Contact us

TDJ

Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
tel. +48 32 661 07 00
fax. +48 32 661 07 02
e-mail: tdj@tdj.pl

Office in Warsaw
TDJ

ul. Twarda 4,
00-105 Warszawa
e-mail: tdj@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS: 0000286498
NIP: 6342645499