TDJ
Foundation

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa

Co robimy?

miniatura
PROGRAMY
Edukacyjno-Rozwojowe
SPRAWDŹ
miniatura
KSZTAŁCENIE
KADR
SPRAWDŹ
miniatura
PRZEDSZKOLA SPRAWDŹ
miniatura
CAMPUS SPRAWDŹ

Dlaczego?

Naszym celem jest wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość służąc innym. TDJ Foundation powołaliśmy, aby umożliwić dzieciom i młodzieży dostęp do jak najlepszych praktyk edukacyjnych. Chcemy dzielić się najlepszymi praktykami i wiedzą w obszarach edukacji i rozwoju, realizując własne programy dla dzieci, młodzieży i dla osób pracujących w edukacji. 

RAPORT TDJ EDU REVIEW 2021/2022

Projekty dofinansowane

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje obecnie projekt pt. : „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje zadanie pt. „Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ”, którego celem jest rozwój instytucjonalny i realizacja misji Fundacji – wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
486
osób rocznie w naszych programach rozwojowych
2000
beneficjentów objętych wsparciem
25
osoby otrzymały stypendium na zagraniczną naukę
70
współpracowników, wychowawców i ekspertów ds. edukacji i rozwoju
424
nauczycieli biorących udział w warsztatach i szkoleniach

Zespół

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

Powołał TDJ Foundation, aby udzielać wsparcia dzieciom pracowników Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich proces kształcenia i oferowanie wyjątkowych możliwości rozwoju.

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomika Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences BFI Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska jest związana z TDJ Foundation od 2014 roku, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój i zarządzanie strategiczne piątego obszaru działalności TDJ, inwestującego w edukację i rozwój młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Jest absolwentką studiów magisterskich na Sydney University w Australii oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, które zdobywała jako nauczyciel, dyrektor szkoły, trener i konsultant dla kadr zarządzających i nauczycieli, w tym również dla placówek edukacyjnych za granicą. Z TDJ Foundation jest związana od 2019 roku. Odpowiada za zarządzanie strategiczne, działalność operacyjną i rozwój fundacji w szczególności w obszarze edukacji spersonalizowanej, działalność Instytutu Educare, prowadzenia placówek oświatowych oraz za bieżące wsparcie Projektu Campus.

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest jednym z założycieli i liderów Projektu Edukacyjnego Węgielek. Od wielu lat zaangażowany jest w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, m.in. współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów „Kuźnia”. Z TDJ Foundation związany jest od 2021 roku, gdzie odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii wspierania sieci placówek edukacyjnych, prowadzonych w modelu edukacji spersonalizowanej.

MAGDALENA KOBYLIŃSKA

Dyrektor ds. Operacyjnych

MAGDALENA KOBYLIŃSKA

Dyrektor ds. Operacyjnych

Odpowiedzialna za komunikację oraz koordynację nowych projektów w fundacji. Jest absolwentką studiów magisterskich na wydziale handlu zagranicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w Renault Polska Sp. z o.o., gdzie została TOP-10 managerem w roku 2005 za realizację wyników oraz zaangażowanie w osiąganie celów. W kolejnych latach pełniła funkcję Dyrektora ds. Korporacyjnych w Stowarzyszeniu Sternik, będąc jednocześnie członkiem Zarządu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi oraz w tworzeniu optymalnych rozwiązań i struktur organizacyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz marketingu i komunikacji.

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Dyrektor ds. Projektów Edukacyjno-Rozwojowych

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Dyrektor ds. Projektów Edukacyjno-Rozwojowych

Z powodzeniem współtworzył projekty, które obejmowały rekrutację i wyszkolenie ponad 100-osobowej kadry wychowawczej, tutorskiej i eksperckiej, pracującej z blisko 500 dziećmi i młodzieżą w Polsce. Trener, psycholog, badacz efektów empowermentu psychologicznego i społecznościowego, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Zaangażowany w budowanie Campus Bemke - wyjątkowego miejsca na edukacyjnej mapie Polski. Od 2012 aktywnie zaangażowany zawodowo w realizację projektów społecznych. Absolwent Uniwersytetu SWPS, kierunku Psychologii Rozwoju Osobistego i Coachingu. Prelegent min.: Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetu SWPS w 2014, Międzynarodowego Kongresu Tutoringu w Kijowie w 2020. W latach 2013/2014/2015 otrzymał Nagrodę Rektora VIS (Very Important Student) za osiągnięcia na tle społecznym. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, pasjonat wędrówek górskich.

