Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą rodzinną, która buduje długoterminową wartość, inwestując w obszarach: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation.

Czytaj więcej

Poznaj obszary inwestycyjne, w których działamy

Zespół

  • front office
  • back office

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Nadzorczej

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem programu Master of Business Administration na Stanford Graduate School of Business w USA. Uzyskał również dyplomy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na Wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Od 2004 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej FAMUR, której przewodnictwo objął w roku 2010. W 2010 roku Tomasz Domogała objął również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TDJ i tym samym przejął kontrolę nad spółkami wchodzącymi w skład portfela inwestycyjnego. TDJ jest obecnie właścicielem m.in. trzech dużych giełdowych grup kapitałowych: Famuru, PGO oraz Zamet. Tomasz Domogała inwestuje także na rynku nieruchomości oraz w start-upy. Jest założycielem TDJ Foundation, wspierającej edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży. W roku 2016 przejął kontrolę nad Grupą Kopex, wieńcząc tym samym największą akwizycję w branży producentów maszyn górniczych w Polsce.

CZESŁAW KISIEL

Prezes Zarządu

CZESŁAW KISIEL

Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

JACEK LEONKIEWICZ

Partner Zarządzający w TDJ Equity

JACEK LEONKIEWICZ

Partner Zarządzający w TDJ Equity

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz CEMS Master in International Management na CBS w Kopenhadze, studiował także w Madrycie. Karierę zawodową rozpoczął w J.P. Morgan i Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP, gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy i ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski. Zasiada ponadto w radach nadzorczych spółek portfelowych: FPM, Odlewnia Śrem, Pioma Odlewnia, Pemug, ZBM oraz PGO.

ADAM TOBOREK

Partner Zarządzający w TDJ Equity

ADAM TOBOREK

Partner Zarządzający w TDJ Equity

Jest absolwentem programu MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także liczne kursy menedżerskie. Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu Z.M. BRADO 2 S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. Z o.o. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex S.A. (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000-2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding Sp. Z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A. Od kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a kilka miesięcy później został Prezesem Zarządu tej spółki. Od 2017 do końca czerwca 2021 prowadził segment kompleksów ścianowych i zarządzał sprzedażą eksportową w Grupie FAMUR w segmencie Underground. Jako partner zarządzający TDJ Equity jest odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi oraz realizację strategii budowy portfela, w tym prowadzenie procesów M&A.

WOJCIECH FEDOROWICZ

Partner Zarządzający w TDJ Venture

WOJCIECH FEDOROWICZ

Partner Zarządzający w TDJ Venture

Związany z TDJ Venture od 2015 roku. Absolwent programu Master of Business Administration na Uniwersytecie Stanforda w USA, gdzie w latach 2009-2010 przewodził Stowarzyszeniu Wysokich Technologii (High Tech Club), organizacji silnie związanej ze środowiskiem firm technologicznych w Dolinie Krzemowej. Posiada głęboką wiedzę na temat budowy i rozwoju startupów technologicznych zdobytą zarówno dzięki założeniu kilku z nich, inwestycjom jako anioł biznesu, jak również jako mentor dla młodych przedsiębiorców.

Wcześniej odpowiedzialny min. za skuteczne budowanie i egzekucję strategii wzrostu i ekspansji międzynarodowej dużych spółek w obszarze dóbr konsumenckich.

Obszary jego zainteresowań inwestycyjnych to przede wszystkim: AI i Uczenie Maszynowe, Big Data, Zdrowie Cyfrowe i Urządzenia Medyczne, Oprogramowanie Enterprise oraz Internet Rzeczy.

MACIEJ WÓJCIK

Partner Zarządzający w TDJ Estate

MACIEJ WÓJCIK

Partner Zarządzający w TDJ Estate

Specjalizuje się w branży nieruchomości i odpowiedzialny jest za sektor Estate. Z TDJ związany od kwietnia 2011 r. a od września 2012 r. pełni funkcję prezesa zarządu TDJ Estate. W latach 2007-2010 pracował dla międzynarodowych deweloperskich funduszy inwestycyjnych realizujących projekty mieszkaniowe i biurowe. We wcześniejszych latach pełnił funkcje menadżerskie w wiodących spółkach sektora dystrybucji (Carrefour, Auchan) oraz sektora paliwowego (Amoco). Jest absolwentem podyplomowych studiów w zakresie MBA na Politechnice Krakowskiej prowadzonych we współpracy z Connecticut State University. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz inne licencje sektora nieruchomości.

