Wiadomości

NiUW Glinik otrzymał nagrodę „Ukryty Czempion”
7 września 2017
W ramach odbywającego się w Krynicy XXVII Forum Ekonomicznego spółce NiUW Glinik przyznano Nagrodę Specjalną „Ukryty Czempion”. Jest ona przyznawana firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które z powodzeniem prowadzą ekspansję na rynkach zagranicznych i jednocześnie są aktywnie zaangażowane w inicjatywy społeczne w swoich miastach i regionach. Nagrodę z rąk Premier RP Pani Beaty Szydło odebrał Adam Toborek, Prezes Zarządu NiUW Glinik. NiUW Glinik Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji narzędzi oraz urządzeń wiertniczych stosowanych w

Kopalnia Aktywności – wolontariusze z należących do Grupy TDJ spółek FAMUR i Kopex aktywnie na rzecz społeczności lokalnej
22 sierpnia 2017
Warsztaty gospel dla dzieci, malowanie przyszpitalnej przychodni czy festyn promujący zasady bezpiecznego podróżowania – to tylko kilka inicjatyw, w które angażowali się wolontariusze będący pracownikami należących do Grupy TDJ firm FAMUR i KOPEX. Społecznie odpowiedzialne przedsięwzięcia zrealizowano w ramach programu
Pracownicy Grupy TDJ pomalowali przychodnię w GCZD
18 lipca 2017
400 litrów farby, ponad 60 par rąk chętnych do pracy i bezcenny wymiar pomocy – pracownicy TDJ oraz należących do Grupy spółek FAMUR, PGO i TDJ Estate, a także członkowie i stypendyści Fundacji TDJ uczestniczyli w niecodziennej inicjatywie malowania przychodni Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie.

Ogromne zainteresowanie akcjami Famuru sprzedawanymi przez TDJ. W efekcie transakcji Famur pozyska 400 mln zł na przejęcie Kopeksu, realizację kluczowych inwestycji oraz intensyfikację wdrażania strategii Go Global.
7 czerwca 2017
W ofercie prywatnej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, TDJ Equity I przydzieliło 97.294.000 akcji Famuru po cenie 5,5 PLN, stanowiących 20% w kapitale zakładowym. Transakcja została przeprowadzona w ramach procesu budowy przyśpieszonej księgi popytu (ABB). Globalnym koordynatorem oferty i zarządzającym księgą popytu był mBank, zaś współprowadzącymi księgę popytu byli Mercurius Dom

Wyszukiwarka
Archiwum
» Lipiec 2017 (1)
» Czerwiec 2017 (2)
» Maj 2017 (2)
» Marzec 2017 (2)
» Luty 2017 (2)
» Styczeń 2017 (1)
» Czerwiec 2016 (2)
» Maj 2016 (1)
» Marzec 2016 (3)
» Luty 2016 (2)
» Styczeń 2016 (3)
» Listopad 2015 (3)
» Lipiec 2015 (1)
» Marzec 2015 (3)
» Maj 2014 (1)
Kopex w Grupie TDJ
Kontakt dla mediów
tel. +48 32 608 29 85
e-mail: tdj@imagopr.pl
Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij