Tutoring rodzinny – odpowiedź na współczesne wyzwania w szkołach
Tutoring rodzinny – odpowiedź na współczesne wyzwania w szkołach
W marcu eksperci Instytutu Educare rozpoczęli program szkoleniowy rozpoczynający wdrożenie tutoringu rodzinnego w Zespole Szkół w Giedlarowej. Ta publiczna placówka jest pierwszą szkołą na Podkarpaciu, która postanowiła wziąć udział w Akademii Tutoringu Rodzinnego Educare. W procesie edukacji spersonalizowanej, nurcie w którym szkoli nasz Instytut, wszyscy nauczyciele wspierają konkretnego ucznia w rozwoju. Jednakże tutor prowadzi systematyczną pracę, która opiera się na osobistej relacji w stosunkach z rodzicami i dziećmi. Tutor to nauczyciel, który w ramach swojej pracy, na zlecenie dyrekcji szkoły, przyjmuje odpowiedzialność za doradzanie konkretnej rodzinie. Ma za zadanie indywidualną opiekę i towarzyszenie uczniowi lub uczniom, będąc w bliskim kontakcie z ich rodzicami. Tutor pomaga rodzicom i uczniowi wyznaczyć osobiste cele edukacyjne i jednocześnie stara się o zachowanie jedności kryteriów i działań wychowawczych rodziny i szkoły. Bardzo cieszymy się na tę współpracę i czekamy na kolejne szkoły, które chciałyby razem z nami poznać tajniki tutoringu rodzinnego.

Co wyróżnia tutoring rodzinny?

  • Wsparcie rodziców w ich roli wychowawczej, w rozwoju ich kompetencji wychowawczych
  • Wzmacnianie czynnej roli rodziców w wychowaniu dziecka
  • Bliski, osobisty kontakt z rodzicami dziecka, które jest pod opieką tutora, cykliczne spotkania tutora z rodzicami dziecka
  • Budowanie relacji z uczniem, systematyczne, cykliczne rozmowy z nim, aby pomóc mu w rozwoju, w tym w wyznaczaniu indywidualnych celów
  • Dążenie do wychowania dobrego człowieka, który w przyszłości będzie działał dla dobra innych
  • Tutoring jest zadaniem wyznaczanym nauczycielowi w ramach pracy w szkole
  • Jest narzędziem w wychowawczej roli szkoły.
         
  • Dążenie do wychowania dobrego człowieka, który w przyszłości będzie działał dla dobra innych
  • Tutoring jest zadaniem wyznaczanym nauczycielowi w ramach pracy w szkole
  • Jest narzędziem w wychowawczej roli szkoły.