Tomasz Stadnik

Partner Zarządzający w TDJ Finance

Tomasz Stadnik

Partner Zarządzający w TDJ Finance

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Od 20 lat związany z zarządzaniem aktywami i rynkiem finansowym. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych oraz tytuł Financial Risk Manager. W latach 2000-2007 związany z Credit Suisse Asset Management, początkowo w Warszawie potem w Londynie jako zarządzający aktywami na rynkach wschodzących. W latach 2007-2008 w ABN AMRO w Londynie jako Director, Co-Head of Global Emerging Markets Debt. W latach 2009-2016 związany z grupą PZU, odpowiadał za wdrożenie i zarządzanie strategią discretionary macro dla portfela kapitału własnego grupy oraz zarządzanie aktywami klientów zewnętrznych między innymi jako Chief Investment Officer w Asset Management oraz w latach 2015-16 CEO w TFI PZU. W latach 2016-19 pracował w zarządach Skarbiec Asset Management Holding oraz Rockbridge TFI.

OLIWIA KWIATKOWSKA

Partner Zarządzający w TDJ Foundation

OLIWIA KWIATKOWSKA

Partner Zarządzający w TDJ Foundation

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences BFI Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska jest związana z TDJ Foundation od 2014 roku, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój i zarządzanie strategiczne piątego obszaru działalności TDJ, inwestującego w edukację i rozwój młodych ludzi.

MICHAŁ GOŁĄBEK

Dyrektor Lean

Expert w dziedzinie wdrażania i rozwoju kultury Lean Management w Organizacjach. Certyfikowany Master Coach Visual Performance Management Academy. W swojej dotychczasowej karierze wspierał klientów w transformacjach procesów i budowaniu świadomości potrzeby zmian wśród kadry zarządzającej. Swoje bogate doświadczenie zawdzięcza pracy w kilkudziesięciu firmach w Polsce w wielu gałęziach przemysłu: metalurgicznym (hutnictwo), elektromaszynowym, motoryzacyjnym, transporcie i logistyce, spożywczo – rolniczym, drzewno – papierniczym oraz w administracji publicznej.

Obecnie odpowiada za rozwój oraz wdrożenia programu TDJ Lean Management oraz najlepszych praktyk i standardów. Koncentruje się na strategicznym podejściu do transformacji organizacji, prowadząc liczne warsztaty dla kadry zarządzającej oraz zespołów wdrożeniowych, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki Lean Manufacturing oraz Change Management. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o specjalizacji psychologii w zarządzaniu. Prelegent Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing w Katowicach. Pasjonat ciągłego doskonalenia i wyznaczania ambitnych celów.

MARTA LAMIK

Dyrektor Biura Zarządu

Odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie Biura Zarządu.
Koncentracja jej funkcji zawodowej skupia się wokół wielozadaniowego wsparcia Rady Nadzorczej i Zarządu. Zarządza zespołem Biura Zarządu, który wspomaga obszary inwestycyjne TDJ w wykonywaniu ich zadań. Z TDJ SA związana od 2008 roku. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim.

GRZEGORZ MORAWIEC

Dyrektor Działu Prawnego

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie spółek, publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawie antymonopolowym oraz zagadnieniach z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Posiada doświadczenie zawodowe w budowaniu strategii rozwoju i restrukturyzacji grup kapitałowych oraz wprowadzania systemów nadzoru właścicielskiego. Grzegorz Morawiec był doradcą przy procesach nabywania prywatyzowanych spółek, a także przeprowadził od strony prawnej kilkanaście transakcji związanych z nabywaniem lub zbywaniem kontrolnych pakietów akcji lub udziałów spółek kapitałowych, w tym także spółek publicznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego rodzaju przekształceń, podziałów i fuzji spółek osobowych oraz kapitałowych. W roku 2006 koordynował prace przy wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. spółki Fabryka Maszyn Famur S.A., a w roku 2011 pełnił rolę doradcy prawnego w trakcie oferty publicznej spółek PGO S.A. i Zamet Industry S.A.

