikacyjnej: w oparciu o ustaloną tożsamość marki, opracowujemy kompleksową strategię komunikacyjną. Tworzymy spójne przekazy, które skutecznie oddziałują na naszą grupę docelową i budują pozytywne skojarzenia z marką. Wybieramy odpowiednie kanały komunikacji i narzędzia, aby osiągnąć zamierzone cele.
 • Kreowanie autentyczności: jesteśmy przekonani, że autentyczność jest kluczowym czynnikiem w budowaniu silnej marki. Pomagamy naszym spółkom odkryć ich unikalne cechy i wykorzystać je jako fundament dla kreowania autentycznego wizerunku. Wspieramy w budowaniu autentycznych relacji z klientami, co przyczynia się do lojalności i zaufania.

Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu marką i jej rozwoju. Wykorzystujemy różnorodne narzędzia i kanały komunikacji, aby budować i utrwalać pozytywny wizerunek brandów. Monitorujemy trendy rynkowe, zachowania klientów i reakcje społeczności, aby dostosować strategie i wspierać marki w osiąganiu sukcesów.

 • Budowanie świadomości i rozpoznawalności: wspieramy spółki portfelowe w zwiększaniu świadomości marki oraz jej rozpoznawalności. Tworzymy strategie i kampanie, które efektywnie docierają do naszej grupy docelowej i budują trwałe skojarzenia z marką. Stawiamy na kreatywne i innowacyjne rozwiązania, które wyróżniają markę na tle konkurencji.
 • Zarządzanie komunikacją marek: tworzymy spójne przekazy i kreujemy atrakcyjne treści, które skutecznie docierają do grupy docelowej i budują pozytywne skojarzenia z marką. Wspieramy spółki w planowaniu i realizacji kampanii komunikacyjnych, które zwiększają świadomość marki i angażują odbiorców

Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu komunikacją zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, co zapewnia spójność w przekazywaniu informacji o organizacji. Wykorzystując efektywne narzędzia komunikacyjne, wspieramy budowanie zaufania, wzmacnianie wizerunku firmy oraz utrzymanie pozytywnych relacji z odbiorcami.

 • Tworzenie i realizacja strategii komunikacyjnej: opracowujemy kompleksowe strategie komunikacyjne, które uwzględniają cele biznesowe i markowe. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, skutecznie kreujemy przekazy, dostosowane do różnych grup docelowych i kanałów komunikacyjnych.
 • Kreowanie spójnego wizerunku: dbamy o spójność przekazów i obrazu firmy, zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Poprzez strategiczne podejście, budujemy i utrzymujemy pozytywny wizerunek, który oddaje wartości i misję naszych klientów.
 • Komunikacja wewnętrzna: wspieramy spółki portfelowe w skutecznej komunikacji z pracownikami, budując zaangażowanie i lojalność. Tworzymy klarowne i atrakcyjne przekazy, które informują, motywują i integrują zespoły.

Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji wydarzeń i eventów. Od planowania i promocji po koordynację logistyczną, nasz zespół jest przygotowany, aby wspierać spółki portfelowe na każdym etapie tych inicjatyw, niezależnie od ich charakteru i skali.  

 • Koncepcja i planowanie: tworzymy innowacyjne koncepcje wydarzeń, uwzględniając cele oraz preferencje i oczekiwania grupy docelowej. Opracowujemy szczegółowy plan działania, obejmujący harmonogram, budżet, logistykę, komunikację i inne istotne elementy. 
 • Projektowanie i organizacja: wspieramy w doborze lokalizacji, scenografii, dekoracji, nagłośnienia, oświetlenia i innych aspektów technicznych. Dbamy o sprawne zarządzanie rejestracją, logistyką, cateringiem i innymi elementami potrzebnymi do sukcesu wydarzenia. 
 • Program i treść: tworzymy program wydarzenia, uwzględniając prezentacje, panele dyskusyjne, warsztaty, prelekcje, wystąpienia artystyczne i inne elementy, które dostarczą wartościową treść i inspirację uczestnikom. Nawiązujemy współpracę z wybitnymi ekspertami i mówcami, zapewniając wysoką jakość merytoryczną. 
 • Analiza i ewaluacja: przeprowadzamy analizę i ewaluację każdego wydarzenia, oceniając jego efektywność i wyniki. W oparciu o zebrane dane i opinie uczestników, wyciągamy wnioski i dostarczamy wartościowych rekomendacji, które mogą być wykorzystane do udoskonalenia przyszłych wydarzeń. 

Dzięki wieloletnim relacjom z mediami oraz zrozumieniu dynamiki współpracy z dziennikarzami, skutecznie budujemy pozytywny wizerunek spółek portfelowych. Pomagamy efektywnie promować przekazy medialne i zwiększać ich zasięg. 

 • Budowanie trwałych relacji: dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej sieci kontaktów, potrafimy skutecznie budować i utrzymywać trwałe relacje z przedstawicielami mediów, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych. Dzięki temu efektywnie promujemy przekazy, zapewniamy rzetelną wiedzę i kontrolujemy narrację, aby wpływać na postrzeganie naszych spółek. 
 • Kreowanie przekazów medialnych: nasz zespół posiada umiejętność tworzenia przekazów medialnych, które są interesujące i atrakcyjne dla mediów. Dzięki odpowiedniej narracji i merytorycznej wartości naszych materiałów, zapewniamy wysoką skuteczność w przyciąganiu uwagi mediów i generowaniu zainteresowania klientów. 
 • Doradztwo w tworzeniu mediaplanów: doradzamy spółkom w zakresie relacji z mediami. Analizujemy trendy medialne, identyfikujemy możliwości i rekomendujemy optymalne strategie komunikacyjne, które przynoszą wymierne korzyści w promocji i budowaniu reputacji naszych klientów. 

To obszar kompetencji naszego zespołu, który skupia się na wykorzystaniu cyfrowych narzędzi i platform w celu skutecznego budowania wizerunku marki oraz komunikacji z różnymi grupami docelowymi. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie Social Media management, kreacji treści online czy monitoringu online. 

 • Social media management: doskonale radzimy sobie z zarządzaniem kontami firmowymi na platformach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, Instagram czy Twitter. Tworzymy strategie publikacji, angażujemy odbiorców, odpowiadamy na komentarze i monitorujemy reakcje społeczności, aby budować zaangażowanie i zwiększać świadomość marki. Projektujemy i realizujemy kampanie reklamowe z wykorzystaniem dedykowanych paneli reklamowych.
 • Kreacja treści online: tworzymy samodzielnie lub we współpracy z agencjami zewnętrznymi wysokiej jakości treści, takie jak artykuły, infografiki, wideo czy grafiki, które są dostosowane do mediów cyfrowych.
 • Monitoring online: regularnie monitorujemy obecność naszych spółek w mediach społecznościowych, portalach informacyjnych i innych cyfrowych źródłach. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko reagować na komentarze, recenzje czy sytuacje kryzysowe, dbając o reputację marki i budując pozytywny wizerunek online.  

To jedna z kluczowych kompetencji naszego zespołu. W przypadku sytuacji kryzysowych, pomagamy w skutecznym zarządzaniu komunikacją, ochronie reputacji i minimalizowaniu szkód dla marki. 

 • Planowanie kryzysowe: przed wystąpieniem kryzysu przygotowujemy kompleksowy plan działania, który obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń, określenie kluczowych procedur, odpowiedzialności i linii komunikacji. Nasz zespół opracowuje strategię reagowania na różne scenariusze, co pozwala nam szybko i skutecznie reagować w momencie wystąpienia kryzysu.
 • Monitorowanie sytuacji: na bieżąco monitorujemy informacje i reakcje, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i cyfrowych. Dzięki temu możemy szybko identyfikować potencjalne sytuacje kryzysowe i reagować na nie zgodnie z naszym planem działania. Regularne monitorowanie pozwala nam także śledzić opinię publiczną i dostosowywać nasze działania komunikacyjne w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację.
 • Szybka reakcja i zarządzanie informacją: pilnujemy, aby informacje były przekazywane w sposób klarowny, zgodny z prawdą i zgodnie z naszym planem komunikacyjnym. Naszym celem jest minimalizacja dezinformacji i kontrola narracji, aby utrzymać zaufanie naszych interesariuszy. 
 • Zarządzanie relacjami z mediami: w przypadku kryzysów medialnych, nawiązujemy i utrzymujemy relacje z przedstawicielami mediów. Informujemy ich o najnowszych faktach, odpowiadamy na pytania i zapewniamy rzetelną wiedzę. Nasze umiejętności w zakresie zarządzania relacjami z mediami pomagają w kontrolowaniu narracji i minimalizowaniu negatywnego wpływu kryzysu na wizerunek marki. 
Nasz zespół
TDJ
Marcin Zachowicz dyrektor Biura Marketingu 
i Komunikacji
Alicja Karbowska Marketing Manager
Justyna 
Świętojańska ekspertka ds. komunikacji online
Justyna Stainska koordynatorka ds. komunikacji
Grenevia
Małgorzata Gorol starsza specjalistka ds. komunikacji