Lean i Doskonałość 
Operacyjna

Wspieramy spółki portfelowe w optymalizowaniu procesów i dążeniu do doskonałości operacyjnej.

Zespół ekspertów, którzy wspierają spółki portfelowe w optymalizowaniu procesów i dążeniu do doskonałości operacyjnej.

Zapewniają kompleksowe rozwiązania i narzędzia oraz rozwijają zespoły łącząc wiedzę z praktycznym zastosowaniem w procesach.

Obszary, w których wspieramy spółki

Lean Simulations Games

Uczymy nowych umiejętności i budujemy zaangażowanie poprzez gry symulacyjne. Teamwork, energia do działania i akcja to podstawa do budowy wysoko performujących zespołów.

Lean Workshops

Jasno zdefiniowany problem to klucz do jego rozwiązania. Pracując warsztatowo z użyciem odpowiednich narzędzi pomagamy spółkom portfelowym zoptymalizować proces, wyeliminować marnotrawstwa 
czy zwiększyć wydajność.

Plant Tours

Uczymy się od siebie nawzajem korzystając z networku Lean firm w TDJ. Sukcesywnie odwiedzamy najlepsze firmy, aby inspirować się najbardziej zaawansowanymi technologiami i metodami zarządzania.

Certified Development Programs

Rozwijamy ludzi poprzez certyfikowane programy typu Yellow Belt, Green Belt czy Black Belt łącząc wiedzę z praktycznym zastosowaniem 
w procesach. Jesteśmy przekonani że same szkolenia nie wystarczą, dlatego łączymy je z działaniem.

Best practice & case studies

Uczymy się od siebie nawzajem korzystając z networku Lean firm w TDJ. 
W każdej spółce możemy zainspirować się ciekawymi wdrożeniami, których powielenie może znacząco przyspieszyć kolejne wdrożenia.

Value Stream Mapping

Mapujemy i optymalizujemy procesy określając ile generują wartości dodanej, a ile strat. Wierzymy, że kluczem do efektywności firmy są dobrze funkcjonujące i sprawne procesy.

Focus Improvement

To metoda działania zorientowana na wybrany problem biznesowy lub operacyjny. Po dokładnej analizie zmierzamy się osiągnięcia rezultatów 
w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Projektujemy i optymalizujemy sprawnie działające łańcuchy dostaw, zwiększamy efektywność pracy obszarów planowania, logistyki i magazynowania.

Focus on Quality

Potrafimy wdrożyć sprawnie funkcjonujacy obszar zapewnienia i kontroli jakości, dostosowując i modelując te obszary do wymagań rynku oraz potrzeb spółki.

Projektowanie Fabryki i Symulacje

Posiadamy narzędzia umożliwiające projektowanie layoutów zakładów, pojedynczych gniazd produkcyjnych i przeprowadzenie symulacji procesów produkcji (Digital Twin). Tworzymy realne modele przestrzenne 3D, które weryfikujemy przy użyciu technologii VR (Gogle VR).

Visual Performance Management

Wspieramy spółki we wdrażaniu Zarządzania Wizualnego Efektywnością, czyli systematycznego procesu zarządzania, bazującego na strategii firmy, którego celem jest zagwarantowanie, że rezultaty osiągnięte przez firmę są spójne z planowanymi.

KPI & Performance Meetings

Wspieramy w modelowaniu i opracowaniu systemu pomiaru efektywności organizacji opartego o kluczowe wskaźniki efektywności, jak również cykliczną dyskusję na temat ich realizacji w konkretnej formule na wszystkich poziomach zarządzania w organizacji.

Raportowanie operacyjne

Modelujemy i implementujemy raporty operacyjne, tworząc niezbędne narzędzia wspierające podejmowanie odpowiednich decyzji menadżerskich 
w oparciu o realne dane i liczby.

Metody rozwiązywania problemów

Wprowadzamy i szkolimy pracowników z metod rozwiązywania problemów (Problem Solving), gdzie przez wykorzystanie odpowiednich narzędzi 
dążymy do eliminacji ich źródła.

System Kaizen

Pomagamy z sukcesem wdrożyć KAIZEN czyli koncepcję ciągłego doskonalenia i usprawniania. Polega ona na zaangażowaniu wszystkich pracowników w firmie w generowanie pomysłów na udoskonalenia wszystkich obszarów w organizacji.

Nasz zespół
Adam Więckowski
Adam Więckowski Lean & Operational 
Excellence Manager
Mateusz Korus
Mateusz Korus Lean & Operational 
Excellence Manager
Michał Ulicki
Michał Ulicki Lean & Operational 
Excellence Manager