TDJ Equity

W TDJ Equity inwestujemy w akcje dojrzałych spółek skupiając się na budowie ich długoterminowej wartości jako inwestor strategiczny
42
lata doświadczenia inwestycyjnego
31
przeprowadzonych transakcji M&A
3 ,2 mld
PLN kapitalizacji spółek portfelowych
36 %
udział eksportu w przychodach spółek portfelowych

Strategia inwestycyjna

Inwestujemy w dojrzałe spółki, posiadające perspektywy wzrostu i zdolność do generowania stabilnych przepływów pieniężnych, w których dzięki naszym kompetencjom i doświadczeniu możemy wygenerować wartość dodaną.

Zespół

MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA-EJSYMONT

Managing Partner

MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA-EJSYMONT

Managing Partner

Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM S.A., kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE S.A. W latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI S.A., gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. Od roku 2013 do 2015 pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity S.A., zaś w latach 2015 – 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity S.A., sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR. W okresie 2008-2014 była również prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ, gdzie odpowiada za obszar TDJ Equity. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek: Famur S.A., Zamet S.A., PGO S.A., FPM S.A., NiUW Glinik sp. z o.o., Famak S.A.

JACEK LEONKIEWICZ

Managing Partner

JACEK LEONKIEWICZ

Managing Partner

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz CEMS Master in International Management na CBS w Kopenhadze, studiował także w Madrycie. Karierę zawodową rozpoczął w J.P. Morgan i Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy i ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity SA. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski. Zasiada ponadto w radach nadzorczych spółek portfelowych: FPM, Odlewnia Śrem, Pioma Odlewnia, Pemug, ZBM oraz PGO.

MICHAŁ NOWAK

Managing Director

MICHAŁ NOWAK

Managing Director

Jest absolwentem kierunków finansowych i ekonomicznych brytyjskich uczelni University of Reading (BA Business Analysis) oraz University of Warwick (MSc Economics). Posiada ponadto kwalifikacje zawodowe biegłego rewidenta (ACA) brytyjskiego stowarzyszenia ICAEW. Karierę zawodową rozpoczynał w londyńskim oddziale firmy PwC, gdzie zajmował się doradztwem strategicznym. W okresie od 2010r. do 2014r. zarządzał obszarem strategii sprzedaży i analiz Orange Polska oraz był odpowiedzialny za projekty transformacyjne.

Pomiędzy 2014r. a 2016r. pełnil rolę Dyrektora Zarządzającego w PKP Intercity gdzie był odpowiedzialny za obszar strategii produktowej i taryfowej oraz analiz. Od kwietnia 2016r. jest Dyrektorem Zarządzającym TDJ Equity. Zasiada w radach nadzorczych spółek portfelowych Famur, PGO, Zamet oraz FPM.

 

JUSTYNA KISIEL

Senior Investment Analyst

JUSTYNA KISIEL

Senior Investment Analyst

Przed dołączeniem do TDJ w 2016 roku, Justyna odbyła staże w obszarze M&A w Rothschild & Co oraz w Zespole Wycen i Modelowania Biznesowego w KPMG.

Justyna posiada tytuł MSC Financial Economics uczelni Erasmus University Rotterdam oraz licencjat na kierunku Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także dyplom z wymiany studenckiej na ESCP Europe w Paryżu.

W TDJ Justyna była zaangażowana m.in. w przeprowadzenie ABB Famuru oraz w tworzenie Strategii TDJ. Obecnie Justyna jest odpowiedzialna za bieżący kontakt i wsparcie w budowie wartości w spółkach portfelowych FPM oraz NiUW Glinik a także za analizę potencjalnych inwestycji w obszarze m.in. logistyki, opakowań i napojów.

ARTUR FORMA

Investment Manager

ARTUR FORMA

Investment Manager

Artur od 2014 pracował w PKP S.A. na stanowiskach od analityka do dyrektora departamentu. Odpowiadał za nadzór właścicielski nad Spółkami Grupy PKP oraz za wsparcie procesów prywatyzacyjnych. Wcześniej odbył również staże w EY (doradztwo dla sektora energetycznego) i CEMEX Polska S.A. (dział strategii).

