Glinik Drilling Tools

Glinik Drilling Tools

Challenge accepted

Glinik Drilling Tools jest producentem narzędzi oraz urządzeń wiertniczych dla branży poszukiwań ropy naftowej i gazu, geologicznej, hydrogeologicznej, geofizycznej, wiertnictwa inżynieryjnego oraz górnictwa węglowego.

Glinik Drilling Tools jest częścią TDJ od 2011 roku.

Od czasu gdy spółka weszła w skład portfela TDJ konsekwentnie realizuje strategię ekspansji zagranicznej i dywersyfikacji branżowej.

CEO: Grzegorz Sidor

Sektor: oil&gas

Rok inwestycji: 2011