Inżynier Budowy

Katowice

Główne zadania:

 • Udział w bieżącej analizie projektu i współpraca z biurem projektowym,
 • Udział w tworzeniu i aktualizacji harmonogramów robót budowalnych,
 • Przygotowywanie przedmiarów i wsparcie w kosztorysowaniu poszczególnych zakresów,
 • Sporządzanie zapytań cenowych do dostawców i wykonawców,
 • Sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi pod nadzorem Przełożonego,
 • Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy,
 • Nadzór, tworzenie i zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • Udział w odbiorach, przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego techniczne (preferowane budownictwo, architektura),
 • Minimum 2-letniego doświadczenia w realizacji inwestycji kubaturowych,
 • Bardzo dobrej znajomości programu AutoCad i pakietu MS Office, mile widziana znajomość MS Project,
 • Znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodną komunikację (min. Poziom B2),
 • Samodzielności i bardzo dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z największych prywatnych firm inwestycyjnych w Polsce, o mocnej pozycji rynkowej i wysokiej kulturze zarządzania (tytuł Best Employer 2019),
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • Pracę w przyjaznej atmosferze, w atrakcyjnej lokalizacji w centrum biznesowym .KTW,
 • Ubezpieczenie grupowe, opiekę medyczną i kartę Multisport, w ramach firmowego pakietu kafeteryjnego,
 • Hybrydowy system pracy (łączymy pracę zdalną ze stacjonarną),
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników w ramach działań Fundacji TDJ.