Artur ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w 2014 r. w obszarze finansów przedsiębiorstw.

W zespole TDJ Equity Artur pracuje od 2016 roku i wspiera budowę wartości w giełdowych spółkach PGO i Zamet oraz za inwestycje w sektorach chemicznym, spożywczym, systemów zabezpieczeń i aparatury kontrolno-pomiarowej.

Łukasz Kornowski

Investment Manager

Łukasz Kornowski

Investment Manager

Łukasz jest absolwentem studiów o kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2016 roku był związany z firmą Luma Investment S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego. Swoje wcześniejsze doświadczenie zdobywał m.in. jako Dyrektor w Biurze Analiz i Controllingu Operacyjnego w PKP Intercity S.A.

Mateusz Sumara

Investment Analyst

Mateusz Sumara

Investment Analyst

Przed dołączeniem do zespołu TDJ Equity w 2018 roku, Mateusz odbywał staże w obszarach M&A oraz Private Equity w mCorporate Finance, EY, TDJ Equity oraz w Innova Capital.

Mateusz jest absolwentem studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktualnie jest studentem studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Mateusz zaliczył egzaminy CFA Level l oraz CFA Level II.

W TDJ Equity Mateusz odpowiada za analizę potencjalnych inwestycji m.in. w sektorze kosmetycznym oraz za wspieranie budowy wartości giełdowej spółki Zamet.

Jakub Sroczyński

Jakub Sroczyński

JUNIOR INVESTMENT ANALYST

Jakub Sroczyński

Jakub Sroczyński

JUNIOR INVESTMENT ANALYST

Przed dołączeniem do zespołu TDJ Equity w 2019 roku, Jakub zdobywał doświadczenie w firmie Smyk, gdzie był analitykiem biznesowym odpowiedzialnym za wdrażanie projektów strategicznych. Wcześniej odbył staż w Nestle (dział marketingu).
Jakub jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów licencjackich na kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej.
W TDJ Equity Jakub odpowiada za bieżący kontakt i wsparcie w budowie wartości giełdowej spółki Famur oraz analizę potencjalnych inwestycji m.in. w sektorze automatyzacji.

Nasze inwestycje

Famur

Grupa Famur jest jednym z największych na świecie producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego.
W skład Grupy wchodzą obecnie 42 spółki i 11 zakładów produkcyjnych, zatrudniających ponad 5000 pracowników. Grupa Famur należy do TDJ od 2002 roku i od tego czasu skutecznie buduje pozycję globalnego producenta maszyn górniczych. Spółka dominująca grupy kapitałowej, Famur S.A. notowana jest na GPW w Warszawie.

Strona spółki

PGO

Grupa PGO jest największą w Polsce grupą przemysłową specjalizująca się w produkcji odlewów i odkuwek. Produkty Grupy PGO znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu na rynku krajowym i zagranicznym. Grupa PGO posiada 4 zakłady produkcyjne, zatrudniające ponad 1100 pracowników. Grupa jest częścią TDJ od 2005 roku. Od tej pory zostały przeprowadzone 4 akwizycje dywersyfikujące branże, w których działa Grupa. Spółka dominująca grupy kapitałowej, PGO S.A. notowana jest na GPW w Warszawie.

Strona spółki

Zamet

Grupa Zamet jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla rynku: podwodnego wydobycia ropy i gazu, energetycznego, infrastrukturalnego i przeładunkowego oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu metalurgicznego, hutniczego i spożywczego. Grupa Zamet posiada 4 zakłady produkcyjne zatrudniające blisko 900 pracowników. Spółka dominująca grupy kapitałowej, Zamet S.A. notowana jest na GPW w Warszawie.

 

 

Strona spółki

NiUW Glinik

NiUW Glinik jest producentem narzędzi oraz urządzeń wiertniczych dla branży poszukiwań ropy naftowej i gazu, geologicznej, hydrogeologicznej, geofizycznej, wiertnictwa inżynieryjnego oraz górnictwa węglowego. Spółka jest częścią TDJ od 2011 roku i od tego czasu konsekwentnie realizuje strategię ekspansji zagranicznej i dywersyfikacji branżowej.