JUSTYNA GŁÓWKA

Starszy Kierownik Projektów

JUSTYNA GŁÓWKA

Starszy Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie programu edukacyjnego iPower opartego na formule pracy 1:1 oraz mini projektach skierowanych do społeczności lokalnej. Tworzy sieć kontaktów koordynatorów, tutorów oraz szkół. Odpowiada za współpracę z Ambasadorami społeczności TDJ i spółek portfelowych, realizując wspólnie rekrutację do programów młodzieżowych.Od prawie siedmiu lat wspiera procesy komunikacyjne i zarządza projektami w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach komercyjnych. Poprzednio szefowa zespołu budowanego od podstaw i zarządzanego w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma szeroką praktykę z zakresu projektowania i prowadzenia konsultacji społecznych skupiających się na dialogu oraz podejmowania odpowiedzialności za wspólne działania.

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Odpowiada za rozwój i realizację projektu Wakacje z Pasją. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunkach Kultury Mediów oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Związana z harcerstwem od ponad 15 lat. Od 2016 roku kieruje jednym z największych hufców harcerskich w Polsce. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wyjazdach wakacyjnych, gdzie występowała w roli wychowawcy i kierownika.

ELŻBIETA WAGNER

Dyrektor NODN Instytut Educare

ELŻBIETA WAGNER

Dyrektor NODN Instytut Educare

Odpowiedzialna za kierowanie projektami szkoleniowymi Instytutu Educare w szczególności za współtworzenie programów kształcenia w Zespole Programowym, współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz kierowanie działaniami operacyjnymi związanymi z prowadzeniem projektu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Doświadczenie w obszarze edukacji zdobyła pracując dla organów prowadzących szkoły niepubliczne, a także jako dyrektor jednej ze szkół edukacji spersonalizowanej. Jest pasjonatem edukacji, szczególnie modelu opartego o personalizm.

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

W Instytucie Educare odpowiedzialna za współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz z placówkami edukacyjnymi w obszarze projektów wdrożeniowych. Wspiera zespół programowy również od strony administracyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Historia. Ukończyła studia podyplomowe z Doradztwa zawodowego z coachingiem i pośrednictwa pracy oraz z zakresu Wiedzy o społeczeństwie. Jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem w pracy w szkole edukacji spersonalizowanej oraz tutorem rodzinnym.

Marta Lewandowska

Młodszy Kierownik Projektów

Marta Lewandowska

Młodszy Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie, administrowanie i realizowanie projektów młodzieżowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz studentka tego samego kierunku na poziomie magisterskim na specjalności Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi. Pełniła rolę tutorki w dwóch edycjach Indywidualnego Programu Rozwoju oraz rolę wychowawcy na Wakacjach z Pasją. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w koordynowaniu projektów zdobywała na przestrzeni wielu lat w ramach wolontariatu na rzecz różnych organizacji oraz poprzez aktywne działanie w organizacjach studenckich.

Aktualności

03/27/23

TDJ Foundation
Chciałbyś/abyś w końcu poczuć, że ktoś wspiera Cię w twoich pomysłach, celach i marzeniach? Doświadczyć wsparcia w lepszym poznaniu siebie i tego, kim chcesz być? 🧡Skorzystaj z darmowego tutoringu! Tutoring to metoda polegająca na cyklu indywidualnych spotkań, w czasie których młody człowiek może rozmawiać o swoich planach, marzeniach, a tutor/ka pomaga zastanowić się jak je osiągnąć. Tutor/ka wspiera w rozwoju, uważnie słucha i wierzy w swojego podopiecznego. Czy…👉 masz 1000 pomysłów na siebie albo jeszcze nie masz żadnego?👉 zastanawiasz się jak osiągnąć swój cel?👉 wciąż nie masz na nic czasu?👉 często po prostu "nie wiesz" i nie umiesz znaleźć chwili, by się zastanowić?👉 ciągle odkładasz sprawy na później i nie potrafisz zmotywować się do działania?Daj sobie szansę i zadbaj o swój rozwój. Możesz skorzystać z 10 godzin darmowego tutoringu, jeśli masz 14-18 lat, mieszkasz na Śląsku i po prostu chcesz 😊📣 Link do formularza zgłoszeniowego: tiny.pl/w8v6b ___________#tutoring #młodzież #wolontariat #tutorzy #rozwójosobosty #tdjfoundation #marzenia #cele #plany ... See MoreSee Less
View on Facebook

