Strategia

„Wykorzystujemy ponad 45-letnie doświadczenie, by wyprzedzać rynkowe trendy i zmieniać kolejne branże. Rozwijamy nasze spółki portfelowe i wspólnie budujemy ich wartość.”

Jacek Leonkiewicz, CEO TDJ

Wiodąca, rodzinna firma inwestycyjnaglobalnym zasięgu, w której przez pokolenia wspólnie budujemy długoterminową wartość

Tworzymy wokół TDJ społeczność ludzi z pasją i wspólnymi wartościami, by razem odnosić sukcesy poprzez realizację projektów, z których możemy być DUMNI.

Strategia

Pasja

Kreatywnie i z pełnym zaangażowaniem
realizujemy ciekawe i ambitne projekty

Pasja

Pracować z ludźmi, którzy:

lubią to co robią

wzajemnie się inspirują i motywują do działania

są samodzielni i sami proponują rozwiązania

dbają o samorozwój

stają się liderami

Wartości

Nasze wartości są tym, co
najbardziej cenimy w ludziach

Wartości

Zatrudniać i promować ludzi, którzy dzielą z nami wartości

Odzwierciedlać wartości w codziennych działaniach

Odwoływać się do wartości podejmując trudne, nie „czarno-białe” decyzje

Wspierać się w działaniu zgodnym z wartościami

Kompetencje

Inwestujemy w ciągły rozwój naszych kompetencji
i otoczenia w którym funkcjonujemy

Kompetencje

Dążyć do bycia najlepszym w swojej dziedzinie

Stale się doskonalić

Nieustannie przyciągać najlepszych ludzi

Współpracować jak zespół, nie jak rodzina

Mieć wpływ na otoczenie poprzez
inwestowanie non profit w edukację
oraz rozwój dzieci i młodzieży

Wyprzedzanie trendów

Rozumiemy zmieniający się świat
potrafimy to wykorzystać

Wyprzedzanie trendów

Wyprzedzać konkurencję we wszystkim co robimy

Podejmować szybkie i zdecydowane działania w oparciu o zmieniające się trendy

Rozumieć, że zmiana jest dla nas szansą, a nie przeszkodą

Solidne finanse

Dbamy o bezpieczeństwo finansowe
i jesteśmy zawsze gotowi do wykorzystywania
okazji inwestycyjnych

Solidne finanse

Generować cashowe, a nie papierowe wyniki

Wiązać konieczne rezerwy i robić bieżące odpisy

Nie mieć długu w TDJ

Mieć stałą nadwyżkę finansową, aby wykorzystywać okazje inwestycyjne

Utrzymywać w spółkach portfelowych dług netto/EBITDA < 2

Dywersyfikacja

Mądra dywersyfikacja pozwala nam
efektywnie zarządzać kapitałem

Dywersyfikacja

Mądrze dywersyfikować się w obszarze inwestycyjnym, w zakresie klas aktywów, geografii i branż

Dbać o dywersyfikację w obszarach finansowym, operacyjnym i ludzkim

Wchodząc w nowe obszary uczyć się i zdobywać doświadczenia

Preferowany pracodawca

Stwarzamy unikalne możliwości rozwoju
i odniesienia sukcesu, zarówno
zawodowego jak i osobistego

Preferowany pracodawca

Dawać odpowiedzialność, decyzyjność i wolność w realizacji celów

Dawać możliwość rozwoju w różnych spółkach, na różnych projektach i w różnych rolach

Umożliwiać pracę z ludźmi od których można się uczyć

Szanować życie prywatne pracowników i wspierać ich w osiąganiu sukcesów osobistych

Za sukces wynagradzać wyjątkowo

Z szacunkiem rozstawać się z osobami, którym nie jesteśmy w stanie zaoferować możliwości rozwoju

Preferowany inwestor

Aktywnie wspieramy nasze inwestycje,
wspólnie tworząc wartość dodaną

Preferowany inwestor

Wspierać spółki w budowie strategii rozwoju
i osiągnięciu pozycji lidera

Dawać dostęp do najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach

Zapewniać wsparcie finansowe

Umożliwiać korzystanie z efektu skali TDJ i synergii ze spółkami z naszego portfela

Wartości

Wierzymy w realizację wspólnej wizji

Postępujemy zgodnie z naszym systemem wartości

Koncentrujemy się na przyszłości

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa

Podejmujemy odważne i przemyślane decyzje

Bierzemy odpowiedzialność za decyzje i działania nasze i naszego zespołu

Wymagamy od siebie inicjatywy

Działamy zawsze w najlepszym interesie firmy

Darzymy się zaufaniem i tworzymy zgrany zespół

Słuchamy i uczymy się od innych, biorąc pod uwagę każdy głos w dyskusji

Po podjęciu decyzji wspólnie działamy na rzecz realizacji celu

Cieszymy się z sukcesów naszych ludzi, promując ich w organizacji

Jesteśmy wobec siebie lojalni, komunikujemy się otwarcie i szczerze

Szanujemy różnorodność poglądów

Jesteśmy otwarci na zmianę i innowacje

Rozmawiamy o popełnianych błędach i się na nich uczymy

Zawsze dotrzymujemy słowa

Jesteśmy rzetelni i uczciwi

Kierujemy się zasadami fair play

Wywiązujemy się z naszych zobowiązań