Czym jest TDJ?

Jesteśmy firmą rodzinną, która buduje długoterminową wartość, inwestując w obszarach: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation.

3 ,2 mld
kapitalizacji spółek portfelowych
1550
beneficjentów TDJ Foundation objętych wsparciem
83000
metrów kwadratowych łącznej powierzchni projektów mieszkaniowych
36 %
udziału eksportu w przychodach spółek portfelowych

Obszary inwestycyjne

Equity

TDJ Equity to największy obszar inwestycyjny TDJ. W jego ramach koncentrujemy się na budowaniu wartości dojrzałych spółek i stabilnym zwrocie z inwestycji w długiej perspektywie czasowej. Portfel TDJ Equity składa się ze spółek notowanych na GPW takich jak FAMUR, PGO, Zamet oraz spółek niepublicznych – FPM i NiUW Glinik.

Czytaj więcej

Venture

W obszarze TDJ Venture inwestujemy w technologie przyszłości. Poprzez partycypację w funduszu TDJ Pitango Ventures, angażujemy się w innowacyjne, technologiczne startupy o globalnym potencjale rozwoju.

Czytaj więcej

Estate

Poprzez TDJ Estate prowadzimy aktywną działalność deweloperską. Specjalizujemy się w realizacji projektów w obszarze nieruchomości mieszkaniowych, biurowych i land developing.

Czytaj więcej

Finance

W TDJ Finance skupiamy się na inwestowaniu określonego poziomu aktywów oraz czasowych nadwyżek finansowych pozostałych obszarów inwestycyjnych w instrumenty o maksymalnej płynności i wysokim poziomie bezpieczeństwa

Czytaj więcej

Foundation

W ramach TDJ Foundation inwestujemy w wiedzę i potencjał przyszłych pokoleń. Realizujemy projekty skupiające się na wspieraniu edukacji i rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Zespół

  • front office
  • back office

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Nadzorczej

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem programu Master of Business Administration na Stanford Graduate School of Business w USA. Uzyskał również dyplomy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na Wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Od 2004 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej FAMUR, której przewodnictwo objął w roku 2010. W 2010 roku Tomasz Domogała objął również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TDJ i tym samym przejął kontrolę nad spółkami wchodzącymi w skład portfela inwestycyjnego. TDJ jest obecnie właścicielem m.in. trzech dużych giełdowych grup kapitałowych: Famuru, PGO oraz Zamet. Tomasz Domogała inwestuje także na rynku nieruchomości oraz w start-upy. Jest założycielem TDJ Foundation, wspierającej edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży. W roku 2016 przejął kontrolę nad Grupą Kopex, wieńcząc tym samym największą akwizycję w branży producentów maszyn górniczych w Polsce.

CZESŁAW KISIEL

Prezes Zarządu

CZESŁAW KISIEL

Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA-EJSYMONT

Partner Zarządzający w TDJ Equity

MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA-EJSYMONT

Partner Zarządzający w TDJ Equity

Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM, kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE. W latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI, gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. Od roku 2013 do 2015 pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity, zaś w latach 2015 – 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity, sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR. W okresie 2008-2014 była również prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ, gdzie odpowiada za obszar TDJ Equity. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek: Famur, Zamet, PGO, FPM, NiUW Glinik, Famak.

JACEK LEONKIEWICZ

Partner Zarządzający w TDJ Equity

JACEK LEONKIEWICZ

Partner Zarządzający w TDJ Equity

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz CEMS Master in International Management na CBS w Kopenhadze, studiował także w Madrycie. Karierę zawodową rozpoczął w J.P. Morgan i Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP, gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy i ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski. Zasiada ponadto w radach nadzorczych spółek portfelowych: FPM, Odlewnia Śrem, Pioma Odlewnia, Pemug, ZBM oraz PGO.

