Teamtechnik Poland

Rozpoznawalny na globalnych rynkach wytwórca innowacyjnych systemów montażu i testowania części oraz podzespołów.

Teamtechnik Poland

We live automation

Teamtechnik Production Technology Poland to rozpoznawalny na globalnych rynkach wytwórca innowacyjnych systemów montażu i testowania części oraz podzespołów, działający w obszarach e-mobility i pojazdów autonomicznych, industrial goods czy life science. Spółka realnie wpływa na kierunek zmian, które są konsekwencją trwającej rewolucji w obszarze elektrycznego transportu.

Od 2020 roku spółka należy do TDJ. Akwizycja teamtechnik to pierwszy przykład realizacji strategii TDJ w obszarze Equity, która zakłada inwestycję w spółki z własnym produktem i rozpoznawalną marką, które mają potencjał na międzynarodowe skalowanie biznesu i zwiększanie potencjału eksportowego.

3

branże, w których aktywny jest teamtechnik Poland

Dlaczego wierzymy w teamtechnik?

Teamtechnik Production Technology Poland odpowiada za projektowanie, produkcję i montaż u klienta inteligentnych linii produkcyjnych. Rozwiązania spółki funkcjonują w zakładach na całym świecie. Wśród produktów wytwarzanych i testowanych na liniach dostarczonych przez teamtechnik są systemy używane m.in. w pojazdach marek BMW i Ferrari. Spółka jest również wykonawcą linii produkcyjnej dla projektu GigafactoryX, czyli wielkoskalowej fabryki baterii dla pojazdów elektrycznych realizowanej przez Impact Clean Power Technology.

  • Postępująca automatyzacja przemysłu wymaga nowoczesnych rozwiązań w obszarze produkcji.
    Rozpędzająca się rewolucja w obszarze e-mobility to globalny trend, w oparciu który wspólnie z teamtechnik możemy planować skalowanie biznesu.
  • Własne produkty i ugruntowana marka teamtechnik stworzyły perspektywę dynamicznego rozwoju na rynkach globalnych.
  • Kluczem do sukcesu jest zespół teamtechnik, który zbudował dojrzałą, dynamicznie rosnącą firmę z zaawansowanymi produktami i portfolio czołowych klientów m.in. z branży motoryzacyjnej.
  • Dynamiczny rozwój firmy potwierdzają wyniki finansowe i rosnąca skala sprzedaży. Spółka w okresie 5 lat poprzedzających inwestycję TDJ rosła średnio o 20 proc. rocznie.
Jak wygląda zaangażowanie TDJ?

W ramach transakcji nabyliśmy większościowy pakiet udziałów w spółce. Od momentu przejęcia nasze wewnętrzne zespoły ekspertów – TDJ Business Excellence – wspierają wdrażanie inicjatyw strategicznych oraz działalność spółki m.in. w obszarach prawnym, M&A i IT. Kluczową rolę odegrało wsparcie zespołu lean management, które obejmowało w głównej mierze optymalizację procesów produkcyjnych. Dzięki temu stworzyliśmy fundament dla dalszego rozwoju teamtechnik.

Efekty

Nasze pierwsze działania skoncentrowane były w obszarze organizacji procesów montażowych, z wykorzystaniem narzędzi systemu 5S. Wdrożyliśmy zasadę mobilnej i elastycznej fabryki dopasowując za każdym razem projekt w jak najbardziej optymalny sposób z zachowaniem standardów organizacji procesów. Efekt – znaczna poprawa efektywności procesów montażowych i zwiększenie wykorzystania powierzchni.

Drugi krok – wdrożenie systemu Performance Management, który pozwolił zarządzać celami i wskaźnikami efektywnościowymi oraz rozwiązywać problemy. Utworzone zespoły w sposób zwinny i transparenty realizują zadania i angażują się w ciągłe doskonalenie w systemie Kaizen.

Wyzwania na przyszłość

Automatyzacja jest naturalnym etapem rozwoju praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Rozwój nowoczesnych technologii, zmienność warunków, w których funkcjonują firmy produkcyjne powodują, że otoczenie rynkowe oczekuje błyskawicznej reakcji na zmiany i pojawiające się nowe możliwości. Teamtechnik chce być w centrum zmian oraz mieć realny wpływ na jej kształt i kierunek, w jakim zmierzają.
Spółka chce być globalnym dostawcą technologii i rozwiązań, zwiększających wydajność zakładów produkcyjnych i umożliwiających szybką adaptację do zmieniającego się zapotrzebowania rynku. Przykładem jest postępująca rewolucja w e-mobility, która charakteryzuje się olbrzymim potencjałem rozwoju. Teamtechnik opracowuje rozwiązania, które będą powszechnie wykorzystywane w pojazdach w perspektywie kilku lat.