Dyrektorka | Dyrektor ds. Filantropii i Rozwoju (Fundacja TDJ) Katowice | Wadowice

Fundacja TDJ poszukuje Dyrektora ds. Filantropii i Rozwoju, który będzie odpowiedzialny za rozwinięcie i wdrożenie strategii pozyskiwania funduszy, zarządzanie zespołem oraz budowanie trwałych relacji z darczyńcami, zwłaszcza w kontekście major donors, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oczekujemy, że osoba na tym stanowisku będzie miała zdolności kierownicze, doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz pasję do realizacji misji naszej fundacji.

miejsce i forma pracy: hybrydowa – Katowice/Wadowice (2 dni w tygodniu)

opcjonalnie Warszawa z regularnymi wyjazdami do Katowice / Wadowice średnio 2 dni w tygodniu,

Twój zakres obowiązków:
 • Przygotowanie i wdrażanie strategii pozyskiwania funduszy od kluczowych darczyńców (major donors) w Polsce i zagranicą
 • Odpowiedzialność za osiągnięcie uzgodnionych rocznych celów fundraisingowych, zarządzanie budżetem oraz bieżące raportowanie wykonanych działań
 • Monitorowanie rynku filantropijnego oraz identyfikacja potencjalnych darczyńców
 • Nawiązywanie relacji i bieżąca komunikacja z darczyńcami, która jest dostosowana do indywidualnych oczekiwań i uzgodnień formalnych
 • Zarządzanie zespołem ds. fundraisingu (rozwijanie kompetencji, motywowanie i nadzorowanie Reprezentowanie fundacji na zewnątrz organizacji
 • Utrzymywanie relacji w ramach grupy kapitałowej fundatora fundacji, współpraca z poszczególnymi spółkami portfelowymi.

Od Ciebie oczekujemy:
 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze biznesowym związanym z relacjami inwestorskimi, CSR, sprzedażą, obsługą klienta kluczowego w private banking lub marketingiem

          LUB

 • Minimum 5 lat doświadczenia w sektorze organizacji non-for-profit w kierowaniu projektami fundraisingowymi oraz w pozyskiwaniu funduszy od major donors w Polsce i za granicą
 • Umiejętność planowania i zarządzania projektami (sporządzania budżetów i harmonogramów)
 • Zdolność budowania kultury pracy zespołowej i zarządzania pracą zespołu, motywowania współpracowników do osiągania ambitnych celów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego – min poziom C1
 • Opcjonalnie: Pasja i zaangażowanie w działalność filantropijną
To oferujemy:
 • Elastyczną formę zatrudnienia – umowa o pracę lub współpraca B2B

 • Możliwość współpracy i poznania know-how TDJ Foundation, unikalnej inicjatywie wspierającej dzieci, młodzież i rodziny w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość służąc innym

 • Hybrydowy system pracy (łączymy pracę zdalną ze stacjonarną),

 • Kulturę organizacyjną tworzącą przyjazną atmosferę pracy