WOJCIECH FEDOROWICZ

Partner Zarządzający w TDJ Venture

WOJCIECH FEDOROWICZ

Partner Zarządzający w TDJ Venture

Związany z TDJ Venture od 2015 roku. Absolwent programu Master of Business Administration na Uniwersytecie Stanforda w USA, gdzie w latach 2009-2010 przewodził Stowarzyszeniu Wysokich Technologii (High Tech Club), organizacji silnie związanej ze środowiskiem firm technologicznych w Dolinie Krzemowej. Posiada głęboką wiedzę na temat budowy i rozwoju startupów technologicznych zdobytą zarówno dzięki założeniu kilku z nich, inwestycjom jako anioł biznesu, jak również jako mentor dla młodych przedsiębiorców.

Wcześniej odpowiedzialny min. za skuteczne budowanie i egzekucję strategii wzrostu i ekspansji międzynarodowej dużych spółek w obszarze dóbr konsumenckich.

Obszary jego zainteresowań inwestycyjnych to przede wszystkim: AI i Uczenie Maszynowe, Big Data, Zdrowie Cyfrowe i Urządzenia Medyczne, Oprogramowanie Enterprise oraz Internet Rzeczy.

MACIEJ WÓJCIK

Partner Zarządzający w TDJ Estate

MACIEJ WÓJCIK

Partner Zarządzający w TDJ Estate

Specjalizuje się w branży nieruchomości i odpowiedzialny jest za sektor Estate. Z TDJ związany od kwietnia 2011 r. a od września 2012 r. pełni funkcję prezesa zarządu TDJ Estate. W latach 2007-2010 pracował dla międzynarodowych deweloperskich funduszy inwestycyjnych realizujących projekty mieszkaniowe i biurowe. We wcześniejszych latach pełnił funkcje menadżerskie w wiodących spółkach sektora dystrybucji (Carrefour, Auchan) oraz sektora paliwowego (Amoco). Jest absolwentem podyplomowych studiów w zakresie MBA na Politechnice Krakowskiej prowadzonych we współpracy z Connecticut State University. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz inne licencje sektora nieruchomości.

OLIWIA KWIATKOWSKA

Partner Zarządzający w TDJ Foundation

OLIWIA KWIATKOWSKA

Partner Zarządzający w TDJ Foundation

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences BFI Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska jest związana z TDJ Foundation od 2014 roku, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój i zarządzanie strategiczne piątego obszaru działalności TDJ, inwestującego w edukację i rozwój młodych ludzi.

MICHAŁ GOŁĄBEK

Dyrektor Lean

Expert w dziedzinie wdrażania i rozwoju kultury Lean Management w Organizacjach. Certyfikowany Master Coach Visual Performance Management Academy. W swojej dotychczasowej karierze wspierał klientów w transformacjach procesów i budowaniu świadomości potrzeby zmian wśród kadry zarządzającej. Swoje bogate doświadczenie zawdzięcza pracy w kilkudziesięciu firmach w Polsce w wielu gałęziach przemysłu: metalurgicznym (hutnictwo), elektromaszynowym, motoryzacyjnym, transporcie i logistyce, spożywczo – rolniczym, drzewno – papierniczym oraz w administracji publicznej.

Obecnie odpowiada za rozwój oraz wdrożenia programu TDJ Lean Management oraz najlepszych praktyk i standardów. Koncentruje się na strategicznym podejściu do transformacji organizacji, prowadząc liczne warsztaty dla kadry zarządzającej oraz zespołów wdrożeniowych, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki Lean Manufacturing oraz Change Management. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o specjalizacji psychologii w zarządzaniu. Prelegent Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing w Katowicach. Pasjonat ciągłego doskonalenia i wyznaczania ambitnych celów.

MARTA LAMIK

Dyrektor Biura Zarządu

Odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie Biura Zarządu.
Koncentracja jej funkcji zawodowej skupia się wokół wielozadaniowego wsparcia Rady Nadzorczej i Zarządu. Zarządza zespołem Biura Zarządu, który wspomaga obszary inwestycyjne TDJ w wykonywaniu ich zadań. Z TDJ SA związana od 2008 roku. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim.

GRZEGORZ MORAWIEC

Dyrektor Działu Prawnego

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie spółek, publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawie antymonopolowym oraz zagadnieniach z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Posiada doświadczenie zawodowe w budowaniu strategii rozwoju i restrukturyzacji grup kapitałowych oraz wprowadzania systemów nadzoru właścicielskiego. Grzegorz Morawiec był doradcą przy procesach nabywania prywatyzowanych spółek, a także przeprowadził od strony prawnej kilkanaście transakcji związanych z nabywaniem lub zbywaniem kontrolnych pakietów akcji lub udziałów spółek kapitałowych, w tym także spółek publicznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego rodzaju przekształceń, podziałów i fuzji spółek osobowych oraz kapitałowych. W roku 2006 koordynował prace przy wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. spółki Fabryka Maszyn Famur S.A., a w roku 2011 pełnił rolę doradcy prawnego w trakcie oferty publicznej spółek PGO S.A. i Zamet Industry S.A.

MARCIN NOWAK

Dyrektor Lean

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Inżynieria Produkcji oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania na kierunku Handel Zagraniczny. Certyfikowany Master Coach Visual Performance Management (VPM). Autor programów ciągłego doskonalenia i transformacji organizacji opartych o kulturę Lean Management. Prelegent i uczestnik wielu konferencji o tematyce Lean Management. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami oraz projektami w sektorach automotive, logistyka, transport, usługi, przemysł maszynowy oraz ciężki, m.in. w Grupie Saint Gobain, w Grupie Deutsche Bahn oraz PKP Intercity, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Projektu i odpowiadał za optymalizację procesów operacyjnych oraz transformację organizacji w oparciu o metodologię Lean. Obecnie odpowiada za rozwój oraz wdrożenia programu TDJ Lean Management oraz najlepszych praktyk i standardów. Koncentruje się na strategicznym podejściu do transformacji organizacji, prowadząc liczne warsztaty dla kadry zarządzającej oraz zespołów wdrożeniowych, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki Lean oraz Change Management.

Robert Rogowski

Dyrektor Finansowy

Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Mechanicznym. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz The Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA).
Od 1998 r. pracuje w obszarze finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, głównie dla spółek produkcyjnych, notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze w firmach: Indykpol S.A. oraz Fabryki Mebli Forte S.A.
Od 2014 roku do czasu przejścia do TDJ zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Rolmex S.A., był też wiceprezesem Wine Taste Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o.

RADOSŁAW TOPOREK

Dyrektor HR

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii oraz zarządzaniu kluczowymi procesami w obszarze HR. Większość swojej kariery zawodowej był związany z Grupą Cersanit, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Personalnego. Odpowiadał tam m. in. za wdrażanie od podstaw standardów HR na poziomie globalnym.
W TDJ jest odpowiedzialny za kształtowanie i rozwój kultury organizacyjnej opartej na wartościach, wdrażaniu najlepszych praktyk i standardów z obszarze HR m. in. w zakresie budowania zaangażowania pracowników oraz programu przyciągania i rozwoju Talentów.
Jest absolwentem studiów Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkołę Coachów Erickson College International oraz Program Rozwoju Managerów ICAN Institute.

DAWID WACHOWIAK

Dyrektor IT

Absolwent informatyki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Akademii Managerów IT w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
W swojej karierze pełnił funckję m.in. projekt managera, produkt managera i architekta systemów informatycznych budowanych pod kątem specyficznych potrzeb klienta m.in. dla sektora telekomunikacyjnego oraz energetycznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w kierowaniu projektami w obszarze IT oraz w organizacji procesu wytwarzania oprogramowania i zarządzania IT, poparte licznymi certyfikatami m.in. PRINCE2® Practitioner, IPMA D, ITIL, CIS: Information Security Manager acc. to ISO/IEC 27001.
Z TDJ związany od 2011 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora IT w TDJ i FAMUR S.A, gdzie odpowiada za operacyjne zarządzanie IT oraz realizację strategii IT.

MARCIN ZACHOWICZ

Dyrektor Biura Komunikacji

Odpowiada za pozycjonowanie marki TDJ i umacnianie jej wizerunku, a także kształtowanie polityki PR i CSR firmy.
Marcin Zachowicz przez ostatnie cztery lata był Dyrektorem Biura Komunikacji oraz rzecznikiem prasowym Grupy Lotos S.A., z którą był związany od 1996 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych Hague Academy of International Law oraz studiów MBA na University of Strahclyde we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Ponadto brał udział w dedykowanych szkoleniach menedżerskich organizowanych m.in. przez Harvard Business School.

Jak powstało TDJ?

1991–2001

TDJ – REGIONALNA FIRMA RODZINNA

W 1991 roku powstaje zalążek działalności TDJ, firma AB Consulting. Zajmowała się inwestycjami, tworzeniem nowych firm, rozwojem przedsięwzięć biznesowych oraz akwizycjami innych spółek. Samodzielnie kierował nią Jacek Domogała. W tamtym czasie firma uzyskiwała przewagę rynkową poprzez sprowadzanie technologii z zagranicy oraz elastyczne dostosowywanie się do niezwykle dynamicznego rynku.

2010–2017

TDJ – PRYWATNA FIRMA INWESTYCYJNA

Kluczową data w rozwoju TDJ był rok 2010. W wyniku udanej sukcesji kontrolę nad spółką przejął syn Jacka – Tomasz Domogała, którego celem była transformacja TDJ w kierunku nowoczesnej firmy inwestycyjnej, prowadzącej zdywersyfikowaną działalność biznesową. Umocniono pozycję konkurencyjną poprzez konsolidację rynku i intensywną restrukturyzację spółek TDJ. Skupiono się również na rozwijaniu eksportu poprzez wdrażanie strategii Go Global oraz kontynuowaniu konserwatywnej polityki finansowej.
W związku z prowadzeniem polityki dywersyfikacji w 2011 roku podjęto decyzję o rozwinięciu inwestycji TDJ w sektorze nieruchomości, na podstawie której powołano do życia spółkę TDJ Estate. W tym czasie wyodrębniono również pozostałe obszary inwestycyjne: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation.

1977–1990

TDJ – FIRMA RODZINNA

Bracia Jacek i Michał Domogała założyli swoją pierwszą firmę w 1977 roku. Początkowo bracia Domogała koncentrowali swoje działania  w sektorze ogrodnictwa – biznesu nisko kapitałochłonnego, niezależnego od deficytowych zasobów produkcyjnych i surowcowych. W miarę wzrostu zgromadzonego kapitału, w kolejnych latach przedsiębiorcy zaczęli inwestować także w innych branżach: obuwniczej, spożywczej oraz automotive.

2002–2009

TDJ – ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY

Kluczowym czynnikiem sukcesu w tym czasie było skoncentrowanie się na jednej branży i wyjście z pozostałych działalności. W 2002 roku Jacek Domogała kupił znajdującą się na skraju bankructwa Fabrykę Maszyn FAMUR. W ciągu kilku lat, dzięki pozostałym akwizycjom, powstała pierwsza na polskim rynku firma oferująca nie tylko pojedyncze maszyny czy urządzenia, ale także kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu wydobywczego. W całym procesie kluczowa była restrukturyzacja majątkowa oraz operacyjna, a także konserwatywna polityka finansowa i handlowa. W 2006 roku FAMUR, między innymi poprzez IPO na GPW w Warszawie, pozyskał 300 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na dalszy rozwój Grupy. W ten sposób Jacek Domogała zbudował podstawy TDJ, dla której nadchodzące lata oznaczały dynamiczny proces zmian.

2018–2022

TDJ – WIODĄCA FIRMA INWESTYCYJNA W REGIONIE CEE

 

2018

Konsekwencją realizacji przyjętych w 2010 roku założeń strategicznych, było opracowanie nowej strategii TDJ na lata 2018-2022. Jej celem jest budowa długoterminowej wartości firmy. TDJ osiągnie go poprzez efektywne inwestycje, których fundamentem jest wyprzedzanie trendów, dywersyfikacja działalności, solidne finanse i bycie preferowanym inwestorem, tworzącym znaczącą wartość dodaną dla spółek. Realizacja efektywnych inwestycji możliwa będzie dzięki wyjątkowemu zespołowi TDJ, który tworzą ludzie dzielący wspólne wartości, mający najwyższe kompetencje, a także ogromną pasję. Firma chce stale wzmacniać ten zespół, stając się preferowanym pracodawcą dla takich osób.

1977–1990

TDJ – FIRMA RODZINNA

Bracia Jacek i Michał Domogała założyli swoją pierwszą firmę w 1977 roku. Początkowo bracia Domogała koncentrowali swoje działania  w sektorze ogrodnictwa – biznesu nisko kapitałochłonnego, niezależnego od deficytowych zasobów produkcyjnych i surowcowych. W miarę wzrostu zgromadzonego kapitału, w kolejnych latach przedsiębiorcy zaczęli inwestować także w innych branżach: obuwniczej, spożywczej oraz automotive.

1991–2001

TDJ – REGIONALNA FIRMA RODZINNA

W 1991 roku powstaje zalążek działalności TDJ, firma AB Consulting. Zajmowała się inwestycjami, tworzeniem nowych firm, rozwojem przedsięwzięć biznesowych oraz akwizycjami innych spółek. Samodzielnie kierował nią Jacek Domogała. W tamtym czasie firma uzyskiwała przewagę rynkową poprzez sprowadzanie technologii z zagranicy oraz elastyczne dostosowywanie się do niezwykle dynamicznego rynku.

2002–2009

TDJ – ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY

Kluczowym czynnikiem sukcesu w tym czasie było skoncentrowanie się na jednej branży i wyjście z pozostałych działalności. W 2002 roku Jacek Domogała kupił znajdującą się na skraju bankructwa Fabrykę Maszyn FAMUR. W ciągu kilku lat, dzięki pozostałym akwizycjom, powstała pierwsza na polskim rynku firma oferująca nie tylko pojedyncze maszyny czy urządzenia, ale także kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu wydobywczego. W całym procesie kluczowa była restrukturyzacja majątkowa oraz operacyjna, a także konserwatywna polityka finansowa i handlowa. W 2006 roku FAMUR, między innymi poprzez IPO na GPW w Warszawie, pozyskał 300 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na dalszy rozwój Grupy. W ten sposób Jacek Domogała zbudował podstawy TDJ, dla której nadchodzące lata oznaczały dynamiczny proces zmian.

2010–2017

TDJ – PRYWATNA FIRMA INWESTYCYJNA

Kluczową data w rozwoju TDJ był rok 2010. W wyniku udanej sukcesji kontrolę nad spółką przejął syn Jacka – Tomasz Domogała, którego celem była transformacja TDJ w kierunku nowoczesnej firmy inwestycyjnej, prowadzącej zdywersyfikowaną działalność biznesową. Umocniono pozycję konkurencyjną poprzez konsolidację rynku i intensywną restrukturyzację spółek TDJ. Skupiono się również na rozwijaniu eksportu poprzez wdrażanie strategii Go Global oraz kontynuowaniu konserwatywnej polityki finansowej.
W związku z prowadzeniem polityki dywersyfikacji w 2011 roku podjęto decyzję o rozwinięciu inwestycji TDJ w sektorze nieruchomości, na podstawie której powołano do życia spółkę TDJ Estate. W tym czasie wyodrębniono również pozostałe obszary inwestycyjne: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation.

2018–2022

TDJ – WIODĄCA FIRMA INWESTYCYJNA W REGIONIE CEE

 

2018

Konsekwencją realizacji przyjętych w 2010 roku założeń strategicznych, było opracowanie nowej strategii TDJ na lata 2018-2022. Jej celem jest budowa długoterminowej wartości firmy. TDJ osiągnie go poprzez efektywne inwestycje, których fundamentem jest wyprzedzanie trendów, dywersyfikacja działalności, solidne finanse i bycie preferowanym inwestorem, tworzącym znaczącą wartość dodaną dla spółek. Realizacja efektywnych inwestycji możliwa będzie dzięki wyjątkowemu zespołowi TDJ, który tworzą ludzie dzielący wspólne wartości, mający najwyższe kompetencje, a także ogromną pasję. Firma chce stale wzmacniać ten zespół, stając się preferowanym pracodawcą dla takich osób.