TDJ rozpoczyna realizację nowej strategii inwestycyjnej
TDJ rozpoczyna realizację nowej strategii inwestycyjnej
  • Nowa strategia inwestycyjna, należącej do Tomasza Domogały firmy inwestycyjnej TDJ, na lata 2018-2022, zakłada dynamiczny rozwój we wszystkich obszarach biznesowych oraz dalszą dywersyfikację działalności.
  • TDJ pozostanie strategicznym inwestorem w obecnie kontrolowanych spółkach.
  • Obszar TDJ Equity jest otwarty na inwestycje w spółki o skalowalnym modelu biznesowym, wysokim potencjale eksportowym oraz konsolidacyjnym, z własnym produktem, działające w sektorach automotive, chemii specjalistycznej, kosmetycznym, logistycznym, meblarskim, opakowaniowym, recyklingowym, spożywczym oraz systemów zabezpieczeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, jak również spółki dostarczające rozwiązania dla powyższych sektorów z zakresu technologii, maszyn i IT.
  • Obszar TDJ Venture będzie inwestował w formule „Smart Money” w technologiczne startupy o globalnym potencjale.
  • Obszar TDJ Estate planuje rozszerzenie działalności o nowe sektory rynku nieruchomości i zwiększenie zasięgu geograficznego na jeden lub dwa inne, poza Śląskiem, regiony Polski.
  • Obszar TDJ Foundation będzie skupiał się na inwestycjach w edukację i rozwój dzieci oraz młodzieży.

 

W latach 2010-2017, TDJ zrealizował wszystkie, przyjęte siedem lat temu, strategiczne założenia, które umożliwiły transformację z holdingu przemysłowego w rodzinną firmę inwestycyjną, prowadzącą aktywną działalność w obszarach: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation.

– Konsekwencją realizacji przyjętych w 2010 roku założeń strategicznych, było opracowanie nowej strategii TDJ na lata 2018-2022. Jej celem jest budowa długoterminowej wartości firmy. Osiągniemy go poprzez efektywne inwestycje, których fundamentem jest wyprzedzanie trendów, dywersyfikacja działalności, solidne finanse i bycie preferowanym inwestorem, tworzącym znaczącą wartość dodaną dla spółek. Realizacja efektywnych inwestycji możliwa będzie dzięki wyjątkowemu zespołowi TDJ, który tworzą ludzie dzielący nasze wartości, mający najwyższe kompetencje, a także ogromną pasję. Chcemy stale wzmacniać ten zespół, stając się preferowanym pracodawcą dla takich osób – powiedział Tomasz Domogała, Przewodniczący Rady Nadzorczej i właściciel TDJ.

Kluczową przewagą konkurencyjną TDJ, pozwalającą tworzyć wartość dodaną w przejmowanych podmiotach, umożliwiającą ich dynamiczny rozwój i osiąganie pozycji lidera, jest i będzie Centrum Kompetencji TDJ, we wszystkich kluczowych dla rozwoju spółek obszarach. Taki model okazał się skuteczny w przypadku naszych dotychczasowych inwestycji. Chcemy go dalej rozwijać i wdrażać w odniesieniu do nowych projektów inwestycyjnych – dodaje Tomasz Domogała.

TDJ Equity

Equity jest największym obszarem inwestycyjnym TDJ, w ramach którego realizowane są inwestycje w dojrzałe spółki, posiadające skalowany model biznesowy, potencjał eksportowy i konsolidacyjny, mające własny produkt, markę lub inną przewagę konkurencyjną. TDJ jest otwarty na inwestycje w nowych dla siebie sektorach: automotive, chemii specjalistycznej, kosmetycznym, logistycznym, meblarskim, opakowaniowym, recyklingowym, spożywczym oraz systemów zabezpieczeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, jak również w spółki dostarczające rozwiązania dla powyższych sektorów z zakresu technologii, maszyn i IT.

Mandat inwestycyjny zakłada obejmowanie pakietów kontrolnych dojrzałych przedsiębiorstw, zlokalizowanych w Polsce, których EV oscyluje pomiędzy 25-100 mln EUR. Możliwe będą mniejsze inwestycje w przypadku istnienia potencjału do konsolidacji oraz większe, nawet do 200 mln EUR, dla projektów z ciekawymi  perspektywami wzrostu. Horyzont inwestycyjny to co najmniej 5 lat.

TDJ pozostanie strategicznym inwestorem w obecnie kontrolowanych spółkach, niemniej, w zależności od potrzeb inwestycyjnych możliwe będzie, w perspektywie 5-letniej, zmniejszenie udziału w nich do poziomu 20-40%, przy założeniu zachowania kontroli. TDJ będzie aktywnie wspierał realizację długoterminowych strategii rozwoju spółek znajdujących się w portfelu, a także oczekiwał jasnych polityk dywidendowych. Proces dostosowania struktury portfela i dokumentów korporacyjnych został już rozpoczęty.

