Pierwsza Konferencja TDJ Lean Management
Pierwsza Konferencja TDJ Lean Management

„LEAN TO SPOSÓB MYŚLENIA, A NIE LISTA RZECZY DO ZROBIENIA”

Shigeo Shingo

To myśl przewodnia, która towarzyszyła Konferencji TDJ Lean Management, która odbyła się w dniu 16 stycznia  2019 w Centrum Kongresowym w Katowicach . Konferencja była potężna dawka inspiracji i motywacji do ciągłego doskonalenia oraz wymiany najlepszych praktyk pomiędzy 22 zakładami  produkcyjnymi spółek portfelowych TDJ.

Wystąpienia panelowe rozpoczął Krzysztof Wielicki, wybitny polski himalaista, który mówił o przełamywaniu barier, wyznaczaniu ambitnych celów, sile pracy zespołowej oraz determinacji i pasji do podejmowania wyzwań.

Tomasz Jakubowski, Wiceprezes ds. Operacyjnych Grupy Famur, prezentował jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przeprowadzić transformacje organizacji i stać się Lean. Tomasz Bereźnicki, Partner Zarządzający DPC Polska, opowiedział jak stworzyć organizację wysokoefektywną, angażującą wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie.

Drugi panel to wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń pomiędzy zakładami. Zespoły prezentowały jak usprawniają procesy, tworzą wartość dodaną i rozwijają ludzi w organizacji.

Trzeci panel to warsztaty Lean, gdzie włączyliśmy uczestników Konferencji w ciągłą identyfikacje i eliminację marnotrawstw.

Dziękujemy Wszystkim zaangażowanym w budowanie kultury Lean w TDJ.

 

Zespół TDJ Lean Management