Indywidualny Program Rozwoju 2017/2018

Kadra

Agata Otrębska

Wytwórnia Zmian - Partner Merytoryczny

Aneta Esnekier

Tutorka

Rekrutacja

Wypełnij formularz

    W związku z udziałem w rekrutacji do Indywidualnego Programu Rozwoju organizowanego przez Fundację TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:**