Contact us

TDJ Spółka Akcyjna

Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
tel. +48 32 661 07 00
fax. +48 32 661 07 02
e-mail: tdj@tdj.pl

Office in Warsaw
TDJ Spółka Akcyjna

ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
e-mail: tdj@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
KRS: 0000361419
NIP: 6350000825