03/14/23

TDJ Foundation
🟠 Cztery miesiące temu ponad 30 młodych osób rozpoczęło szkolenia w ramach projektu Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy. Dla niektórych tutoring był wtedy czymś nieznanym, inni mieli okazję już wcześniej doświadczyć pozytywnego wpływu tutoringu jako tutee. Łączyło ich wszystkich to, że chcieli nauczyć się jak być tutorem/tutorką i rozpoczynali wspólnie podróż, której celem było zdobycie kompetencji tutorskich 😊.4 weekendy szkoleń, 64 godziny poświęcone na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. W trakcie całego szkolenia uczestnicy i uczestniczki zdobyli między innymi wiedzę na temat:👉 istoty tutoringu i jego unikalności na tle innych metod rozwojowych, 👉 narzędzi tutorskich, 👉 kluczowych obszarów pracy tutorskiej,👉 specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą,👉 wolontariatu.🎉 Zakończyliśmy w ramach projektu etap przygotowania uczestników do pełnienia funkcji tutorskiej, a teraz przed nimi przygoda związana z wolontariatem. Tutorzy-wolontariusze rozpoczynają swoje pierwsze procesy tutorskie, zdobywając doświadczenie w towarzyszeniu młodzieży w ich rozwoju. Bardzo nas to cieszy i trzymamy za wszystkich kciuki 🥰🧡🧡.____________Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.#tutoring #rozwój #młodzież #tdjfoundation ... See MoreSee Less
View on Facebook

03/07/23

TDJ Foundation
Zdjęcie w tle profilu „TDJ Foundation” ... See MoreSee Less
View on Facebook

03/07/23

TDJ Foundation
Tworząc nasze projekty edukacyjno-rozwojowe skupiamy się na budowaniu relacji, tworzeniu społeczności opartej na wartościach, w której dajemy młodym ludziom przestrzeń do rozwoju swoich kompetencji i świadomego budowania swojej przyszłości 😊.Sercem naszych działań jest skupienie się na kształtowaniu w młodych kompetencji XXI wieku, w których skład wchodzi m.in.: umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, krytyczne myślenie i poczucie skuteczności. Nasze badania co roku weryfikują i potwierdzają, że właśnie w tych obszarach zachodzą największe zmiany wśród naszych uczestników/czek. Po projekcie zawsze pytamy ich: „Jaką zmianę widzę w sobie po zakończeniu projektu?” a oto kilka z ich odpowiedzi:• „Zrozumiałam, że wszelkie swoje myśli i plany warto przelać na papier, a także mniej przeraża mnie poznawanie nowych ludzi i udawanie się w miejsca, gdzie mogę nikogo nie znać”. • „Zupełnie zmieniłam podejście do życia, prowadzę teraz zdrowy styl życia, który mnie satysfakcjonuje i odzyskałam motywację, która utraciłam podczas pandemii”. • „Bardzo dużą. Wraz z fundacją bardzo otwieram się na ludzi, wiele pracowałam w kwestii pewności siebie i zrozumienia innych. Dlatego widzę, że wykonałam dużą pracę, zmieniam się cały czas, a Fundacja mi w tym pomogła”.Czytając te wypowiedzi, serce nam rośnie, ponieważ widzimy za nimi twarze tych osób. Te uśmiechy na koniec projektu i oczy, w których widać odwagę do podejmowania działań i chęć nauki.Dzięki Twojemu wsparciu możemy rozwijać się jako fundacja i kształtować kompetencje XXI wieku u młodych osób. Twój 1,5% podatku przekazany na TDJ Foundation, to gwarancja dobrze przekazanych środków 🧡.Wpisz w PIT nr KRS 0000294837._____________#tdjfoundation #przekażpodatek #rozwój #kompetencjeXXIwieku #budujemyrelacje ... See MoreSee Less
View on Facebook

02/20/23

TDJ Foundation
Czy Kurs Wychowawcy Wypoczynku jest dla mnie?✅ Masz dużo energii i lubisz spędzać czas z dziećmi?✅ Jesteś empatyczny, cierpliwy i kreatywny?✅ Ważny jest dla Ciebie rozwój młodego człowieka?✅ Praca w grupie daje Ci dużo radości? Jeśli odpowiedziałeś/aś sobie na te pytania: „Tak, to właśnie ja!” – zapisz się na nasz kurs 😊.Nasze szkolenie nauczy Cię, jak być wyjątkowym wychowawcą i partnerem w wakacyjnej przygodzie swoich podopiecznych.Terminy kursów:🟠 I edycja: 11-12 marca i 18-19 marca🟠 II edycja: 03-04 czerwca i 17-18 czerwcaWybierz swój termin i zgłoś się wypełniając formularz: forms.office.com/e/BFvLzCVvuu _______#kurs #szkolenie #wychowawca #tdjfoundation ... See MoreSee Less
View on Facebook

02/13/23

TDJ Foundation
Jesteś cierpliwy, empatyczny, a kreatywność to Twoje drugie imię? 😁Szukasz szkolenia, które nauczy Cię jak być wyjątkowym wychowawcą i partnerem w wakacyjnej przygodzie swoich podopiecznych? Zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie na Wychowawcę Wypoczynku organizowanym przez naszą Fundację. Jakie warunki należy spełnić?✔️ Ukończone 18 lat.✔️ Wykształcenie średnie (posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej).✔️ Dobry stan zdrowia.Podczas kursu wraz z Magda Hetnał, Gosia Dudek-Wąs i Krzysiek Moskała poznasz tajniki pracy jako wychowawca w atmosferze wspólnej nauki i rozwoju. Terminy kursów:🟠 I edycja: 11-12 marca i 18-19 marca🟠 II edycja: 03-04 czerwca i 17-18 czerwcaWybierz swój termin i zgłoś się wypełniając formularz: forms.office.com/e/BFvLzCVvuuNie czekaj! Liczy się kolejność zgłoszeń! 😎🧡____________#kurs #WychowawcaWypoczynku #przygoda #wakacjeZpasją #pracanawakacj ... See MoreSee Less
View on Facebook

01/18/23

TDJ Foundation
🎉Rusza kolejne edycja naszego projektu – Akademia Asystenta❗️ 🟠 Jesteś osobą, która lubi pracować z dziećmi i młodzieżą?🟠 Chciałabyś/chciałbyś sprawdzić, czy ta droga Ci pasuje?🟠 Czy praca z ludźmi jest dla Ciebie, a wolontariat, to Twoje drugie imię? Serdecznie zapraszamy Cię do udziału w Akademii Asystentów. Podczas trzech dni szkolenia poznasz, jak wspierać i towarzyszyć wychowawcy kolonijnemu. Poznasz zasady komunikacji opartej na modelu NVC, zobaczysz, jak ważna jest świadomość swoich emocji i potrzeb w zrozumieniu siebie i innych. Poznasz metody rozwiązywania konfliktów oraz dowiesz się, dlaczego czasem konflikt jest potrzebny w budowaniu relacji.Po ukończonym szkoleniu możesz wziąć udział w rekrutacji do projektu „Wakacje z Pasją” i zostać Asystentem grupy.Co musisz wiedzieć?➡️ Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby od 16 roku życia!➡️ Aby wziąć udział:Krok 1: Wypełnij formularz zgłoszeniowy: forms.office.com/e/3cxVxM0wn8 Krok 2: Poczekaj na pozytywną weryfikację Twojego zgłoszeniaKrok 3: Weź udział w szkoleniu, które odbędzie się 24-26 lutego w Chorzowie (Hotel Skaut) Czekamy na Wasze zgłoszenia 😊!__________#asystentwychowawcy #pracazdziećmi #tdjfoundation #fundacjatdj ... See MoreSee Less
View on Facebook

01/16/23

TDJ Foundation
Są dwa dni w życiu każdego z nas, w których nie da się nic zrobić – to jest wczoraj i jutro. Dziś jest dniem, w którym można zrobić COŚ ze swoim rozwojem. To może być mały krok: ✅ zadanie pytania, ✅ zainspirowanie się innymi, ✅ słuchanie, ✅ czas na refleksje nad sobą tu i teraz.Tą myślą rozpoczęliśmy 2 zjazd IPR ❤️‍🔥 - niech zostanie ona z Wami na dłużej. Zimowy czas jest często okresem, w którym ciężej się zmotywować do różnych rzeczy, dlatego celem styczniowego zjazdu było, podniesie motywacji wśród uczestników. Wszystkie warsztaty miały na celu inspirowanie i umacnianie młodzieży w narzędzia, z których będą mogli korzystać w kolejnych miesiącach trwania projektu, jak i w całym życiu. To był również czas bycia razem, długich rozmów i niezliczonej ilości uśmiechów. Dobrze było Was wszystkich znowu zobaczyć 🧡🧡🧡.___________#IPR #fundacjatdj #tdjfoundation #motywacja #rozwójosobistyDziałanie zrealizowano w ramach zadania pt.: "4 razy S - Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ". Współfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego ... See MoreSee Less
View on Facebook

12/15/22

TDJ Foundation
Za nami intensywny czas szkoleń w ramach projektu „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy”. W ciągu ostatnich dwóch weekendów szkolenie tutorskie rozpoczęło 35 uczestników i uczestniczek ❤️, przygotowując się do pracy z młodzieżą metodą tutoringu rozwojowego. Przeczytajcie ich opinie na temat tego, jaką wartość dał im udział w szkoleniu 🫶. Może to właśnie Ty będziesz chciał wziąć udział w kolejnym?________________Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.#szkolimytutorów #tutoring #tdjfoundation #rozwójosobsty ... See MoreSee Less
View on Facebook

