Skontaktuj się z nami

TDJ Spółka Akcyjna

ul. Armii Krajowej 51,
40-698 Katowice
tel. +48 32 359 63 01
fax. +48 32 359 63 51
e-mail: sekretariat@tdj.pl

Biuro w Warszawie
TDJ Spółka Akcyjna

ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
e-mail: sekretariat@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
KRS: 0000361419
NIP: 6350000825