TDJ i Grupa FAMUR z tytułem  „Tego, który zmienia polski przemysł. XX-lecie”
TDJ i Grupa FAMUR z tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł. XX-lecie”

Podczas uroczystej gali wieńczącej XVIII Forum Zmieniamy Polski Przemysł, TDJ i Grupa FAMUR otrzymały honorowy tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł. XX-lecie”. Nawiązując do jubileuszu 20 lat istnienia magazynu „Nowy Przemysł”, tegoroczne nagrody przyznano m.in. firmom, które kształtowały polską gospodarkę w latach 1998-2018, nadając jej tempo i kierunek zmian.

Kapituła konkursu „Tego, który zmienia polski przemysł” nagradza osoby, firmy, instytucje i wydarzenia, które mają kluczowe znaczenie dla pozytywnych zmian dokonujących się w krajowym przemyśle. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, gdyż wyróżnienia przyznawane były w horyzoncie ostatnich dwudziestu lat.  Podkreślały one zatem szczególny wpływ, jaki w procesie przeobrażeń gospodarczych

i wytyczania pożądanych kierunków w ostatnich dwóch dekadach odcisnęli uhonorowani laureaci.

TDJ i Grupa FAMUR znalazły się w gronie firm, które wywarły szczególny wpływ na rozwój kraju
i kreowanie wzrostu gospodarczego. Ich działalność była motorem procesów transformacyjnych w wielu gałęziach przemysłu, a także motywacją i impulsem do działania dla innych podmiotów.

W ostatnich latach TDJ przeszedł gruntowną przemianę. Podobnie, jak rozwój Polski, była to droga transformacji od tradycyjnej gospodarki opartej w głównej mierze na przemyśle ciężkim, w kierunku zdywersyfikowanej, nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki opartej o ideę Przemysłu 4.0. W 2010 roku stery w TDJ przejął Tomasz Domogała i postanowił stworzyć z niego nowoczesną, rodzinną firmę inwestycyjną, prowadzącą zdywersyfikowaną działalność biznesową – od przemysłu, przez nieruchomości, nowoczesne technologie, aż po inwestycje w wiedzę i potencjał przyszłych pokoleń. Dzisiaj TDJ to inwestor strategiczny aktywny w pięciu obszarach: Equity, Estate, Venture, Finance i Fundacja.

Grupa FAMUR należy do czołówki światowych producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego. Dostarcza także rozwiązania dla branży transportowej i przeładunkowej oraz energetyki. Podobnie, jak inne spółki portfelowe TDJ, FAMUR w ostatnich latach konsekwentnie konsolidował krajowy rynek okołogórniczy, a jego strategia rozwoju opiera się na programie ekspansji zagranicznej „Go Global”. W efekcie spółka jest krajowym liderem branży oraz zbudowała zdolność do realnej konkurencji z globalnymi potentatami branży.

– Sukces transformacji zależy nie tylko od innowacyjnych pomysłów i determinacji, ale także
od długookresowej strategii rozwoju. Taki model, zakładający budowę wartości w perspektywie długookresowej, jest fundamentem działania TDJ i wszystkich naszych spółek portfelowych. Za jego realizację odpowiada wyjątkowy zespół ludzi, bez których codziennej, ciężkiej pracy nie byłby możliwy sukces TDJ. Dziękując za tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”, chciałbym podkreślić,
że to nagroda dla wszystkich pracowników tworzących TDJ, dzięki którym możemy przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki – mówi Tomasz Domogała, właściciel TDJ.