TDJ
Foundation

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa

Co robimy?

miniatura
PROGRAMY
Edukacyjno-Rozwojowe
SPRAWDŹ
miniatura
KSZTAŁCENIE
KADR
SPRAWDŹ
miniatura
PRZEDSZKOLA SPRAWDŹ
miniatura
CAMPUS SPRAWDŹ

Dlaczego?

Naszym celem jest wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość służąc innym. TDJ Foundation powołaliśmy, aby umożliwić dzieciom i młodzieży dostęp do jak najlepszych praktyk edukacyjnych. Chcemy dzielić się najlepszymi praktykami i wiedzą w obszarach edukacji i rozwoju, realizując własne programy dla dzieci, młodzieży i dla osób pracujących w edukacji. 

IMPACT RAPORT Fundacji 2021/2022

Projekty dofinansowane

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje obecnie projekt pt. : „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje zadanie pt. „Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ”, którego celem jest rozwój instytucjonalny i realizacja misji Fundacji – wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
486
osób rocznie w naszych programach rozwojowych
2000
beneficjentów objętych wsparciem
25
osoby otrzymały stypendium na zagraniczną naukę
70
współpracowników, wychowawców i ekspertów ds. edukacji i rozwoju
424
nauczycieli biorących udział w warsztatach i szkoleniach

Zespół

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

Powołał TDJ Foundation, aby udzielać wsparcia dzieciom pracowników Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich proces kształcenia i oferowanie wyjątkowych możliwości rozwoju.

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomika Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences BFI Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska jest związana z TDJ Foundation od 2014 roku, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój i zarządzanie strategiczne piątego obszaru działalności TDJ, inwestującego w edukację i rozwój młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Jest absolwentką studiów magisterskich na Sydney University w Australii oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, które zdobywała jako nauczyciel, dyrektor szkoły, trener i konsultant dla kadr zarządzających i nauczycieli, w tym również dla placówek edukacyjnych za granicą. Z TDJ Foundation jest związana od 2019 roku. Odpowiada za zarządzanie strategiczne, działalność operacyjną i rozwój fundacji w szczególności w obszarze edukacji spersonalizowanej, działalność Instytutu Educare, prowadzenia placówek oświatowych oraz za bieżące wsparcie Projektu Campus.

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest jednym z założycieli i liderów Projektu Edukacyjnego Węgielek. Od wielu lat zaangażowany jest w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, m.in. współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów „Kuźnia”. Z TDJ Foundation związany jest od 2021 roku, gdzie odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii wspierania sieci placówek edukacyjnych, prowadzonych w modelu edukacji spersonalizowanej.

MAGDALENA KOBYLIŃSKA

Dyrektor ds. Operacyjnych

MAGDALENA KOBYLIŃSKA

Dyrektor ds. Operacyjnych

Odpowiedzialna za komunikację oraz koordynację nowych projektów w fundacji. Jest absolwentką studiów magisterskich na wydziale handlu zagranicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w Renault Polska Sp. z o.o., gdzie została TOP-10 managerem w roku 2005 za realizację wyników oraz zaangażowanie w osiąganie celów. W kolejnych latach pełniła funkcję Dyrektora ds. Korporacyjnych w Stowarzyszeniu Sternik, będąc jednocześnie członkiem Zarządu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi oraz w tworzeniu optymalnych rozwiązań i struktur organizacyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz marketingu i komunikacji.

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Dyrektor ds. Projektów Edukacyjno-Rozwojowych

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Dyrektor ds. Projektów Edukacyjno-Rozwojowych

Z powodzeniem współtworzył projekty, które obejmowały rekrutację i wyszkolenie ponad 100-osobowej kadry wychowawczej, tutorskiej i eksperckiej, pracującej z blisko 500 dziećmi i młodzieżą w Polsce. Trener, psycholog, badacz efektów empowermentu psychologicznego i społecznościowego, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Zaangażowany w budowanie Campus Bemke - wyjątkowego miejsca na edukacyjnej mapie Polski. Od 2012 aktywnie zaangażowany zawodowo w realizację projektów społecznych. Absolwent Uniwersytetu SWPS, kierunku Psychologii Rozwoju Osobistego i Coachingu. Prelegent min.: Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetu SWPS w 2014, Międzynarodowego Kongresu Tutoringu w Kijowie w 2020. W latach 2013/2014/2015 otrzymał Nagrodę Rektora VIS (Very Important Student) za osiągnięcia na tle społecznym. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, pasjonat wędrówek górskich.

