TDJ na konferencji U-RODZINY 2018
TDJ na konferencji U-RODZINY 2018

W zorganizowanej w Katowicach, 11. edycji konferencji firm rodzinnych U-RODZINY wzięło udział ponad 400 uczestników oraz 70 prelegentów, wśród których swoją obecność zaznaczyła silna reprezentacja Zespołu TDJ. Tematem przewodnim konferencji były światowe wyzwania polskiej przedsiębiorczości rodzinnej. U-RODZINY to organizowany od 2008 r cykl debat, dyskusji i warsztatów prowadzonych w różnych miastach na terenie Polski. 11. edycja spotkania firm rodzinnych odbyła się w Katowicach w dniach 11-14. października 2018r.

Już w pierwszej, inauguracyjnej debacie pt. „Aspiracje i możliwości polskich przedsiębiorców” swoim doświadczeniem dzielił się Tomasz Domogała, Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ S.A.: Ekspansja zagraniczna jest z zasady ryzykowna. Jaką mamy na nią w TDJ receptę? Szczególnie dla spółek dojrzałych, chcących kontynuować wzrost – kluczem jest przemyślana strategia oraz szeroka, dogłębna wiedza co do konkurencji, trendów, regulacji. Budowa pozycji międzynarodowej to know-how. W każdej spółce portfelowej TDJ tworzymy 5-letnie strategie. Następnie, każdego roku prowadzimy przeglądy strategiczne, żeby zobaczyć co się zmieniło. Cały czas doskonalimy swój know-how. Idealnym przykładem takiego podejścia w praktyce jest Famur.

Tomasz Domogała podkreślił także rolę dobrze działającego zespołu i jego kompetencji: Niezależnie od tego, jak dużą organizacją jesteśmy, trzeba mieć świadomość, że „na zewnątrz” talentów jest więcej. Podstawowym zadaniem dla każdej firmy rodzinnej jest, by mieć zasoby, ale też dostęp do zasobów, które pomogą w realizacji założonych celów. Jako TDJ chętnie dzielimy się kompetencjami. Współpraca jest najbardziej efektywna, gdy udaje się zbudować solidny, oparty na fundamentach kapitałowych związek z firmą, która z naszych kompetencji i know-how korzysta.

Na pytania o szanse eksportowe na rynkach w różnych częściach świata, o to z kim współpracować, na jakie trudności się przygotować oraz jak różnice kulturowe wpływają na prowadzenie biznesu odpowiadał podczas 11. konferencji U-RODZINY Adam Toborek, menadżer centrum kompetencji TDJ, Wiceprezes Zarządu FAMUR.

Michał Nowak, Managing Director TDJ Equity oraz Waldemar Łaski, menadżer centrum kompetencji TDJ S.A., Prezes Zarządu Famur Famak zaprezentowali ewolucję modelu biznesowego TDJ – od holdingu przemysłowego do firmy inwestycyjnej oraz sukces budowy kompetencji do budowy wartości kluczowej spółki TDJ – Famuru podczas prezentacji pt.: „TDJ – przepis na budowanie wartości – czyli jak aktywny właściciel może wspierać budowę przedsiębiorstwa”.