12/08/22

TDJ Foundation
Ach cóż to był za intensywny czas! 😍W miniony weekend zakończyliśmy cykl szkoleń „Wzmacniaj i Rozwijaj”, które przeznaczone były dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. W trakcie szkolenia uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu pracy z młodymi ludźmi, a w szczególności pod kątem pracy metodą projektową oraz wzmacniania zasobów wewnętrznych, by móc jeszcze lepiej wspierać dzieci i młodzież w ich drodze i realizacji marzeń ❤. Szkolenie przeprowadziły ekspertki w tej dziedzinie Joanna Gardynik — tutorka, superwizorka i psycholog oraz @Gosia Zielinska — tutorka, superwizorka i praktyk Terapii IFS.Było to nasze pierwsze szkolenie przeprowadzone na terenie Campus Bemke, ale już mamy ochotę na więcej! ____________Szkolenie „Wzmacniaj i Rozwijaj” realizowane w ramach zadania pt.: „4 razy S – Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ” sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego ... See MoreSee Less
View on Facebook

11/18/22

TDJ Foundation
Ostatni dzwonek! Rekrutacja dobiega końca!Zapraszamy do projektu Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy. Poszukujemy osób, które chciałyby sprawdzić się w roli tutorów/tutorek i wesprzeć młodzież w rozwoju. Jeśli masz 19-25 lat, mieszkasz w województwie śląskim, lubisz się rozwijać i wspierać innych w rozwoju, lubisz pracę z młodzieżą, a do tego umiesz słuchać, cechujesz się uważnością i empatią, koniecznie zgłoś się do projektu! Link do formularza zgłoszeniowego: tiny.pl/wmpzt W ramach projektu otrzymasz 64-godzinne szkolenie przygotowujące do pełnienia roli tutora/tutorki, zrealizujesz dwa procesy tutoringowe w ramach wolontariatu oraz skorzystasz ze wsparcia doświadczonych tutorów w ramach superwizji. Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj: tiny.pl/w9p6q Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego ... See MoreSee Less
View on Facebook
załaduj więcej

Podaruj 1,5% podatku na kształtowanie kompetencji XXI wieku

Tworząc nasze projekty edukacyjno-rozwojowe skupiamy się na budowaniu relacji, tworzeniu społeczności opartej na wartościach, w której dajemy młodym ludziom przestrzeń do rozwoju swoich kompetencji i świadomego budowania swojej przyszłości 😊.

Sercem naszych działań jest skupienie się na kształtowaniu w młodych kompetencji XXI wieku, w których skład wchodzi m.in.: umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, krytyczne myślenie i poczucie skuteczności. Nasze badania co roku weryfikują i potwierdzają, że właśnie w tych obszarach zachodzą największe zmiany wśród naszych uczestników/czek. Po projekcie zawsze pytamy ich: „Jaką zmianę widzę w sobie po zakończeniu projektu?” a oto kilka z ich odpowiedzi:

  • „Zrozumiałam, że wszelkie swoje myśli i plany warto przelać na papier, a także mniej przeraża mnie poznawanie nowych ludzi i udawanie się w miejsca, gdzie mogę nikogo nie znać”.
  • Zupełnie zmieniłam podejście do życia, prowadzę teraz zdrowy styl życia, który mnie satysfakcjonuje i odzyskałam motywację, która utraciłam podczas pandemii”.
  • „Bardzo dużą. Wraz z fundacją bardzo otwieram się na ludzi, wiele pracowałam w kwestii pewności siebie i zrozumienia innych. Dlatego widzę, że wykonałam dużą pracę, zmieniam się cały czas, a Fundacja mi w tym pomogła”.

Czytając te wypowiedzi, serce nam rośnie, ponieważ widzimy za nimi twarze tych osób. Te uśmiechy na koniec projektu i oczy, w których widać odwagę do podejmowania działań i chęć nauki.

Dzięki Twojemu wsparciu możemy rozwijać się jako fundacja i kształtować kompetencje XXI wieku u młodych osób. Twój 1,5% podatku przekazany na Fundację TDJ, to gwarancja dobrze przekazanych środków 🧡.

Wpisz w PIT nr KRS 0000294837.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Pobierz program PIT
Przekaż 1,5%

Dokumenty

Skontaktuj się z nami

TDJ Foundation

Biuro:
Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
e-mail: fundacja@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS: 0000294837
NIP: 9542619605

RODO