JUSTYNA GŁÓWKA

Starszy Kierownik Projektów

JUSTYNA GŁÓWKA

Starszy Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie programu edukacyjnego iPower opartego na formule pracy 1:1 oraz mini projektach skierowanych do społeczności lokalnej. Tworzy sieć kontaktów koordynatorów, tutorów oraz szkół. Odpowiada za współpracę z Ambasadorami społeczności TDJ i spółek portfelowych, realizując wspólnie rekrutację do programów młodzieżowych.Od prawie siedmiu lat wspiera procesy komunikacyjne i zarządza projektami w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach komercyjnych. Poprzednio szefowa zespołu budowanego od podstaw i zarządzanego w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma szeroką praktykę z zakresu projektowania i prowadzenia konsultacji społecznych skupiających się na dialogu oraz podejmowania odpowiedzialności za wspólne działania.

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Odpowiada za rozwój i realizację projektu Wakacje z Pasją. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunkach Kultury Mediów oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Związana z harcerstwem od ponad 15 lat. Od 2016 roku kieruje jednym z największych hufców harcerskich w Polsce. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wyjazdach wakacyjnych, gdzie występowała w roli wychowawcy i kierownika.

ELŻBIETA WAGNER

Dyrektor NODN Instytut Educare

ELŻBIETA WAGNER

Dyrektor NODN Instytut Educare

Odpowiedzialna za kierowanie projektami szkoleniowymi Instytutu Educare w szczególności za współtworzenie programów kształcenia w Zespole Programowym, współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz kierowanie działaniami operacyjnymi związanymi z prowadzeniem projektu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Doświadczenie w obszarze edukacji zdobyła pracując dla organów prowadzących szkoły niepubliczne, a także jako dyrektor jednej ze szkół edukacji spersonalizowanej. Jest pasjonatem edukacji, szczególnie modelu opartego o personalizm.

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

W Instytucie Educare odpowiedzialna za współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz z placówkami edukacyjnymi w obszarze projektów wdrożeniowych. Wspiera zespół programowy również od strony administracyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Historia. Ukończyła studia podyplomowe z Doradztwa zawodowego z coachingiem i pośrednictwa pracy oraz z zakresu Wiedzy o społeczeństwie. Jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem w pracy w szkole edukacji spersonalizowanej oraz tutorem rodzinnym.

Marta Lewandowska

Młodszy Kierownik Projektów

Marta Lewandowska

Młodszy Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie, administrowanie i realizowanie projektów młodzieżowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz studentka tego samego kierunku na poziomie magisterskim na specjalności Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi. Pełniła rolę tutorki w dwóch edycjach Indywidualnego Programu Rozwoju oraz rolę wychowawcy na Wakacjach z Pasją. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w koordynowaniu projektów zdobywała na przestrzeni wielu lat w ramach wolontariatu na rzecz różnych organizacji oraz poprzez aktywne działanie w organizacjach studenckich.

Anna Rodzik

Ekspert ds. komunikacji

Anna Rodzik

Ekspert ds. komunikacji

Małgorzata Jagiełło

Asystent Kierownika Projektów

Małgorzata Jagiełło

Asystent Kierownika Projektów

Wiktoria Chachura

Stażystka

Wiktoria Chachura

Stażystka

Aktualności

09/19/23

TDJ Foundation
Świeże powietrze, złote liście, nowe możliwości.🍂 Jesień to idealny czas na odnalezienie swojej ścieżki życiowej i rozwijanie się.🧠 Dołącz do naszego kursu tutoringowego, aby razem przejść przez ten inspirujący okres zmian i rozwoju osobistego.🫶Jeżeli jesteś osobą, która:👉 Lubi wspierać innych w rozwoju,👉 Chce zadbać o swój rozwój,👉 Potrafi zadawać pytania,to zapisz się i zostań certyfikowanym tutorem rozwojowym!Link do zapisów: crm.tdjfoundation.pl/forms/kurstutoringuDołącz do naszego wydarzenia: fb.me/e/xRpxCw8QPodczas kursu nasi eksperci zadbają o przekazanie Ci niezbędnych narzędzi, opowiedzą o swojej praktyce tutorskiej oraz odpowiedzą na wszystkie Twoje wątpliwości. 🧡Kto będzie z nami? 🥰 Daj znać w komentarzu jeżeli do nas dołączyłeś/aś! 😍____________tutoring | edukacja | rozwój osobisty | fundacja | szkolenia | kurs#TDJFoundation #edukacja #pasja #Zaangażowanie #rozwójosobisty #fundacja #szkolenie #kurs ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/18/23

TDJ Foundation
Jako zespół nie tylko realizujemy projekty, ale stale sami się rozwijamy i wciąż poszukujemy okazji do tego, by wspierać w rozwoju innych. 🧠 🥰W ubiegłym tygodniu zakończył się staż dla koordynatorów wolontariatu realizowany w naszej Fundacji w ramach projektu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach — działanie realizowane i finansowane jest w ramach projektu „Partnerstwo dla Wolontariatu” w ramach Programu „Korpus Solidarności — Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.Dzięki tej możliwości znalazła się przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń wolontariackich pomiędzy Anną Szczepanek z Fundacja Nieinni z Sosnowca a Martą Lewandowską – naszą koordynatorką projektów, która wiedzę i praktykę dotyczącą wolontariatu zbierała poprzez aktywny udział i organizację różnorodnych form wolontariatów. Wymiana wiedzy pozwoliła na zebranie dobrych praktyk i wykorzystanie ich w przyszłych działaniach obu Fundacji. 🧡✨To wszystko po to, żebyśmy dalej mogli rozwijać swoje działania i tworzyć dla Was nowe możliwości! 🧡Dziękujemy Regionalne Centrum Wolontariatu Katowice za okazję do sieciowania, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz tworzenia przestrzeni, by koordynatorzy wolontariatu mogli dzielić się swoją perspektywą i ją rozszerzać. ✨ 😍____________________________#rozwijamykompetencje #fundacja #TDJFoundation #rozwój #foundraising #kompetencje #rozwojosobity #nowemożliwości #edukacja fundacja | kompetencje | rozwój osobisty | edukacja ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/15/23

TDJ Foundation
Tutor(ka) to osoba, która wspiera innych w rozwoju, bazując na sile międzyludzkiej relacji i wartościowej rozmowy. 🤩 Pomaga osobie tutorowanej lepiej poznawać siebie i realizować ważne cele. 🧡Jeśli czujesz, że te cechy są o tobie — czas, żebyś został tutorem rozwojowym! 🥰🤝 Zostań towarzyszem i pomagaj w rozwoju! Zapisz się przez link, aby jako pierwszy dowiedzieć się o szczegółach i odbierz DARMOWY e-book!Link: crm.tdjfoundation.pl/forms/szkolenie-tutoringowe_____________________________________kurs | tutoring | rozwój osobisty | edukacja | certyfikat | tdjfoundation#tutoring #TDJFoundation #edukacja #rozwójosobisty #certyfikat #TDJ ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/13/23

TDJ Foundation
Wakacje z pasją — zakończone! 🧡✨️W tym roku zorganizowaliśmy 4 turnusy w tematyce: Heroes Academy, Adventure, Creative i Science — łącznie to 29 dni, w których w sumie wzięło udział 255 uczestników. Do pracy z nimi zaangażowaliśmy łącznie 19 wychowawców/wczyń, 27 młodych wolontariuszy/ek — asystentów/tek wychowawców/wczyń i 20 trenerów/rek. 🚀Dziękujemy wszystkim uczestnikom/czkom i całej kadrze za udział i zaangażowanie, a w szczególności serdeczne podziękowania dla cudownej Justyny Główki — Kierowniczce Projektu za nadzór nad projektem edukacyjnym ,,Wakacje z Pasją’’, Krzysztofowi Moskale — Kierownikowi obozów, za nadzorowanie działań na obozach i naszej pedagożce Magdalenie Hetnał. ✨️Do zobaczenia za rok! 🧡✨️_____________#TDJ #tdjfoundation #pasja #wakacje #wakacjezpasją #ludzie #relacje #edukacja #holidays #młodzież #wspólnyczas ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/11/23

TDJ Foundation
Za nami intensywny weekend, w którym odbyło się szkolenie inaugurujące nasz nowy Projekt — Program Mentoringowy! 🧡W dwunastogodzinnym szkoleniu wzięło udział 9 uczestników, którzy przygotowywali się do roli mentora. Rozpoczęli tym samym wspierającą relację z młodym człowiekiem, by towarzyszyć im w rozwoju swoich zainteresowań, doświadczenia, pasji, inspirować, a także wzmacniać samoświadomość i umiejętność planowania własnego rozwoju i kariery. 🫶🚀Dziękujemy wszystkim za weekend pełny inspiracji, aktywnego słuchania i wspierania, a w szczególności naszym ekspertom — Joannie Szen - Ziemiańskiej oraz Bartłomiejowi Marszałkowi za przekazanie ogromu wiedzy. ⭐_________________Zadanie pt. „4 razy S – Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ” współfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO Komitet do spraw Pożytku Publicznego #TDJ #TDJFoundation #wolontariat #szkolenie #inspiracja #edukacja #wsparcieszkolenie | wolontariat | rozwój osobisty | edukacja | inspiracja ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/31/23

TDJ Foundation
24 miesiące, 104 tygodnie i 17 496 godzin temu rozpoczął się projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów – Wolontariuszy, który dziś oficjalnie kończymy. 🧡🫶🏼To projekt, który miał na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w wolontariat, jak również upowszechnienie tutoringu rozwojowego jako jednej z form wolontariatu na rzecz organizacji działających dla dzieci i młodzieży.Projekt składał się z dwóch edycji 64 – godzinnych szkoleń tutorskich, które przygotowały uczestników i uczestniczki do przeprowadzenia indywidualnych procesów tutorskich w ramach wolontariatu. Dzięki udziałowi w superwizjach grupowych i indywidualnych tutorzy i tutorki mieli możliwość dalej rozwijać swoje kompetencje i umiejętności.Serdeczne podziękowania kierujemy do Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za sfinansowanie projektu ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz za wsparcie na każdym etapie realizacji. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w stworzenie tego projektu, jego realizację i każde działanie wspierające projekt. Dziękujemy uczestnikom i uczestniczkom, zespołowi trenerskiemu i superwizorskiemu, organizacjom pozarządowym zaangażowanym w projekt, ekspertom i wszystkim osobom, które dołożyły swoją cegiełkę, by ten projekt był przestrzenią do rozwoju dla każdego. 🫶🏽Wspaniale było obserwować młodych ludzi, którzy z pełnym zaangażowaniem realizowali tutoringowy wolontariat, rozwijając dzięki temu nie tylko swoich podopiecznych, ale również samych siebie. 🧡🫶🏼 Największą radością było dla nas usłyszeć od osób kończących projekt, że to dopiero początek ich dalszego zaangażowania i rozwoju.✨Jesteśmy także pod ogromnym wrażeniem wszystkich organizacji, które były otwarte na to, by przyjąć tutorów-wolontariuszy pod swoje skrzydła.Dziękujemy i do zobaczenia przy innych projektach.🫶🏽🧡________________________Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego#tutoring #śląsk #wolontariat #TDJFoundation #pracazmłodzieżą #fundacja #kato #odkrywanie #pasja #zaangażownie #budowaniespołeczności ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/29/23

TDJ Foundation
Nie masz pomysłu na spotkanie z bliskimi?🤔 Pobierz nasze darmowe Kreatywne karty, wykonaj tylko 4 proste kroki i baw się kreatywnością!✨ Niech Kreatywne karty i Kreatywne pudełko będą pretekstem do wspólnej zabawy. 🤝🎉 Zmieniaj zwykłe dni w chwile magicznej twórczości wypełnione bliskością i kreatywnością! 🌸😍Pobierz darmowe Kreatywne karty! Kliknij tutaj: tinyurl.com/3dhavdmm____________________#TDJFoundation #TDJ #rozwójosobisty #kreatywność #edukacja #karty #myśleniekreatywne #twórczość #dobrostan ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/25/23