MARCIN NOWAK

Dyrektor Lean

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Inżynieria Produkcji oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania na kierunku Handel Zagraniczny. Certyfikowany Master Coach Visual Performance Management (VPM). Autor programów ciągłego doskonalenia i transformacji organizacji opartych o kulturę Lean Management. Prelegent i uczestnik wielu konferencji o tematyce Lean Management. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami oraz projektami w sektorach automotive, logistyka, transport, usługi, przemysł maszynowy oraz ciężki, m.in. w Grupie Saint Gobain, w Grupie Deutsche Bahn oraz PKP Intercity, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Projektu i odpowiadał za optymalizację procesów operacyjnych oraz transformację organizacji w oparciu o metodologię Lean. Obecnie odpowiada za rozwój oraz wdrożenia programu TDJ Lean Management oraz najlepszych praktyk i standardów. Koncentruje się na strategicznym podejściu do transformacji organizacji, prowadząc liczne warsztaty dla kadry zarządzającej oraz zespołów wdrożeniowych, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki Lean oraz Change Management.

Robert Rogowski

Dyrektor Finansowy

Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Mechanicznym. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz The Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA).
Od 1998 r. pracuje w obszarze finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, głównie dla spółek produkcyjnych, notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze w firmach: Indykpol S.A. oraz Fabryki Mebli Forte S.A.
Od 2014 roku do czasu przejścia do TDJ zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Rolmex S.A., był też wiceprezesem Wine Taste Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o.

RADOSŁAW TOPOREK

Dyrektor HR

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii oraz zarządzaniu kluczowymi procesami w obszarze HR. Większość swojej kariery zawodowej był związany z Grupą Cersanit, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Personalnego. Odpowiadał tam m. in. za wdrażanie od podstaw standardów HR na poziomie globalnym.
W TDJ jest odpowiedzialny za kształtowanie i rozwój kultury organizacyjnej opartej na wartościach, wdrażaniu najlepszych praktyk i standardów w obszarze HR m. in. w zakresie budowania zaangażowania pracowników oraz programu przyciągania i rozwoju Talentów.
Jest absolwentem studiów Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkołę Coachów Erickson College International oraz Program Rozwoju Managerów ICAN Institute.

DAWID WACHOWIAK

Dyrektor IT

Absolwent informatyki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Akademii Managerów IT w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
W swojej karierze pełnił funckję m.in. projekt managera, produkt managera i architekta systemów informatycznych budowanych pod kątem specyficznych potrzeb klienta m.in. dla sektora telekomunikacyjnego oraz energetycznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w kierowaniu projektami w obszarze IT oraz w organizacji procesu wytwarzania oprogramowania i zarządzania IT, poparte licznymi certyfikatami m.in. PRINCE2® Practitioner, IPMA D, ITIL, CIS: Information Security Manager acc. to ISO/IEC 27001.
Z TDJ związany od 2011 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora IT w TDJ i FAMUR S.A, gdzie odpowiada za operacyjne zarządzanie IT oraz realizację strategii IT.

MARCIN ZACHOWICZ

Dyrektor Biura Komunikacji

Odpowiada za pozycjonowanie marki TDJ i umacnianie jej wizerunku, a także kształtowanie polityki PR i CSR firmy.
Marcin Zachowicz przez ostatnie cztery lata był Dyrektorem Biura Komunikacji oraz rzecznikiem prasowym Grupy Lotos S.A., z którą był związany od 1996 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych Hague Academy of International Law oraz studiów MBA na University of Strahclyde we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Ponadto brał udział w dedykowanych szkoleniach menedżerskich organizowanych m.in. przez Harvard Business School.

Cztery dekady rozwoju TDJ

1991–2001

TDJ – REGIONALNA FIRMA RODZINNA

W 1991 roku powstaje zalążek działalności TDJ, firma AB Consulting. Zajmuje się inwestycjami, tworzeniem nowych firm, rozwojem przedsięwzięć biznesowych oraz zakupem innych spółek. Samodzielnie kieruje nią Jacek Domogała. W zmieniającej się w Polsce rzeczywistości gospodarczej firma rozwija się bardzo dynamicznie, a skala działalności logistycznej i chłodniczej doprowadza do negocjacji zakupu Horteksu – ówczesnego lidera na tym rynku.

2010–2017

TDJ – RODZINNA FIRMA INWESTYCYJNA

W 2010 r. stery firmy przejmuje syn Jacka – Tomasz Domogała. Rozpoczyna przekształcanie TDJ w kierunku firmy rodzinnej inwestującej w różnego typu aktywa. Rok później, z myślą o poszerzeniu działalności w sektorze nieruchomości, powstaje spółka TDJ Estate. W tym czasie powstają również pozostałe obszary rozwoju: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation.

