Kim jesteśmy

Jesteśmy rodzinną firmą inwestycyjną z ponad 45-letnim doświadczeniem.

Zrealizowaliśmy z sukcesem wiele przejęć i procesów integracji. Na bazie tych doświadczeń powstały eksperckie zespoły TDJ Business Excellence, w ramach których dzielimy się wiedzą z naszymi Partnerami i uzupełniamy ich kompetencje w wybranych obszarach. Wspólnie doskonalimy procesy poszukując strategicznych rozwiązań, które mają wpływ na trwały rozwój i zwiększanie wartości spółek portfelowych.

Nasze inwestycje skupiamy obecnie wokół pięciu obszarów:

Cztery dekady rozwoju TDJ

1977–1990

TDJ – POCZĄTEK

Historia TDJ sięga trudnych dla prywatnej inicjatywy lat 70-tych, kiedy to w roku 1977 Jacek Domogała z bratem zakładają swój pierwszy biznes – uprawę asparagusa i goździków. W kolejnych latach kierowani intuicją, pomysłowością i rozeznaniem rynku zmieniają profil działalności, inwestując kolejno w tłocznię blach samochodowych, fabrykę obuwia, a następnie w produkcję dań gotowych.

1977

Początki ogrodnictwa – uprawa asparagusa i goździków

1983

Założenie jednej z pierwszych polskich, prywatnych firm motoryzacyjnych – tłoczni produkującej elementy karoserii samochodowej pod nazwą Wytwórnia Części Zamiennych i Akcesoriów w Orzeszu

1988

Rozpoczęła działalność fabryka obuwia BRADO, zatrudniająca 600 osób

1990

Powstanie firmy Aardo, produkującej dania gotowe

1991–2001

TDJ – REGIONALNA FIRMA RODZINNA

W 1991 roku powstaje zalążek działalności TDJ, firma AB Consulting. Zajmuje się inwestycjami, tworzeniem nowych firm, rozwojem przedsięwzięć biznesowych oraz zakupem innych spółek. Samodzielnie kieruje nią Jacek Domogała. W zmieniającej się w Polsce rzeczywistości gospodarczej firma rozwija się bardzo dynamicznie, a skala działalności logistycznej i chłodniczej doprowadza do negocjacji zakupu Horteksu – ówczesnego lidera na tym rynku.

1991

Podział biznesu pomiędzy dwóch braci, na część spożywczą (Jacka) i obuwniczą (Michała). Powstaje AB Consulting (przyszły TDJ)

1993

Niedaleko Orzesza powstaje zakład zajmujący się produkcją mięsa

1995

Zakup zakładów drobiarskich w Leszczynach i Tomicach oraz prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej pod marką Brado-2

1997

Zakup chłodni w Leszczynach, Chrzanowie, Toszku, Będzinie, Tychach, Opolu i Olsztynie

2000

Kupno 500 ha terenów rolniczych w miejscowości Wieszowa. Zakup Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Kwidzyn

2001

Zakup Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami Chemia Wrocław

2002–2009

TDJ – ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY

W 2002 roku Jacek Domogała kupuje znajdującą się na skraju bankructwa Fabrykę Maszyn FAMUR. Po spłacie milionowych długów i przeprowadzeniu niezbędnej restrukturyzacji w ciągu kilku lat tworzy pierwszą na polskim rynku firmę oferującą nie tylko pojedyncze maszyny czy urządzenia, ale także kompleksowe rozwiązania dla przemysłu wydobywczego. Dzięki wprowadzeniu FAMURU w 2006 roku na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pozyskano 300 mln zł na dalszy rozwój.

2002

Zakup Fabryki Maszyn FAMUR

2004

Zakup Zamet Budowa Maszyn, spółki produkującej maszyny i urządzenia dla hutnictwa, metalurgii oraz przemysłu spożywczego. Kupno wydziału mechanicznego Huta Zygmunt w Bytomiu, uznanej marki na światowym rynku urządzeń kuźniczych

2005

Akwizycja FAZOS i powstanie pierwszej w Polsce firmy oferującej kompleksowe rozwiązania dla górnictwa

2005-2008

Wyjście z branży spożywczej i logistycznej

2006

Debiut Grupy Famur na GPW w Warszawie

Zakup Fabryki Maszyn PIOMA, jednej z największych światowych producentów maszyn i urządzeń górniczych, specjalizujących się w systemach transportu ciągłego i przeładunku oraz transportu materiałów i ludzi

2007

Zakup Odlewni Żeliwa Śrem, producenta odlewów żeliwnych o masie od 0,5 kilograma do 30 ton. Rozpoczęcie budowy Polskiej Grupy Odlewniczej

2010–2017

TDJ – RODZINNA FIRMA INWESTYCYJNA

W 2010 r. stery firmy przejmuje syn Jacka – Tomasz Domogała. Rozpoczyna przekształcanie TDJ w kierunku firmy rodzinnej inwestującej w różnego typu aktywa. Rok później, z myślą o poszerzeniu działalności w sektorze nieruchomości, powstaje spółka TDJ Estate. W tym czasie powstają również pozostałe obszary rozwoju: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation.

