TDJ S.A.

Osiągając sukcesy osobiste i zawodowe wspólnie budujemy wartość TDJ

TDJ to rodzinna firma inwestycyjna prowadząca swoją działalność od ponad 30 lat, w różnych obszarach gospodarki.

Jestem przekonany, że to praca naszego zespołu zbudowała silną pozycję TDJ oraz że to właśnie współpracujący z nami ludzie są i będą gwarancją powodzenia w przyszłości. Ludzie świadomi, że to od nich samych zależy osiąganie sukcesów osobistych i zawodowych, którzy są zaangażowani, kreatywni i zdeterminowani, dla których współpraca i praca zespołowa są istotnymi czynnikami sukcesu.

Realizując inwestycje i codzienne zadania mamy przyjemność i zaszczyt współpracować z menedżerami najwyższego szczebla kierującymi spółkami z naszego portfolio, co czyni naszą pracę jeszcze bardziej ekscytującą i daje realne możliwości uczestnictwa w coraz większych wyzwaniach biznesowych.

Współpracując ze sobą komunikujemy się w sposób otwarty, przestrzegając wspólnie przyjętych zasad. Codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należną godnością. Wartości TDJ są integralną częścią naszego stylu pracy i postawy w biznesie.

TDJ S.A. jest idealnym miejscem dla osób otwartych na wyzwania, poszukujących rozwoju i chcących uczestniczyć w coraz to nowych projektach inwestycyjnych na dużą skalę.

Jeżeli chcesz podjąć wyzwanie współpracy z menedżerami TDJ S.A oraz związać swój sukces zawodowy i osobisty z naszą społecznością, serdecznie zapraszam do przesłania swojej aplikacji lub kontakt z zespołem HR.

Czesław Kisiel, Prezes Zarządu TDJ S.A.

7 900+ pracowników

22 zakłady produkcyjne

3 mld zł kapitalizacji

300 stypendystów programów edukacyjnych i sportowych

Nasze aktualne oferty pracy

Stanowisko Nr referencyjny Spółka Miejsce pracy
Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji SP/DS/BI/TDJ/2018 TDJ S.A. Katowice
Lean Manager LM/TDJ/2018 TDJ S.A. Wszystkie spółki produkcyjne TDJ, zlokalizowane na terenie województw: śląskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, wielkopolskie

Jeżeli nie znajdujesz oferty pracy dla siebie, wyślij nam swoje CV. Znajdzie się ono w bazie danych, do której sięgamy podczas procesów rekrutacji.

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij