Sales Excellence

Wspieramy organizację w osiąganiu doskonałości w obszarze sprzedaży oraz pricingu.

Sales Excellence to hub kompetencji sprzedażowych, który wspiera spółki portfelowe w osiąganiu najwyższej efektywności i skuteczności działań handlowych.

Budujemy i wdrażamy strategie sprzedażowe, które pozwalają odpowiedzieć na wyzwania rynku i skutecznie realizować ambitne cele wzrostowe. Wspieramy w identyfikacji i priorytetyzacji segmentów rynkowych, przebudowujemy struktury sprzedażowe oraz ofertę handlową, aby skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby i preferencje klientów. Pomagamy poprawiać efektywność działań sprzedażowych poprzez ustalenie właściwych KPI, dobre wykorzystanie CRM, budowę systemu motywacyjnego dla sprzedaży. Wiemy z doświadczenia, że właściwa strategia sprzedaży i jej egzekucja są niezbędne dla realizacji strategii wzrostu.

Obszary, w których wspieramy spółki
 • Model biznesowy i propozycja wartości
 • Identyfikacja segmentów rynku
 • Ocena potencjału i atrakcyjności segmentów rynku
 • Segmentacja strategiczna klientów
 • Badania potrzeb klientów
 • Analiza konkurencji
 • Analiza przewag konkurencyjnych
 • Określenie kanałów sprzedaży i ich ról
 • Struktura oferty: pakietyzacja (bundling), standard realizacji usługi + VAS, itp.
 • Wybór modelu struktury sprzedażowej
 • Zwymiarowanie i budowa struktur sprzedaży
 • Optymalizacja alokacji zasobów do segmentów rynku
 • Mapowanie ról i opis stanowisk
 • Projektowanie procesów sprzedaży
 • Budowa oferty i argumentacji wartości
 • Definicja KPI sprzedaży
 • Raportowanie zarządcze
 • Budowa systemu motywacyjnego
 • Wykorzystanie systemu CRM
 • Key Account Management
 • Optymalizacja alokacji czasu sprzedawców
 • Strategia cenowa
 • Pozycjonowanie cenowe
 • Zarządzanie cennikiem
 • Role cenowe dla kategorii i produktów
 • Segmentacja / scoring wrażliwości cenowej klientów
 • Logika cenowa kliencka (cen net lub rabatowania)
 • System bonusów / retro rabatów
 • Pomiar i analiza elastyczności cenowych
 • Badania rynkowe skłonności klientów do zapłaty
 • Wdrażanie podwyżek cen
 • Indeksacja cen
Nasz zespół
Mateusz Matłoka Sales Excellence Director