Firmy rodzinne napędzają gospodarkę
Firmy rodzinne napędzają gospodarkę

O sile rodzinnego biznesu rozmawiali w Poznaniu uczestnicy V Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych. W swoim wystąpieniu Tomasz Domogała opowiedział o strategii rodzinnej firmy inwestycyjnej oraz przewagach rynkowych, jakie TDJ uzyskuje dzięki byciu tego typu organizacją. Podkreślał, że polski PKB jest w 18% generowany przez firmy rodzinne, które tym samym stanowią jedno z głównych kół napędowych polskiej gospodarki. Tomasz Domogała eksponował także rolę charakterystycznych dla każdej rodziny wartości. Ich skodyfikowanie pozwala bowiem na precyzyjne zdefiniowanie fundamentów firmy i umożliwia istotne wsparcie jej rozwoju.
Tegoroczny Kongres był doskonałą okazją do porównania polskich doświadczeń w zarządzaniu firmami rodzinnymi z wzorcami znamiennymi dla krajów o dłuższej niż polska tradycji przedsiębiorczości rodzinnej. Wymiana doświadczeń i poglądów na temat prowadzenia rodzinnego biznesu z największymi przedstawicielami tego sektora, takimi jak Antoine Mayaud – przedstawiciel rodziny Mulliez, największej i najbogatszej rodziny właścicielskiej w Europie, do której należą m.in. Obi, Decathlon czy Auchan, to niezwykła inspiracja dla polskich firm rodzinnych.