2011

Oddanie do użytku nowego zakładu FAMUR-2

Zakup Fabryki Maszyn Glinik – spółki projektującej i produkującej maszyny i urządzenia dla przemysłu, głównie wydobywczego.

Powstanie TDJ Estate

TDJ Estate zajmuje się inwestycjami w sektorze nieruchomości, w tym głównie w nieruchomości biurowe i mieszkaniowe, a także przemysłowe, usługowe, rolne jak i przeznaczone do zabudowy

Wypłata dywidendy w formie akcji spółek

Pierwsza w historii polskiej giełdy wypłata dywidendy w postaci akcji spółek – Famur S.A. w dywidendzie wypłaca akcje Polskiej Grupy Odlewniczej oraz Zamet Industry

2012

Powołanie TDJ Foundation, za pośrednictwem której firma dzieli się swoimi sukcesami, inwestując w wiedzę oraz potencjał młodych pokoleń. Fundacja poprzez swoje programy, wyrównuje szanse, umożliwiając dostęp do najlepszych praktyk edukacyjnych.

2013

Kupno Mostostal Chojnice, spółki świadczącej usługi głównie w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych mostów i wiaduktów oraz sektora budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego

2014

TDJ Estate buduje pierwsze osiedle mieszkaniowe. W ramach Osiedla Franciszkańskiego powstaje 1300 mieszkań w Katowicach

Zakup spółki FAMAK, producenta urządzeń i systemów do transportu ciągłego oraz dla obszaru dźwignicowego. Lider w projektowaniu i realizacji sprzętu dla układów nawęglania w Polsce

2015

Do TDJ dołącza FPM, projektant i producent maszyn służących do przemiału, kruszenia i transportu surowców oraz urządzeń paleniskowych

Powstaje obszar TDJ Venture – zajmujący się inwestycjami w startupy

2016

TDJ Estate inauguruje budowę .KTW – kompleksu dwóch biurowców zlokalizowanych w ścisłym centrum Katowic, obok „Spodka”

Przejęcie przez TDJ kontroli nad Kopex S.A.

Najważniejsze wydarzenie w procesie konsolidacji krajowej branży okołogórniczej wokół Grupy FAMUR. TDJ doprowadził do zakupu przez Famur (już w 2017 roku) pakietu kontrolnego jego głównego krajowego konkurenta – Kopeksu. Tomasz Domogała dążył do tego przez wiele lat, gdyż uważał, że to nie konkurencja, a współpraca jest kluczem do zbudowania prawdziwie globalnej spółki. To jedna z największych akwizycji w branży przemysłowej w Polsce. Otworzyła drogę do budowy w ramach Grupy FAMUR, silnego, polskiego podmiotu, zdolnego do realizacji dużych projektów wydobywczo-energetycznych na całym świecie.

2017

PGO nabywa udziały spółki Kopex Foundry. Tym samym powstaje największa w Polsce grupa przemysłowa specjalizująca się w produkcji odlewów i odkuwek

Sprzedaż 20% akcji Famuru w procesie ABB i podniesienie kapitału zakładowego o 15%. Famur kupuje Kopex od TDJ

Zawiązanie TDJ Pitango Ventures, polsko-izraelskiego funduszu Venture Capital, który inwestuje w technologiczne startupy o globalnym potencjale wzrostu

Pierwsza inwestycja TDJ Pitango Ventures. W grudniu do portfela funduszu trafiła spółka StethoMe rozwijająca inteligentne urządzenie medyczne do kontroli w warunkach domowych stanu zdrowia płuc i serca oraz temperatury ciała

2018–2022

TDJ – ZDYWERSYFIKOWANY PORTFEL

Od 2018 r. TDJ realizowało przyjętą na pięć lat strategię biznesową. Jej celem była budowa długoterminowej wartości firmy w pięciu obszarach: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation. Z zaangażowaniem pracowaliśmy na to, by być preferowanym inwestorem, tworzącym znaczącą wartość dodaną dla naszych partnerów. Fundamentem działalności byli i są ludzie, dlatego bardzo dobrze rozumiemy potrzeby polskich przedsiębiorców, z którymi często dzielimy podobne doświadczenia.

Strategia inwestycyjna na lata 2018-2022, zakładała dynamiczny rozwój we wszystkich obszarach biznesowych oraz dalszą dywersyfikację działalności.

TDJ pozostało strategicznym inwestorem w kontrolowanych spółkach.

Obszar TDJ Equity był otwarty na inwestycje w spółki o skalowalnym modelu biznesowym, wysokim potencjale eksportowym oraz konsolidacyjnym, z własnym produktem, działające w sektorach automotive, chemii specjalistycznej, kosmetycznym, logistycznym, meblarskim, opakowaniowym, recyklingowym, spożywczym oraz systemów zabezpieczeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, jak również spółki dostarczające rozwiązania dla powyższych sektorów z zakresu technologii, maszyn i IT.

Obszar TDJ Venture inwestował w formule „Smart Money” w technologiczne startupy o globalnym potencjale.

Obszar TDJ Estate rozszerzył działalność o nowe sektory rynku nieruchomości i zwiększył zasięg geograficzny na inne, poza Śląskiem, regiony Polski.

Obszar TDJ Foundation skupiał się na inwestycjach w edukację i rozwój dzieci oraz młodzieży.