1977–1990

TDJ – POCZĄTEK

Historia TDJ sięga trudnych dla prywatnej inicjatywy lat 70-tych, kiedy to w roku 1977 bracia Jacek i Michał Domogała zakładają swój pierwszy biznes – uprawę asparagusa i goździków. W kolejnych latach kierowani intuicją, pomysłowością i rozeznaniem rynku zmieniają profil działalności, inwestując kolejno w tłocznię blach samochodowych, fabrykę obuwia, a następnie w produkcję dań gotowych.

2002–2009

TDJ – ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY

W 2002 roku Jacek Domogała kupuje znajdującą się na skraju bankructwa Fabrykę Maszyn FAMUR. Po spłacie milionowych długów i przeprowadzeniu niezbędnej restrukturyzacji w ciągu kilku lat tworzy pierwszą na polskim rynku firmę oferującą nie tylko pojedyncze maszyny czy urządzenia, ale także kompleksowe rozwiązania dla przemysłu wydobywczego. Dzięki wprowadzeniu FAMURU w 2006 roku na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pozyskano 300 mln zł na dalszy rozwój.

2018–2022

TDJ – NOWA STRATEGIA

Od 2018 r. TDJ realizuje przyjętą na pięć lat nową strategię biznesową. Jej celem jest budowa długoterminowej wartości firmy w pięciu obszarach: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation. Z zaangażowaniem pracujemy na to, by być preferowanym inwestorem, tworzącym znaczącą wartość dodaną dla naszych partnerów. Fundamentem naszej działalności są ludzie dlatego bardzo dobrze rozumiemy potrzeby polskich przedsiębiorców, z którymi często dzielimy podobne doświadczenia.

1977–1990

TDJ – POCZĄTEK

Historia TDJ sięga trudnych dla prywatnej inicjatywy lat 70-tych, kiedy to w roku 1977 bracia Jacek i Michał Domogała zakładają swój pierwszy biznes – uprawę asparagusa i goździków. W kolejnych latach kierowani intuicją, pomysłowością i rozeznaniem rynku zmieniają profil działalności, inwestując kolejno w tłocznię blach samochodowych, fabrykę obuwia, a następnie w produkcję dań gotowych.

1991–2001

TDJ – REGIONALNA FIRMA RODZINNA

W 1991 roku powstaje zalążek działalności TDJ, firma AB Consulting. Zajmuje się inwestycjami, tworzeniem nowych firm, rozwojem przedsięwzięć biznesowych oraz zakupem innych spółek. Samodzielnie kieruje nią Jacek Domogała. W zmieniającej się w Polsce rzeczywistości gospodarczej firma rozwija się bardzo dynamicznie, a skala działalności logistycznej i chłodniczej doprowadza do negocjacji zakupu Horteksu – ówczesnego lidera na tym rynku.

2002–2009

TDJ – ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY

W 2002 roku Jacek Domogała kupuje znajdującą się na skraju bankructwa Fabrykę Maszyn FAMUR. Po spłacie milionowych długów i przeprowadzeniu niezbędnej restrukturyzacji w ciągu kilku lat tworzy pierwszą na polskim rynku firmę oferującą nie tylko pojedyncze maszyny czy urządzenia, ale także kompleksowe rozwiązania dla przemysłu wydobywczego. Dzięki wprowadzeniu FAMURU w 2006 roku na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pozyskano 300 mln zł na dalszy rozwój.

2010–2017

TDJ – RODZINNA FIRMA INWESTYCYJNA

W 2010 r. stery firmy przejmuje syn Jacka – Tomasz Domogała. Rozpoczyna przekształcanie TDJ w kierunku firmy rodzinnej inwestującej w różnego typu aktywa. Rok później, z myślą o poszerzeniu działalności w sektorze nieruchomości, powstaje spółka TDJ Estate. W tym czasie powstają również pozostałe obszary rozwoju: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation.

2018–2022

TDJ – NOWA STRATEGIA

Od 2018 r. TDJ realizuje przyjętą na pięć lat nową strategię biznesową. Jej celem jest budowa długoterminowej wartości firmy w pięciu obszarach: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation. Z zaangażowaniem pracujemy na to, by być preferowanym inwestorem, tworzącym znaczącą wartość dodaną dla naszych partnerów. Fundamentem naszej działalności są ludzie dlatego bardzo dobrze rozumiemy potrzeby polskich przedsiębiorców, z którymi często dzielimy podobne doświadczenia.