Wizja

Chcemy być liderem wśród firm inwestycyjnych w CEE.Wiodąca, Jesteśmy firmą rodzinną i taką chcemy pozostać. Wierzymy w skuteczność prywatnego kapitału.rodzinna firma Inwestujemy w różne klasy aktywów i różne branże. Nie jesteśmy holdingiem przemysłowym.inwestycyjna
o Dywersyfikujemy się geograficznie poprzez inwestycje zagraniczne oraz rozwój eksportu w spółkach.globalnym zasięgu, w której Największym sukcesem jaki jesteśmy w stanie odnieść jest zbudowanie firmy, która będzie istniała i rozwijała się przez dekady.przez pokolenia Pracujemy zespołowo. Tylko razem możemy odnieść sukces.wspólnie budujemy Liczy się dla nas długoterminowy zwrot, a nie krótkoterminowe zyski. Budujemy wartość spółek i projektów oraz inwestujemy w edukację i rozwój.długoterminową wartość.

Misja

Każdego dnia dbamy o rozwój naszej społeczności.Tworzymy wokół TDJ Społeczność to my, nasze rodziny, a także wszyscy, którzy wspierają realizację wizji TDJ.społeczność ludzi z Jesteśmy kreatywni i pracujemy z pełnym zaangażowaniem.pasją
i wspólnymi Pracujemy z ludźmi, którzy działają zgodnie z naszymi wartościami.wartościami, by razem odnosić Zarówno sukcesy zawodowe jak i osobiste.sukcesy poprzez Zarządzamy projektowo realizując ambitne i ciekawe wyzwania.realizację projektów, z których możemy być Chcemy zawsze być dumni zarówno z efektów naszych działań, jak i sposobu w jakim je osiągamy.dumni.

Strategia

Pasja
Kreatywnie i z pełnym zaangażowaniem
realizujemy ciekawe i ambitne projekty
Wartości
Nasze wartości są tym, co
najbardziej cenimy w ludziach
Kompetencje
Inwestujemy w ciągły rozwój naszych kompetencji
i otoczenia w którym funkcjonujemy
Wyprzedzanie trendów
Rozumiemy zmieniający się świat
i potrafimy to wykorzystać
Solidne finanse
Dbamy o bezpieczeństwo finansowe
i jesteśmy zawsze gotowi do wykorzystywania
okazji inwestycyjnych
Dywersyfikacja
Mądra dywersyfikacja pozwala nam
efektywnie zarządzać kapitałem
Preferowany pracodawca
Stwarzamy unikalne możliwości rozwoju
i odniesienia sukcesu, zarówno
zawodowego jak i osobistego
Preferowany inwestor
Aktywnie wspieramy nasze inwestycje,
wspólnie tworząc wartość dodaną

Pasja

Pracować z ludźmi, którzy:

lubią to co robią

czytaj więcej

wzajemnie się inspirują i motywują do działania

samodzielni i sami proponują rozwiązania

dbają o samorozwój

stają się liderami

Wartości

Zatrudniać i promować ludzi, którzy dzielą z nami wartości

czytaj więcej

Odzwierciedlać wartości w codziennych działaniach

Odwoływać się do wartości podejmując trudne, nie „czarno-białe” decyzje

Wspierać się w działaniu zgodnym z wartościami

Kompetencje

Dążyć do bycia najlepszym w swojej dziedzinie

czytaj więcej

Stale się doskonalić

Nieustannie przyciągać najlepszych ludzi

Współpracować jak zespół, nie jak rodzina

Mieć wpływ na otoczenie poprzez
inwestowanie non profit w edukację
oraz rozwój dzieci i młodzieży

Wyprzedzanie trendów

Wyprzedzać konkurencję we wszystkim co robimy

czytaj więcej

Podejmować szybkie i zdecydowane działania w oparciu o zmieniające się trendy

Rozumieć, że zmiana jest dla nas szansą, a nie przeszkodą

Solidne finanse

Generować cashowe, a nie papierowe wyniki

czytaj więcej

Wiązać konieczne rezerwy i robić bieżące odpisy

Nie mieć długu w TDJ

Mieć stałą nadwyżkę finansową, aby wykorzystywać okazje inwestycyjne

Utrzymywać w spółkach portfelowych dług netto/EBITDA < 2

Dywersyfikacja

Mądrze dywersyfikować się w obszarze inwestycyjnym, w zakresie klas aktywów, geografii i branż

czytaj więcej

Dbać o dywersyfikację w obszarach finansowym, operacyjnym i ludzkim

Wchodząc w nowe obszary uczyć się i zdobywać doświadczenia

Preferowany pracodawca

Dawać odpowiedzialność, decyzyjność i wolność w realizacji celów

czytaj więcej

Dawać możliwość rozwoju w różnych spółkach, na różnych projektach i w różnych rolach

Umożliwiać pracę z ludźmi od których można się uczyć

Szanować życie prywatne pracowników i wspierać ich w osiąganiu sukcesów osobistych

Za sukces wynagradzać wyjątkowo

Z szacunkiem rozstawać się z osobami, którym nie jesteśmy w stanie zaoferować możliwości rozwoju

Preferowany inwestor

Wspierać spółki w budowie strategii rozwoju
i osiągnięciu pozycji lidera

czytaj więcej

Dawać dostęp do najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach

Zapewniać wsparcie finansowe

Umożliwiać korzystanie z efektu skali TDJ i synergii ze spółkami z naszego portfela

Wartości

Wiara

Wierzymy w realizację wspólnej wizji

Postępujemy zgodnie z naszym systemem wartości

Koncentrujemy się na przyszłości

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa

Odpowiedzialność

Podejmujemy odważne i przemyślane decyzje

Bierzemy odpowiedzialność za decyzje i działania nasze i naszego zespołu

Wymagamy od siebie inicjatywy

Działamy zawsze w najlepszym interesie firmy

Współpraca

Darzymy się zaufaniem i tworzymy zgrany zespół

Słuchamy i uczymy się od innych, biorąc pod uwagę każdy głos w dyskusji

Po podjęciu decyzji wspólnie działamy na rzecz realizacji celu

Cieszymy się z sukcesów naszych ludzi, promując ich w organizacji

Otwartość

Jesteśmy wobec siebie lojalni, komunikujemy się otwarcie i szczerze

Szanujemy różnorodność poglądów

Jesteśmy otwarci na zmianę i innowacje

Rozmawiamy o popełnianych błędach i się na nich uczymy

Wiarygodność

Zawsze dotrzymujemy słowa

Jesteśmy rzetelni i uczciwi

Kierujemy się zasadami fair play

Wywiązujemy się z naszych zobowiązań