TDJ w gronie Najlepszych Pracodawców 2019 w Polsce
TDJ w gronie Najlepszych Pracodawców 2019 w Polsce

– Jesteśmy firmą rodzinną, w której DNA wpisane są wspólnie zdefiniowane i wybrane wartości. To właśnie na nich oparliśmy nasza strategię. Staramy się, aby podczas realizacji założonych celów dbać o wzajemne relacje, zwracać uwagę na każdego pracownika, szanując opinie i indywidualne potrzeby. Opinia naszych pracowników o TDJ, czego świadectwem jest certyfikat Najlepszego Pracodawcy utwierdza nas w przekonaniu, że warto budować przewagę konkurencyjną opartą na zaangażowaniu pracowników – mówi Tomasz Domogała, właściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ.

W dobrowolnym badaniu zaangażowania pracowników TDJ, przeprowadzonym w maju br., wzięło udział 99,3% zespołu. Ogólny wskaźnik zaangażowania dla TDJ wyniósł 74 proc. (średni wynik dla polskich firm objętych badaniem Aon wynosi 50 proc.). Badanie określa jak pracownicy wypowiadają się o firmie, czy wiążą z nią swoją przyszłość i czują się motywowani do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków.

– Aż 76 proc. badanych zdecydowanie i bez wahania poleciłoby naszą firmę szukającym pracy znajomym, 78 proc. ankietowanych równie pewnie zadeklarowało, że mając ku temu okazję, mówi o zaletach pracy w TDJ, a 72 proc. przyznało, że musiałby zaistnieć poważne powody do podjęcia decyzji o rezygnacji – mówi Radosław Toporek, dyrektor HR TDJ. – Wzięliśmy udział w badaniu po raz pierwszy. Jesteśmy mocno zmotywowani do dalszej pracy i czuwania nad poziomem zaangażowania w kolejnych latach – dodaje.

Aby uzyskać tytuł Aon Best Employer, firma musi osiągnąć wysokie wyniki w następujących wymiarach: zaangażowanie pracowników (pracownicy pozytywnie wypowiadają się na temat swojego pracodawcy, chcą związać swoją przyszłość z firmą w dłuższej perspektywie czasowej i są zmotywowani do dodatkowego wysiłku), zwinność biznesowa (z ang. agility, pracownicy widzą, że organizacja jest wysoce innowacyjna, otwarta i szybko się adaptuje, odpowiadając na zmieniające się potrzeby), angażujący liderzy (najwyższa kadra zarządzająca oraz menedżerowie postępują w taki sposób, aby pozytywnie i znacząco wpływać na zaangażowanie pracowników) i orientacja na ludzi (pracownicy mają poczucie, że organizacja koncentruje się na przyciąganiu i utrzymywaniu talentów).

Program Aon Best Employers to program prowadzony na świecie od blisko 20 lat. Wyłania firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy. Tytuł Najlepszego Pracodawcy przyznawany jest wyłącznie w oparciu o wyniki badań pracowników. Wyróżniane są nim firmy, które niezależnie od potencjalnych barier, takich jak np. rozmiar przedsiębiorstwa, geograficzne rozproszenie, czy też specyfika branżowa, budują dodatkową przewagę konkurencyjną i sukces biznesowy oparty na zaangażowaniu pracowników. Dotychczas w Polsce certyfikat uzyskały m.in. takie firmy jak Grupa Pracuj, Benefit Systems, Orbis, Marriott International.