TDJ pozyskał z rynku 275,9 mln zł, zwiększając środki na realizację nowej strategii.
TDJ pozyskał z rynku 275,9 mln zł, zwiększając środki na realizację nowej strategii.

TDJ sprzedał 10% akcji spółki portfelowej Famur pozyskując 275,9 mln zł na dalszą realizację ogłoszonej w maju 2018 strategii inwestycyjnej. Akcje zostały sprzedane inwestorom polskim oraz zagranicznym, w ramach zrealizowanej w dniach 8-9 stycznia na GPW przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. ABB).

W ramach zakończonej 9 stycznia transakcji TDJ sprzedał pakiet 10% akcji Famuru. Cena 1 akcji ustalona została na 4,80 zł. Transakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów z Polski, a także inwestorów zagranicznych, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Holandii, Czech, Węgier i Estonii. Po zamknięciu ABB, TDJ posiada 46,89% udziału w kapitale zakładowym Famuru.

Famur jest spółką portfelową TDJ od 2002 roku, w tym czasie przychody spółki wzrosły z 61 mln do ponad 1,7 mld zł za 3 kwartały 2018 r., zaś od momentu wejścia na GPW w 2006 r., Famur wypłacił akcjonariuszom niemal 1 mld zł dywidendy.

Pozyskane środki pozwolą nam na aktywne uczestnictwo w procesach inwestycyjnych, mające na celu poszerzenie naszego portfela. Jednocześnie pozostajemy strategicznym inwestorem w Famurze, wspierając spółkę w jej dalszym rozwoju. – komentuje Tomasz Domogała – właściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ.

W zrealizowanym procesie mBank S.A. pełnił rolę Wiodącego Globalnego Koordynatora (ang. Lead Global Coordinator) oraz Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunner), WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce pełnił rolę Globalnego Koordynatora (ang. Joint Global Coordinator) oraz Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunner), a Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunner).