Grupa FAMUR inwestuje w magazyny energii i elektromobilność
Grupa FAMUR inwestuje w magazyny energii i elektromobilność

Grupa FAMUR nabyła większościowy pakiet akcji Impact Clean Power Technology – czołowego polskiego producenta systemów bateryjnych. Jest to kolejny krok potwierdzający realizację kierunków strategicznych, które spółka zaprezentowała w 2021 roku.

Akwizycją Impact Clean Power Technology – po ubiegłorocznej inwestycji w sektor fotowoltaiki – FAMUR wchodzi w kolejne obszary związane z zieloną transformacją, dywersyfikując swoją działalność biznesową. Impact Clean Power Technology zajmuje się produkcją i integracją zaawansowanych systemów magazynowania energii w ogniwach litowo-jonowych oraz planuje rozwijać systemy wykorzystujące wodorowe ogniwa paliwowe. Jest także dostawcą wielkoskalowych magazynów energii dla segmentu OZE i przemysłowych systemów zasilania. Firma posiada trzy główne linie produktowe, do których należą: systemy bateryjne dla transportu i przemysłu oraz stacjonarne magazyny energii dla rynku OZE. Produkty spółki znajdują zastosowanie głównie w transporcie publicznym, a także w sektorze magazynów energii, aplikacjach wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym i robotyce. Klientami spółki są polscy i zagraniczni producenci pojazdów, w tym autobusów, tramwajów, trolejbusów czy pojazdów szynowych, zasilanych napędami elektrycznymi, a także spółki z branż: transportowej, przemysłowej, energetycznej (konwencjonalnej i OZE), kolejowej i telekomunikacyjnej. Są to m.in. Solaris Bus and Coach, którego autobusy elektryczne wykorzystują systemy bateryjne Impactu, jak również Alexander Dennis Ltd, Voith SE & Co, Kiepe Electric Carrosserie HESS AG, Skoda Electric czy Normet. Oczekiwane przychody IMPACT w 2022 roku powinny przekroczyć poziom 250 mln zł, a w horyzoncie kolejnych 4-5 lat przewiduje się wzrost rocznych przychodów do min. 1 mld zł. EBITDA w okresie od roku 2023 do roku 2024 będzie obciążona kosztami dynamicznego budowania skali działalności, natomiast  od roku 2025 przewidywana marża EBITDA powinna wzrosnąć do ok. 10-12%.

„W firmie zbudowaliśmy bardzo silny zespół inżynierów i profesjonalistów, dzięki którym od lat w naszym laboratorium powstają kolejne generacje innowacyjnych systemów bateryjnych. Produkty Impact Clean Power Technology dostarczamy na rynki w całej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych i w Nowej Zelandii. W obszarze magazynowania energii angażujemy się w przełomowe projekty OZE w Polsce. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom wspieramy globalne działania na rzecz gospodarki bezemisyjnej, w tym także nadchodzącej wodorowej rewolucji. Cieszymy się, gdyż konsolidacja potencjałów Grupy FAMUR i naszego umożliwi nam zarówno dalszy rozwój w obszarze nowych produktów, jak i zwiększenie mocy produkcyjnych oraz dywersyfikację w zakresie naszych klientów i dostawców. Wierzę, że nasza współpraca to silny impuls do rozwoju branży OZE w kraju i na świecie.” –

Bartłomiej Kras, wiceprezes zarządu i współzałożyciel Impact Clean Power Technology

Rozpoczęcie współpracy z Impact to kolejny etap realizacji strategii rozwoju Grupy FAMUR w kierunku przekształcenia Spółki w holding inwestujący w zieloną transformację oraz osiągnięcie do 2024 roku ok. 70% przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym. Pierwszym krokiem było wejście w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B.

„Wobec dynamicznych zmian gospodarczych i procesów transformacyjnych w polskiej energetyce konsekwentnie zmieniamy Grupę FAMUR, zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku strategią przekształcenia jej w holding inwestujący w zieloną transformację. Akwizycja Impact Clean Power Technology jest spójna z tymi założeniami. Magazynowanie energii to kolejny perspektywiczny obszar po segmencie PV, dywersyfikujący działalność Grupy FAMUR. Wspólnie z Impact Clean Power Technology chcemy wykorzystać budowane przez lata przewagi, by rozwijać i skalować biznes na rosnącym rynku systemów bateryjnych i magazynów energii.”

Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

„Będąc stabilnym i długoterminowym inwestorem, TDJ wspiera Grupę FAMUR w procesie jej zielonej transformacji i aktywnego poszukiwania nowych kierunków rozwoju. Kolejnym krokiem po inwestycji w obszar fotowoltaiki jest rozpoczęcie współpracy z największym polskim podmiotem na rynku systemów bateryjnych dla transportu i heavy duty. Rozpoczęcie współpracy z Impact Clean Power Technology daje możliwość wielu synergii, zarówno na rosnącym rynku magazynów energii, jak i w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących ogniwa wodorowe.”

Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ

Współpraca TDJ i Grupy FAMUR z Impact Clean Power Technology przewiduje osiągnięcie efektów synergii między innymi w zakresie wsparcia rozwoju mocy produkcyjnych, zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Umożliwi także pozyskanie kapitału obrotowego przeznaczonego na zwiększanie skali działalności w obszarze systemów bateryjnych i magazynów energii, w tym w zakresie dywersyfikacji portfela klientów w Polsce, a także zwiększania ekspansji na rynki zagraniczne. Celem konsolidacji potencjałów jest także rozwój nowych produktów.

W ramach transakcji FAMUR za kwotę 59,12 mln EUR nabył łącznie 18 475 729 akcji Impact Clean Power Technology, reprezentujących 51% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania ok. 59% głosów na walnym zgromadzeniu. Zakup aktywów zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z emisji Zielonych Obligacji Famuru. Spółka wyemitowała je w 2021 roku, pozyskując 400 mln PLN. Środki te przeznaczone są na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy FAMUR, zwłaszcza na m.in. finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji inwestycji, które na podstawie i zgodnie z Green Bond Framework, będą zakwalifikowane jako tzw. zielone projekty.