TDJ Estate

TDJ Estate, spółka stanowiąca jeden z pięciu filarów TDJ, została powołana do życia w 2011 r. Od 2013 r. firma prowadzi aktywną działalność deweloperską. Specjalizuje się w realizacji projektów w obszarze nieruchomości mieszkaniowych wielo- i jednorodzinnych, biurowych, a także gruntowych.

Spółka, będąc w fazie intensywnego wzrostu, zmierza ku dywersyfikacji portfela nieruchomości. Analizujemy istniejące i planowane projekty biurowe, handlowe oraz mieszkaniowe realizowane nie tylko na Górnym Śląsku, ale również w innych rejonach Polski, rozważając zakup nowych nieruchomości i gruntów.

Jesteśmy bardzo zaangażowani w te procesy, a energii dodaje nam własna satysfakcja z działań oraz dowody uznania wyrażane poprzez wyróżnianie nas przez gremia eksperckie oraz najważniejszą dla nas grupę – klientów. Na jesiennych targach nieruchomości „Przyjdź, kup i zamieszkaj na swoim” w 2015 roku otrzymaliśmy I nagrodę w kategorii „Innowatora Targów”, a na początku 2016 roku w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” zdobyliśmy miano „Najlepszego Dewelopera”.

Za realizacją prestiżowych procesów inwestycyjnych i naszymi sukcesami stoi profesjonalna kadra specjalistyczna i menedżerska, która tworzy doświadczony, zaangażowany zespół osób.

Biorąc pod uwagę nasz intensywny rozwój i koncentrację na umocnieniu pozycji na rynku nieruchomości, jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które są gotowe do niestandardowej pracy, kreatywne, otwarte na nowe możliwości i idee, optymistycznie nastawione do życia, potrafiące nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje, a do tego wyspecjalizowane w branży deweloperskiej.

Naszym pracownikom stawiamy jasne cele i dajemy wsparcie pomagające w osiąganiu sukcesów. To, co wyróżnia TDJ Estate to zgrany zespół i przyjacielska atmosfera panująca w firmie. Wspólnie otwieramy się na duże, rentowne inwestycje wymagające świeżego, indywidualnego podejścia.

Jeśli chcesz rozwinąć zawodowe skrzydła i razem z nami realizować najbardziej prestiżowe projekty, zapraszamy do współpracy.

 

Maciej Wójcik, Prezes Zarządu TDJ Estate

PROJEKTY

Centrum Biznesowe w Katowicach

w bezpośrednim sąsiedztwie Spodka, NOSPR i MCK. Powierzchnia 59000 mkw. W trakcie realizacji.

Osiedle Franciszkańskie

12 ha, 1300 mieszkań. Łączna powierzchnia mieszkaniowa ponad 72000 mkw.

Osiedle Wieszowa

realizacja projektu land developingu na powierzchni ok. 1000 ha.

Osiedle w Zabrzu

na terenie 12 ha 150 działek budowlanych. Domy w zabudowie wolnostojącej i szeregowej.

TDJ Estate w Polsce

Iowa Map Katowice
Katowice

Wybierz lokalizację, aby zobaczyć szczegóły.

Nasze aktualne oferty pracy

Stanowisko Nr referencyjny Spółka Miejsce pracy
Specjalista ds. Sprzedaży Mieszkań SPMI/2018 TDJ Estate Katowice/Zabrze
Inżynier Budowy INŻ/BUD/2018 TDJ Estate Katowice

Jeżeli nie znajdujesz oferty pracy dla siebie, wyślij nam swoje CV. Znajdzie się ono w bazie danych, do której sięgamy podczas procesów rekrutacji.

Nasze marki:

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij