Wezwanie do sprzedaży akcji PGO S.A.
Wezwanie do sprzedaży akcji PGO S.A.
TDJ S.A. poprzez spółkę zależną TDJ Equity II Sp. z o.o. (dalej: „TDJ”) ogłosił wezwanie do sprzedaży 30 157 629 akcji PGO S.A. Zapisy na akcje rozpoczną się 29 grudnia 2020r. Skierowana do akcjonariuszy oferta będzie ważna do 27 stycznia 2021r. Proponowana cena wynosi 1,25 zł za akcje, co daje 9,6% premie w stosunku do średniej 6-miesięcznej ceny akcji. Po przeprowadzeniu wezwania TDJ zamierza uzyskać łącznie do 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu oraz wycofać Spółkę z GPW. TDJ posiada obecnie 67 % głosów na WZA PGO. W wyniku analiz dotyczących struktury naszego obecnego portfela inwestycyjnego podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu wezwania na sprzedaż akcji PGO. Nie widzimy dalszych korzyści z pozostania tej spółki na GPW. Przemawia za tym całkowity brak płynności oraz brak korzyści dla PGO związanych z obecnością na giełdzie, przy jednocześnie wysokich kosztach i ograniczeniach związanych z jej obecnością na rynku regulowanym.  Z tej perspektywy uważamy, że zaproponowane rozwiązanie oraz oferowana cena są dla akcjonariuszy PGO korzystne. – komentuje Jacek Leonkiewicz partner zarządzający TDJ. TDJ jest głównym akcjonariuszem dwóch innych spółek notowanych na GPW – Famur S.A. oraz Zamet S.A. Dla uniknięcia wątpliwości, TDJ informuje, że aktualnie nie jest rozważane przeprowadzanie wezwania na pozostałe spółki z portfela TDJ. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Biuro maklerskie mBanku.   >>Pobierz pełną treść wezwania