Educare

Kluczem do podniesienia jakości edukacji w Polsce i zbudowaniu świadomości dostępu do najlepszych praktyk edukacyjnych są wszyscy, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy czy kadry zarządzające placówkami edukacyjnymi – to oni mają niebywały wpływ na dzieci i młodzież. Wierzymy, że wspierając edukatorów w podnoszeniu jakości ich pracy, możemy w sposób systemowy pomóc także młodym ludziom. Z tą myślą powołaliśmy Educare – Instytut Edukacji Spersonalizowanej.

Skontaktuj się z nami

TDJ Foundation

Biuro:
Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
e-mail: fundacja@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS: 0000294837
NIP: 9542619605

RODO