Business strategy

Wspieramy spółki portfelowe w definiowaniu oraz realizacji ich strategii wzrostu.

Zespół Business Strategy koncentruje się na kompleksowym wsparciu spółek portfelowych w definiowaniu oraz realizacji ich strategii wzrostu.

Rozpoczynając od głębokiej analizy strategicznej, po ocenę organizacji, konkurencji i rynku, po przewidywane trendy. Naszym celem jest zbudowanie solidnej diagnozy strategicznej, która umożliwi określenie kierunków i celów strategicznych, a także opracowanie modelu finansowego i biznesowego, który będzie wspierał długoterminowy rozwój spółek w naszym portfolio. Ramię w ramię ze spółkami, tworzymy i utrwalamy ich silną pozycję rynkową, zapewniając przy tym precyzję i doskonałość w realizacji wyznaczonych planów.

Obszary, w których wspieramy spółki

Analiza strategiczna pozwala zrozumieć aktualną pozycję spółki na rynku, poprzez ocenę organizacji i konkurencji oraz trendów jakie ukształtują rynek w przyszłości. Oceniamy również zdolność firmy do realizacji strategii wzrostu definiując diagnozę strategiczną.

Kluczowy zakres:

 • analiza rynku, trendów i otoczenia
 • analiza konkurencji
 • analiza potencjału firmy
 • diagnoza strategiczna

Budujemy razem ze spółką wizję rozwoju organizacji, identyfikujemy drivery wzrostu, na których chcielibyśmy budować i utrwalać silną pozycję rynkową firmy w przyszłości.

Kluczowy zakres:

 • kierunki strategiczne
 • cele strategiczne
 • model finansowy
 • model biznesowy

Zdolność do skutecznego wdrożenia strategii to klucz do sukcesu. Wspieramy spółki w procesie operacjonalizacji strategii oraz zarządzania Master Planem inicjatyw strategicznych.

Kluczowy zakres:

 • Balanced ScoreCard
 • Master Plan inicjatyw strategicznych
 • Performance Management System
 • Value Based Management
Nasz zespół
Łukasz Kornowski menadżer inwestycyjny
Michał Gołąbek dyrektor business excellence
Marcin Nowak dyrektor business excellence