– Budowę długoterminowej wartości obszaru Equity opieramy na indywidualnym podejściu inwestycyjnym, dostosowanym do specyfiki i potrzeb konkretnej inwestycji. Dzięki wsparciu finansowemu zapewniamy spółkom portfelowym dynamiczny rozwój i możliwość wykorzystania pojawiających się szans rynkowych. Centrum Kompetencji TDJ, oparte o najwyższej klasy ekspertów, które tworzymy we wszystkich najważniejszych dla rozwoju spółek obszarach, jest i będzie naszą kluczową przewagą konkurencyjną, która pozwoli na aktywne wsparcie spółek portfelowych w ich dynamicznym rozwoju – mówią Magdalena Zajączkowska- Ejsymont i Jacek Leonkiewicz, Partnerzy Zarządzający TDJ Equity.

TDJ Venture

W ramach obszaru Venture TDJ realizuje inwestycje w innowacyjne startupy, o globalnym potencjale, poprzez partycypację w funduszu TDJ Pitango Ventures. Projekty w tym obszarze, podobnie jak w Equity, będą zawsze realizowane w formule „Smart Money”. Opiera się ona o połączenie inwestycji finansowej z kompleksowym wsparciem TDJ wynikającym z kilkudziesięcioletniego doświadczenia spółki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Dzięki współpracy z izraelskim funduszem Pitango Venture Capital fundusz może zaoferować również unikalne w Polsce kompetencje w zakresie skalowalności biznesu na dużych, międzynarodowych rynkach.

Mandat inwestycyjny w obszarze Venture zakłada zaangażowanie funduszu TDJ Pitango Ventures w spółki technologiczne na wczesnych etapach rozwoju –  w fazie wczesnego wzrostu (startup), wzrostu (growth), a także na etapie seed. Na inwestycje w poszczególne projekty mamy od 0,5 do 5 mln USD. Inwestujemy w pakiety mniejszościowe, przy jednoczesnym rezerwowaniu środków na udział w kolejnych rundach finansowania firm mówi Wojciech Fedorowicz, Partner Zarządzający TDJ Venture.  W nowej perspektywie inwestycyjnej będziemy koncentrować naszą działalność wokół sektora technologii informatycznych (ICT), w tym Big Data, Machine Learning, Cybersecurity, Software/SaaS, Internetu Rzeczy (IoT), Mobile i Fintech. Interesujące dla TDJ obszary to również Life Science, Medical Devices, Media i komunikacja oraz Hardware – dodaje Wojciech Fedorowicz.

 

TDJ Estate

Nowa strategia inwestycyjna dla obszaru Estate opiera się na sprawdzonym modelu rozwoju kompetencji i prowadzenia działalności deweloperskiej zarówno w obszarze mieszkaniowym, jak i komercyjnym oraz biurowym. Mandat inwestycyjny TDJ Estate zakłada także realizację projektów z zakresu land developingu oraz otwarcie na projekty z branży logistyki. W nowej strategii uwzględniono ekspansję geograficzną spółki, poprzez rozszerzenie działalności deweloperskiej na nowe, poza Śląskiem, regiony Polski. TDJ nie wyklucza także zakupu nowych nieruchomości lub akwizycji spółek aktywnych w branży nieruchomościowej.

Naszą główną przewagą konkurencyjną jest silny zespół. Poprzez realizację kolejnych, zróżnicowanych projektów nieruchomościowych, podnosimy kompetencje i kwalifikacje pracowników. W najbliższych latach będziemy konsekwentnie wsłuchiwać się w potrzeby rynku, tak by zaoferować naszym klientom innowacyjne rozwiązania spełniające ich potrzeby. W ramach nowej strategii będziemy także analizować otoczenie biznesowe poszukując okazji inwestycyjnych. Odpowiednie zaplecze finansowe pozwala nam szybko i elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację rynkową – mówi Maciej Wójcik, Partner Zarządzający TDJ Estate.

TDJ Foundation

Nowa strategia inwestycyjna TDJ zakłada także dalszy rozwój TDJ Foundation. To wyjątkowy obszar działalności TDJ, który poprzez realizację zróżnicowanych projektów umożliwia dzieciom i młodzieży rozwijanie kompetencji i odkrywanie pasji. Działalność Fundacji opiera się na sprawdzonym modelu inwestycji w edukację i rozwój przyszłych pokoleń, a także na wsparciu rodzin w wychowaniu dzieci.

– Naszą ideą jest inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwoju osobistego oraz wspieranie edukacji poprzez stwarzanie unikalnych możliwości zdobycia najwyższej jakości wykształcenia – mówi Oliwia Kwiatkowska, Partner Zarządzająca TDJ Foundation. – W perspektywie długoterminowej chcemy, aby silny i doświadczony zespół Fundacji był zaufanym partnerem w realizacji edukacyjnych i rozwojowych programów non-profit. Zamierzamy stać się jednocześnie hubem specjalistycznej wiedzy, dzięki której będziemy mogli pełnić rolę akceleratora zmian, zarówno w sferze osobistej naszych podopiecznych, jak i w szerszym wymiarze lokalnych społeczności – dodaje Oliwia Kwiatkowska.