TDJ Finance
TDJ Finance

Inwestujemy w instrumenty o maksymalnej płynności i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna

Inwestujemy określony poziom aktywów oraz czasowe nadwyżki finansowe pozostałych obszarów inwestycyjnych w instrumenty o maksymalnej płynności i wysokim poziomie bezpieczeństwa.