#InspiracjeTDJ: Zobaczyć, zrozumieć, rozwiązać…
#InspiracjeTDJ: Zobaczyć, zrozumieć, rozwiązać…

…czyli jak system Visual Performance Management (VPM) pomaga w realizacji celów strategicznych firmy
MICHAŁ GOŁĄBEK (Lean Director at TDJ)

 

Czym dla mnie jest system VPM?

To przede wszystkim systematyczny proces zarządzania, bazujący na strategii firmy, którego celem jest zagwarantowanie, że rezultaty osiągane przez firmę są spójne z planowanymi.

 

Czytaj dalej poniżej

Najczęstsze problemy w firmach, na które może odpowiedzieć VPM

Bez względu na to, w jakiej branży działa firma, kłopotliwe obszary to najczęściej: komunikacja wewnętrzna, zespołowe rozwiązywanie problemów oraz duża ilość zadań przy braku sprecyzowanych priorytetów. Ponadto na poziomie zarządzania często brakuje podejścia procesowego, w którym ważne jest nastawienie na klienta zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Firmy nie radzą sobie również z różnego rodzaju marnotrawstwem. Z największą ilością strat spotykam się przy procesach na styku różnych działów organizacji. Zwykle nie mierzy się ich efektywności, co z kolei sprawia, że nie mogą być poddane ewaluacji i usprawnieniom.

 

Innym istotnym problemem jest marnotrawstwo czasu. Dostrzegam je przede wszystkim w:

– poświęcaniu wielu godzin na nieefektywną analizę raportów i informacji,

– długich odprawach i spotkaniach, które nie owocują konkretnymi zadaniami, wyznaczeniem terminów ich realizacji ani osób odpowiedzialnych.

 

O innych zidentyfikowanych problemach, o tym, jak wygląda wdrażanie systemu w praktyce i jakie korzyści przynosi przeczytasz w pełnej wersji artykułu: KLIK.