Wiadomości

Tomasz Domogała gościem na Polish Economic Forum 2018
16 marca 2018
LSE SU Polish Business Society, organizator Polish Economic Forum (PEF) 2018, które odbyło się 10 marca w Londynie zaprosiło Tomasza Domogałę do wystąpienia w panelu "Polish Investments. The centennial misery". Pozostałymi uczestnikami rozmowy byli: Krzysztof Krawczyk, George Świrski, Jacek Poświata, Marcin Petrykowski oraz Karol Bach. Podczas panelu Tomasz Domogała podkreślał między innymi, że: „Bardzo mało polskich firm tzw. "starej ekonomii" jest wyskalowanych globalnie. Podobnie jak w środowisku startupów, wciąż szukamy polskiego jednorożca. W tym upatrujemy szansę dla TDJ. Mamy

TDJ Estate trzeci raz najlepszym deweloperem na Śląsku
1 marca 2018
W ramach trzeciej edycji 4 Design Days w Katowicach miał miejsce finał konkursu Housemarket Silesia Awards 2018. Podczas uroczystej gali nagrodę w kategorii „Deweloper roku” otrzymał TDJ Estate. Firma została uhonorowana tym tytułem już po raz trzeci z rzędu. Z
ZAMET INDUSTRY zmienia nazwę na ZAMET
8 lutego 2018
W lutym 2018 roku zakończył się proces zmian organizacyjnych w należącej do TDJ grupie kapitałowej Zamet. Obejmowały one transformację struktury Grupy ZAMET do modelu holdingowego, a także zmianę dotychczasowej nazwy spółki, która odtąd będzie prowadzić działalność pod nazwą ZAMET S.A.

TDJ i Grupa FAMUR z tytułem  „Tego, który zmienia polski przemysł. XX-lecie”
26 stycznia 2018
Podczas uroczystej gali wieńczącej XVIII Forum Zmieniamy Polski Przemysł, TDJ i Grupa FAMUR otrzymały honorowy tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł. XX-lecie”. Nawiązując do jubileuszu 20 lat istnienia magazynu „Nowy Przemysł”, tegoroczne nagrody przyznano m.in. firmom, które kształtowały polską gospodarkę w latach 1998-2018, nadając jej tempo i kierunek zmian. Kapituła konkursu

Wyszukiwarka
Archiwum
» Marzec 2018 (2)
» Luty 2018 (1)
» Styczeń 2018 (2)
» Listopad 2017 (3)
» Lipiec 2017 (1)
» Czerwiec 2017 (2)
» Maj 2017 (2)
» Marzec 2017 (2)
» Luty 2017 (2)
» Styczeń 2017 (1)
» Czerwiec 2016 (2)
» Maj 2016 (1)
» Marzec 2016 (3)
» Luty 2016 (2)
» Styczeń 2016 (3)
» Listopad 2015 (3)
» Lipiec 2015 (1)
» Marzec 2015 (3)
» Maj 2014 (1)
Kontakt dla mediów
tel. +48 32 608 29 85
e-mail: tdj@imagopr.pl
Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij