Manager ds. fundrisingu

Wadowice/Katowice/Kraków

Główne zadania:

Zapraszamy do współtworzenia zespołu osób pracujących z pasją przy wspieraniu dzieci, młodzieży i rodzin. Szukamy osoby, która razem z nami będzie tworzyć zespół obsługi Campusu Bemke.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie oraz wdrażanie strategii pozyskiwania finansowania
 • Nadzór nad realizacją planu oraz kampanii fundraisingowych, zarządzanie budżetem prowadzonych działań,
 • Budowanie relacji i bieżąca komunikacja z darczyńcami, ambasadorami, radami oraz organami doradczymi (korespondencja, raporty, spotkania),
 • Przygotowywanie ofert dla darczyńców indywidualnych oraz wytycznych do umów,
 • Nadzór nad realizacją honorowania darczyńców indywidualnych (major donors),
 • Organizacja wydarzeń specjalnych w ramach prowadzonych kampanii,
 • Zarządzanie bieżącą pracą Biura Fundraisingu,
 • Współpraca z Grupą TDJ – pozyskiwanie kontaktów do potencjalnych darczyńców, dbanie o przepływ informacji fundraisingowej w obrębie grupy TDJ.

Od kandydata oczekujemy:

 • Doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy np. dla organizacji non-profit, w pracy dla fundacji korporacyjnych,
 • Mile widziana znajomość tematyki strategii i zasad fundraisingu (oferujemy szkolenie podnoszące kwalifikacje w tym temacie),
 • Doświadczenia w budowaniu i zarządzaniu relacjami z zewnętrznymi interesariuszami,
 • Umiejętności planowania i zarządzania projektami (sporządzania budżetów i harmonogramów),
 • Umiejętności organizacji pracy własnej, wykazywania inicjatywy w działaniu, samodzielności,
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, nastawienia na współpracę,
 • Bardzo dobrej znajomości jęz. angielskiego – min poziom B2,
 • Mile widziane zainteresowanie działalnością społeczną oraz edukacją.

Oferujemy:

 • Udział w tworzeniu wyjątkowego miejsca, które będzie przez kolejne dziesięciolecia służyło edukacji i rozwojowi dzieci, młodzieży oraz rozwojowi rodzin i lokalnej społeczności,
 • Możliwość współpracy i poznania know-how TDJ Foundation, unikalnej inicjatywie wspierającej dzieci, młodzież i rodziny w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość służąc innym,
 • Kulturę organizacyjną tworzącą przyjazną atmosferę pracy,
 • Elastyczną formę zatrudnienia – umowa o pracę/ umowa zlecenie lub współpraca B2B.