TDJ Foundation
Czasami życie stawia przed nami wyzwania i trudności, które wydają się nie do pokonania. Ale pamiętaj, że w sobie masz siłę, aby je przezwyciężyć! 💪🏼 Dziś chce Cię zainspirować i dać motywację do działania. 👐🏼 Weź to, czego ty dziś potrzebujesz i podaj dalej. Niech nasza wspólna dobroć tworzy piękniejszy świat dla nas wszystkich. ✨🤝❤️💕 Prześlij post dalej!🔔 Zapisz na później!Więcej treści inspiracyjnych od fundacji? Zapraszamy! 👇🏼TDJ Foundation_________________________#inspiracja #podajdalej #motywacja #TDJFoundation #rozwójosobisty #TDJ #fundacja #uśmiech #dobrostan #samoświadomość #uważność ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/23/23

TDJ Foundation
🚀🧠 Poszukiwanie oryginalnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań to kluczowa umiejętność w dzisiejszym świecie! Przedstawiamy 6 technik kreatywnego myślenia, które mogą Ci w tym pomóc:🌪️ Burza Mózgów: Wypisz wszystkie pomysły, jakie przychodzą Ci do głowy. Nie oceniaj ich na tym etapie, po prostu zanurz się w twórczym procesie.🗺 Mapa Myśli: Stwórz wizualną reprezentację swoich myśli i pomysłów.📝 Metoda 635: Szybkie tempo tej metody pomaga w generowaniu świeżych pomysłów.🐟 Wykres Ishikawy: Zidentyfikuj przyczyny danego problemu, które pozwolą zrozumieć źródła problemu i odnaleźć skuteczne rozwiązania.🗂️ Metaplan: Ta technika grupowej pracy pomaga w rozwijaniu pomysłów i strukturyzowaniu myśli. Zaangażuj zespół, użyj kartek i taśmy klejącej, aby tworzyć i organizować pomysły na dużym arkuszu.🎩 Metoda Sześciu Kapeluszy: Przełamuj schematy myślowe, myśląc z różnych perspektyw. Każdy „kapelusz” to inna postawa, co pozwoli Ci spojrzeć na problem z wielu stron.Zainteresowały Cię te techniki kreatywnego myślenia? Sprawdź więcej w poście 👆🏽.💕 Prześlij post dalej!🔔 Zapisz na potem!Więcej treści rozwojowych od fundacji? Zapraszamy! 👇🏼TDJ Foundation_________________________________________#fundacja #TDJFoundation #kreatywność #rozwójosobisty #psychologia #samorozwój #produktywność #pomysly #inspiracja #sukces #edukacja #zdrowiepsychiczne ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/16/23

TDJ Foundation
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś/aś się, skąd się biorą pomysły? Dlaczego niektórzy ludzie wydają się być naturalnie kreatywni, podczas gdy inni z trudem wytwarzają nowe rozwiązania? 🤔 To właśnie otwarty umysł jest tajemnicą w tworzeniu unikalnych kombinacji. ✨ Kreatywność sprawia, że świat staje się piękniejszy i bardziej zaskakujący. ❤️ Pamiętaj, że każdy ma swój unikalny sposób bycia kreatywnym — ważne jest, abyś znalazł ten, który działa dla Ciebie najlepiej.Sprawdź czym, jest myślenie kreatywne i podziel się w komentarzu Twoimi sposobami na pobudzenie go w sobie.👇🏼💕 Podziel się tym postem z innymi!🔔 Zapisz na później!Więcej treści rozwojowych od fundacji? Zapraszamy! 👇🏼TDJ Foundation____________________#fundacja #TDJFoundation #kreatywność #myśleniekreatywne #twórczość #psychologia #rozwój #rozwójosobisty #Projekt #pomysl #inspiracja #sukces #psychologia ... See MoreSee Less
View on Facebook

