TDJ Finance
TDJ Finance

We invest in instruments with maximum liquidity and a high level of security.

Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna

Inwestujemy określony poziom aktywów oraz czasowe nadwyżki finansowe pozostałych obszarów inwestycyjnych w instrumenty o maksymalnej płynności i wysokim poziomie bezpieczeństwa