Kolejny krok Grupy FAMUR w zieloną transformację
Kolejny krok Grupy FAMUR w zieloną transformację
Grupa FAMUR, spółka portfelowa TDJ, konsekwentnie realizuje nowe kierunki strategiczne zaprezentowane w maju 2021 r. Grupa, działając wspólnie z Projekt Solartechnik zawarła 02.08.2021r. umowę z Energa – Obrót S.A na sprzedaż energii elektrycznej. Jest to ważny krok niedawno utworzonego przez FAMUR holdingu rozwijającego się w kierunku zielonej transformacji. Łączna szacunkowa wartość kontraktu w terminie jego obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2024, wyniesie ok. 143 mln złotych. Jednocześnie Grupa konsekwentnie wzmacnia swoją ekspozycję w segmencie PV m.in. wygrywając kolejne ponad 100 MW projektów w czerwcowej aukcji URE. – Podjęcie współpracy z Energą – Obrót S.A w zakresie sprzedaży energii elektrycznej jest naszym pierwszym, komercyjnym efektem wdrażanych z sukcesem zmian oraz działań w nowych dla Grupy FAMUR obszarach biznesowych. Dynamicznie rozwijający się sektor elektrowni solarnych, a w szczególności oferta dla biznesu, umożliwia nam realizację wyznaczonych, strategicznych założeń, ale również efektywną dywersyfikację naszych działań w obszarze zielonej energii. Bogate doświadczenie oraz know-how FAMURu wraz z kompetencjami Projekt Solartechnik, pozwalają nam z optymizmem spojrzeć w przyszłość transformacji, która obecnie się dokonuje.mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu Grupy FAMUR. Założeniem nowego kierunku rozwoju Grupy FAMUR jest osiągnięcie do 2024 roku minimum 70 proc. przychodów pochodzących z obszaru pozawęglowego – w tym energetyki odnawialnej, transportu i logistyki oraz z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Pierwszym krokiem w realizacji tych postanowień była konsolidacja potencjału trzech firm: Grupy FAMUR, TDJ oraz Projekt Solartechnik. – Dzięki współpracy Projekt Solartechnik, Grupy FAMUR i TDJ, jesteśmy w stanie na szerszą niż dotąd skalę, realizować nasze cele biznesowe, czego wyrazem jest umowa zawarta ze spółką Energa-Obrót. Skuteczność wspólnych działań potwierdza również wygranie kolejnych ponad 100 MW projektów PV w czerwcowej aukcji URE. Ma to dla nas szczególne znaczenie w dążeniu do osiągnięcia pozycji lidera w obszarze PV dla biznesu nie tylko w Polsce, ale również w Europiedodaje Maciej Marcjanik, Prezes Zarządu Spółki Projekt Solartechnik. W wyniku konsolidacji Grupa FAMUR uzyskała ponad 1GW mocy projektów PV w portfelu. Obejmuje on około 130 MW projektów z wygraną aukcją 2019 i 2020, które aktualnie znajdują się w trakcie budowy z przewidywaną realizacją do końca 2021 r. oraz ponad 100 MW z wygraną aukcją w 2021, jak również ponad 750 MW projektów w trakcie rozwoju.