Project Manager

Katowice/Kraków/Bielsko-Biała

Główne zadania:

 • Nadzór nad procesem przygotowania i realizacji inwestycji budownictwa kubaturowego (biurowego i mieszkaniowego),
 • Udział w procesie wyboru koncepcji i biura projektowego,
 • Przygotowywanie budżetów inwestycji, harmonogramów potrzebnych do prawidłowego przebiegu inwestycji,
 • Koordynacja procesu projektowego w tym współpraca z podmiotami z zakresu administracji publicznej/samorządowej w procesie pozyskiwania decyzji administracyjnych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
 • Zarządzanie zespołem projektowym i realizacji budowy (wykonawcy, zespół nadzoru inwestorskiego i autorskiego),
 • Bieżący kontakt z wykonawcami, w tym: udział w przetargach i negocjacjach z oferentami,
 • Bieżąca kontrola stanu zaawansowania i raportowanie postępu realizacji projektu (harmonogram, jakość, budżet),
 • Kontrola kosztów, weryfikacja roszczeń, wprowadzanie optymalizacji,
 • Koordynacja etapu zakończenia i przekazania do użytkowania inwestycji.

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego (preferowane budownictwo, architektura),
 • Minimum 5-letniego doświadczenia w pracy w realizacji obiektów komercyjnych/biurowych/mieszkaniowych,
 • Doświadczenia w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi,
 • Znajomości przepisów prawnych i procedur administracyjnych,
 • Bardzo dobrej znajomości programu AutoCad i pakietu MS Office, mile widziana znajomość MS Project,
 • Znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodną komunikację,
 • Mile widziane będą uprawnienia budowlane.

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z największych prywatnych firm inwestycyjnych w Polsce, o mocnej pozycji rynkowej i wysokiej kulturze zarządzania,
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • M. in. ubezpieczenie grupowe, opiekę medyczną lub kartę Multisport, w ramach firmowego pakietu kafeteryjnego,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów rozwojowych dedykowanych dzieciom pracowników.