Contact

Contact us

Katowice

TDJ S.A.
Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice

phone: +48 32 661 07 00
e-mail: tdj@tdj.pl

Warszawa

TDJ S.A.
ul. Twarda 4
00-105 Warszawa

e-mail: tdj@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000286498
NIP: 6350000825
RODO