07/20/23

TDJ Foundation
Rok temu wybraliśmy się pierwszy raz na Slot Art Festival, by zaprezentować naszą fundację na Strefie Inicjatyw Społecznych i Twórczych. Otwartość, życzliwość i uważność spotkanych tam ludzi, w połączeniu z wyjątkowym otoczeniem sprawiły, że zakochaliśmy się w tym miejscu i chcieliśmy zostać jego częścią 😊. Jednak w naszej naturze nie leży trzymanie takich dobrych miejsc tylko dla siebie, dlatego wpadliśmy na pomysł, by w tym roku podzielić się tym dobrem dalej i zabrać na festiwal absolwentów naszych projektów 🤩. Chcieliśmy im pokazać, że wolontariat akcyjny na festiwalu może być ciekawą przygodą, dobrym sposobem na spędzenie czasu w trakcie wakacji, okazją do zawierania nowych znajomości i zdobywania wyjątkowych wspomnień. Uczy ciężkiej pracy i czerpnia z niej satysfakcji widząc efekty, jakie przynosi. Slot Art Festival to jeden z największych festiwali kultury alternatywnej w Polsce. To 5 dni wypełnionych warsztatami, koncertami, spektaklami i wykładami. Siłą tego festiwalu są wolontariusze, którzy angażują się w organizację. Z naszą młodzieżą zaangażowaliśmy się w stworzenie i prowadzenie festiwalowej kafejki Mini Cafe. Tworząc grupę 14 wolontariuszy, przez 5 dni dbaliśmy o to, by każdy nasz gość dostał to, czego potrzebuje — czy to pyszną kawę ☕️, gorącą czekoladę lub chwilę życzliwej rozmowy. To dla nas ważne, że możemy pokazywać młodzieży, w jaki sposób mogą angażować się poza naszą fundacją. Dzięki temu mogą zobaczyć, że dając kawałek swojego serca i czasu, mogą dołożyć swoją cegiełkę do budowania wspaniałych przedsięwzięć 🤌🏻🤗. Dla niektórych był to:• pierwszy raz pod namiotem,• pierwszy raz na festiwalu,• czy pierwszy raz na dłuższym niż 1 dzień wolontariacie. Dzięki temu, że byliśmy razem, mogliśmy dawać sobie nawzajem wsparcie i towarzyszyć w tej przygodzie, jaką był festiwalowy wolontariat. Dzięki! 🧡🧡🧡__________#wolontariat #wolontariusze #slotartfestival #wakacje2023 #pomagamy #dobrowraca #festival #młodzież #inicjatywa #uwaznosc #nowedoświadczenia #pierwszyraz #fundacja #wsparcie #TDJFoundation #inspiracja ... See MoreSee Less
View on Facebook
załaduj więcej

Podaruj 1,5% podatku na kształtowanie kompetencji XXI wieku

Tworząc nasze projekty edukacyjno-rozwojowe skupiamy się na budowaniu relacji, tworzeniu społeczności opartej na wartościach, w której dajemy młodym ludziom przestrzeń do rozwoju swoich kompetencji i świadomego budowania swojej przyszłości 😊.

Sercem naszych działań jest skupienie się na kształtowaniu w młodych kompetencji XXI wieku, w których skład wchodzi m.in.: umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, krytyczne myślenie i poczucie skuteczności. Nasze badania co roku weryfikują i potwierdzają, że właśnie w tych obszarach zachodzą największe zmiany wśród naszych uczestników/czek. Po projekcie zawsze pytamy ich: „Jaką zmianę widzę w sobie po zakończeniu projektu?” a oto kilka z ich odpowiedzi:

  • „Zrozumiałam, że wszelkie swoje myśli i plany warto przelać na papier, a także mniej przeraża mnie poznawanie nowych ludzi i udawanie się w miejsca, gdzie mogę nikogo nie znać”.
  • Zupełnie zmieniłam podejście do życia, prowadzę teraz zdrowy styl życia, który mnie satysfakcjonuje i odzyskałam motywację, która utraciłam podczas pandemii”.
  • „Bardzo dużą. Wraz z fundacją bardzo otwieram się na ludzi, wiele pracowałam w kwestii pewności siebie i zrozumienia innych. Dlatego widzę, że wykonałam dużą pracę, zmieniam się cały czas, a Fundacja mi w tym pomogła”.

Czytając te wypowiedzi, serce nam rośnie, ponieważ widzimy za nimi twarze tych osób. Te uśmiechy na koniec projektu i oczy, w których widać odwagę do podejmowania działań i chęć nauki.

Dzięki Twojemu wsparciu możemy rozwijać się jako fundacja i kształtować kompetencje XXI wieku u młodych osób. Twój 1,5% podatku przekazany na Fundację TDJ, to gwarancja dobrze przekazanych środków 🧡.

Wpisz w PIT nr KRS 0000294837.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Pobierz program PIT
Przekaż 1,5%

Dokumenty

Skontaktuj się z nami

TDJ Foundation

Biuro:
Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
e-mail: fundacja@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS: 0000294837
NIP: 9542619605

RODO