TDJ Business Excellence

Nasze centrum kompetencji i działań ukierunkowanych na rozwój i wzrost wartości spółek portfelowych.

TDJ Business Excellence

Nasze centrum kompetencji i działań ukierunkowanych na rozwój i wzrost wartości spółek portfelowych.

W oparciu o własne know-how i wypracowany model działania odpowiadamy na potrzeby spółek i realizowanych projektów.

Marcin Nowak

dyrektor business excellence

Obraz Michał Gołąbek

Michał Gołąbek

dyrektor business excellence

Jak działamy?

W istocie, TDJ Business Excellence jest zobowiązane do przekształcania wizji w osiągnięcia. Nasz model współpracy jest elastyczny, transparentny i ma na celu maksymalizację efektów.

Nie ograniczamy się do typowych usług konsultingowych – angażujemy się w pracę z zespołem spółek w naszym portfolio i wspólnie realizujemy wyznaczone cele strategiczne. Dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami pozwala nam kształtować zwinne i otwarte środowisko współpracy.

Obszary, w których wspieramy spółki:

People Strategy & HR Organization
Marketing & PR
TDJ Legal
Business Strategy
Sales Excellence
Finance Excellence
Lean & Operational Excellence
ESG & Sustainability