Przedszkole na Kopcu

Przedszkole na Kopcu zostało powołane przez rodziców, którzy chcą wspierać swoje pociechy w rozwoju intelektualnym, moralnym i fizycznym. Wykorzystywana jest ku temu edukacja spersonalizowana, która polega na tym, że każda rodzina ma do dyspozycji swojego opiekuna, z którym ustala plan osobistego rozwoju dziecka. W ten sposób program wychowawczy realizowany w przedszkolu oraz w rodzinie może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

TDJ Foundation wspierała przedszkole w trakcie jego tworzenia oraz jest organem prowadzącym.

 

Więcej informacji: http://www.przedszkolenakopcu.pl/