Akademia Liderów Edukacji

Akademia Liderów Edukacji (ALE) to program rozwojowy skierowany do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. W pierwszej edycji postanowiliśmy wesprzeć wychowawców szkolnych i kolonijnych, by wyposażyć ich w narzędzia m.in. z zakresu komunikacji bez przemocy, motywowania oraz wychowania bez porażek. Pierwszą pilotażową edycję Akademii Liderów Edukacji zrealizowaliśmy w marcu 2018.