Investment Manager

Warszawa

Główne zadania:

 • Realizacja celów operacyjnych i celu strategicznego TDJ Equity.
 • Pokrywanie 3-4 sektorów inwestycyjnych TDJ Equity.
 • Aktywne poszukiwanie potencjalnych celów akwizycyjnych w ramach pokrywanych sektorów.
 • Przygotowywanie wycen i rekomendacji inwestycyjnych.
 • Budowa relacji z właścicielami celów akwizycyjnych, ekspertami branżowymi, doradcami transakcyjnymi oraz zarządami spółek portfelowych TDJ Equity.
 • Nadzór właścicielski nad spółką portfelową TDJ Equity.
 • Współprowadzenie z Partnerem Zarządzającym lub Dyrektorem Zarządzającym projektów wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • Współprowadzenie z Partnerem Zarządzającym lub Dyrektorem Zarządzającym procesów transakcyjnych.
 • Wsparcie merytoryczne pozostałych członków zespołu.

Preferowany profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne. Preferowane posiadanie licencji doradcy inwestycyjnego, biegłego rewidenta, CFA lub innych uprawnień z dziedziny finansów.
 • Co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w: konsultingu, firmie inwestycyjnej, wewnętrznych działach M&A i/lub strategii.
 • Wiedza poparta doświadczeniem w zakresie prowadzenia lub współprowadzenia procesów transakcyjnych.
 • Samodzielność i decyzyjność.
 • Posiadanie własnej inicjatywy i proaktywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Biegła znajomość języka angielskiego (C1/C2).
 • Biegłość w modelowaniu finansowym i analizie sprawozdań finansowych.
 • Zaawansowana znajomość MS Excel i Power Point.
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego w jednej z największych firm inwestycyjnych w regionie CEE.
 • Współudział w realizacji Strategii TDJ.
 • Współpracę z zespołem doświadczonych profesjonalistów.
 • Samodzielność i realny wpływ na podejmowane działania i decyzje.
 • Płaską strukturę organizacyjną.