Kierowniczka | Kierownik robót budowlanych Katowice | Zabrze
Twój zakres obowiązków:
 • Zapewnianie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów branżowych na budowie
 • Nadzór nad dokumentacją projektową, wykonawczą i powykonawczą
 • Aktualizacja rozwiązań projektowych pod względem poprawności oraz możliwości optymalizacji
 • Koordynowanie zamówień materiałów budowlanych
 • Organizacja oraz nadzór pracy podległych podwykonawców i pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Nadzór nad terminowością oraz jakością wykonywanych robót budowlanych
 • Monitorowanie postępu prac i dostosowywanie planów w razie potrzeby wsparcie kierownika projektu i kierownika budowy
 • Sporządzanie dokumentacji, raportów i protokołów wynikających z postępu przeprowadzonych prac
Od Ciebie oczekujemy:
 • Minimum 2-letniego doświadczenia na tym stanowisku w nadzorowaniu inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych
 • Wykształcenia wyższego na kierunku budownictwo
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz (warunek konieczny)
 • Praktycznej znajomości Prawa Budowlanego
 • Doświadczenia w zakresie sporządzania harmonogramów i rozliczania robót
 • Biegłej znajomości pakietu MS Office oraz AutoCad
 • Terminowości, determinacji w dążeniu do realizacji celów oraz wysokich umiejętności organizacyjnych
To oferujemy:
 • Pracę w grupie jednej z największych prywatnych firm inwestycyjnych w Polsce, o mocnej pozycji rynkowej i wysokiej kulturze zarządzania,

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w dynamicznie rozwijającej się organizacji

 • Ubezpieczenie grupowe, opiekę medyczną lub kartę Multisport, w ramach firmowego pakietu kafeteryjnego

 • Naukę języka angielskiego w firmie

 • Spotkania i wyjazdy integracyjne

 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników w ramach działań Fundacji TDJ