Strona spółki

FPM

FPM specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla krajowych i zagranicznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni oraz zakładów wytwarzających energię dla potrzeb własnych takich jak huty, kopalnie, cukrownie, browary. Spółka FPM weszła w skład portfela TDJ w 2015 roku.

Strona spółki

Case Study budowy wartości Grupy Famur

Stopniowa konsolidacja – Etap I

Lata 2003–2006 to pierwszy etap stopniowej konsolidacji polskich producentów maszyn górniczych. Dzięki istotnej poprawie wyników, Famur odzyskuje wiarygodność finansową, co umożliwia zaciągnięcie kredytów na dalszy rozwój.
W tym czasie rośnie też największy na polskim rynku konkurent Famur – Kopex.

Stopniowa konsolidacja – Etap II

Lata 2007–2016 są kontynuacją przejęć branżowych na polskim rynku.
Famur poszerza swoje portfolio produktowe, wchodząc w obszar górnictwa odkrywkowego. Wzmaga się także konkurencja Famur i Kopex na rynku krajowym
i zagranicznym. Famur osiąga rekordowe wyniki i nieustannie optymalizuje działalność. Na przełomie 2013 i 2014 roku TDJ kupuje 10% akcji Kopex, a Famur oferuje większemu od siebie Kopexowi fuzję, ale ten odrzuca propozycję.

ABB

6 czerwca 2017 roku przeprowadzono proces budowania przyspieszonej księgi popytu. Zostaje sprzedane 20% akcji Famur, po czym kapitał zakładowy Famur zostaje podniesiony o 15%, a wyemitowane akcje obejmuje TDJ. Jest to jedna z niewielu transakcji na rynku kapitałowym, która zostaje zrealizowana z premią w stosunku do kursu giełdowego.

535 mln zł

wartość pakietu

20%

udział ABB w kapitale
zakładowym

4%

premii

Proces integracji

Rozpoczyna się proces integracji z Kopex, mający na celu stworzenie efektywnej kosztowo struktury organizacyjnej Grupy o unikalnym know-how i szerokim portfelu produktów, gotowej do konkurowania z globalnymi liderami na rynku maszyn górniczych.

Zakup Famur S.A.

W 2002 roku, za 33 mln PLN, TDJ kupuje od NFI Fabrykę Maszyn Famur, która stoi na skraju bankructwa. W momencie przejęcia, Spółka generuje 12 mln PLN straty przy 65 mln PLN przychodów. Rozpoczyna się gruntowna restrukturyzacja.

IPO Grupy Famur na GPW
w Warszawie

W 2006 roku odbywa się emisja około 25% akcji, która umożliwia pozyskanie 300 mln PLN na dalszy rozwój. Celem jest stworzenie Grupy mającej pełne portfolio produktów dla górnictwa podziemnego.

 

300 mln zł

wartość pakietu

25%

udział emisji w kapitale
zakładowym

Proces przejmowania Kopexu

W 2016 roku ponownie zostają podjęte negocjacje zmierzające do przejęcia Kopex. TDJ kupuje kolejne pakiety akcji. Z uwagi na trudną sytuację finansową przejmowanej spółki, równocześnie trwają negocjacje z bankami finansującymi Kopex. W grudniu zostaje podpisana umowa restrukturyzacyjna, a TDJ finalizuje akwizycję do której dążył.

 

Zwieńczenie konsolidacji

Pozyskane przez Famur środki zostają przeznaczone na zakup 65,8% akcji Kopex od TDJ oraz działania związane z wdrożeniem strategii Go Global. Kończy się konsolidacja polskiego rynku w obszarze maszyn dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego.

 

Famur dziś

Obecna struktura Grupy Famur jest efektem 13 udanych akwizycji przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat.
Dzięki niskiej dźwigni finansowej Famur posiada zdolność szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się rynku i wykorzystuje szanse rynkowe.
Famur konsekwentnie realizuje strategię Go Global, której celem jest osiągnięcie 50% eksportu w 2022 roku.

Zakup Famur S.A.

W 2002 roku, za 33 mln PLN, TDJ kupuje od NFI Fabrykę Maszyn Famur, która stoi na skraju bankructwa. W momencie przejęcia, Spółka generuje 12 mln PLN straty przy 65 mln PLN przychodów. Rozpoczyna się gruntowna restrukturyzacja.

Stopniowa konsolidacja – Etap I

Lata 2003–2006 to pierwszy etap stopniowej konsolidacji polskich producentów maszyn górniczych. Dzięki istotnej poprawie wyników, Famur odzyskuje wiarygodność finansową, co umożliwia zaciągnięcie kredytów na dalszy rozwój.
W tym czasie rośnie też największy na polskim rynku konkurent Famur – Kopex.

IPO Grupy Famur na GPW
w Warszawie

W 2006 roku odbywa się emisja około 25% akcji, która umożliwia pozyskanie 300 mln PLN na dalszy rozwój. Celem jest stworzenie Grupy mającej pełne portfolio produktów dla górnictwa podziemnego.

 

Stopniowa konsolidacja – Etap II

Lata 2007–2016 są kontynuacją przejęć branżowych na polskim rynku.
Famur poszerza swoje portfolio produktowe, wchodząc w obszar górnictwa odkrywkowego. Wzmaga się także konkurencja Famur i Kopex na rynku krajowym
i zagranicznym. Famur osiąga rekordowe wyniki i nieustannie optymalizuje działalność. Na przełomie 2013 i 2014 roku TDJ kupuje 10% akcji Kopex, a Famur oferuje większemu od siebie Kopexowi fuzję, ale ten odrzuca propozycję.

Proces przejmowania Kopexu

W 2016 roku ponownie zostają podjęte negocjacje zmierzające do przejęcia Kopex. TDJ kupuje kolejne pakiety akcji. Z uwagi na trudną sytuację finansową przejmowanej spółki, równocześnie trwają negocjacje z bankami finansującymi Kopex. W grudniu zostaje podpisana umowa restrukturyzacyjna, a TDJ finalizuje akwizycję do której dążył.

 

ABB

6 czerwca 2017 roku przeprowadzono proces budowania przyspieszonej księgi popytu. Zostaje sprzedane 20% akcji Famur, po czym kapitał zakładowy Famur zostaje podniesiony o 15%, a wyemitowane akcje obejmuje TDJ. Jest to jedna z niewielu transakcji na rynku kapitałowym, która zostaje zrealizowana z premią w stosunku do kursu giełdowego.

Zwieńczenie konsolidacji

Pozyskane przez Famur środki zostają przeznaczone na zakup 65,8% akcji Kopex od TDJ oraz działania związane z wdrożeniem strategii Go Global. Kończy się konsolidacja polskiego rynku w obszarze maszyn dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego.

 

Proces integracji

Rozpoczyna się proces integracji z Kopex, mający na celu stworzenie efektywnej kosztowo struktury organizacyjnej Grupy o unikalnym know-how i szerokim portfelu produktów, gotowej do konkurowania z globalnymi liderami na rynku maszyn górniczych.

Famur dziś

Obecna struktura Grupy Famur jest efektem 13 udanych akwizycji przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat.
Dzięki niskiej dźwigni finansowej Famur posiada zdolność szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się rynku i wykorzystuje szanse rynkowe.
Famur konsekwentnie realizuje strategię Go Global, której celem jest osiągnięcie 50% eksportu w 2022 roku.

2002 rok

86 mln zł

PRZYCHODY

105 mln zł

AKTYWA

960

ZATRUDNIENIE

2017 rok

1 458 mln zł

PRZYCHODY

3 138 mln zł

AKTYWA

5000+

ZATRUDNIENIE

Skontaktuj się z nami

Biuro w Warszawie
TDJ Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
e-mail: tdj@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
KRS: 0000286498
NIP: 6342645499