TDJ
Foundation

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa

Co robimy?

miniatura
PROGRAMY
MŁODZIEŻOWE
SPRAWDŹ
miniatura
KSZTAŁCENIE
KADR
SPRAWDŹ
miniatura
PRZEDSZKOLA SPRAWDŹ

Dlaczego?

Nie wszystkie dzieci dysponują równymi szansami osiągnięcia pełnego potencjału, realizacji zainteresowań oraz rozwoju talentów i umiejętności. Często z powodu czynników, na które nie mają wpływu (Raport UNICEFU). TDJ Foundation powołaliśmy, aby niwelować nierówności poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do jak najlepszych praktyk edukacyjnych.

RAPORT TDJ EDU REVIEW 2019

486
osób rocznie w naszych programach rozwojowych
2000
beneficjentów objętych wsparciem
25
osoby otrzymały stypendium na zagraniczną naukę
70
współpracowników, wychowawców i ekspertów ds. edukacji i rozwoju
424
nauczycieli biorących udział w warsztatach i szkoleniach

Zespół

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

Powołał TDJ Foundation, aby udzielać wsparcia dzieciom pracowników Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich proces kształcenia i oferowanie wyjątkowych możliwości rozwoju.

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomika Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences BFI Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska jest związana z TDJ Foundation od 2014 roku, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój i zarządzanie strategiczne piątego obszaru działalności TDJ, inwestującego w edukację i rozwój młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu Fundacji

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Odpowiedzialna za rozwój Instytutu Educare zapewniającego wsparcie w zakresie kształcenia nauczycieli, kadr zarządzających oraz projektów podnoszących jakość placówek edukacyjnych. Jest absolwentką studiów magisterskich na Sydney University w Australii oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, które zdobywała jako nauczyciel, dyrektor szkoły, trener i konsultant dla kadr zarządzających i nauczycieli, w tym również dla placówek edukacyjnych za granicą. 

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu Fundacji

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest jednym z założycieli i liderów Projektu Edukacyjnego Węgielek. Od wielu lat zaangażowany jest w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, m.in. współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów „Kuźnia”. Z TDJ Foundation związany jest od 2021 roku, gdzie odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii wspierania sieci placówek edukacyjnych, prowadzonych w modelu edukacji spersonalizowanej.

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Starszy Kierownik Projektów

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Starszy Kierownik Projektów

Odpowiedzialny za rozwój i realizację Programów Młodzieżowych w TDJ Foundation. Psycholog, badacz efektów empowermentu psychologicznego, gościnnie wykłada na Uniwersytecie SWPS. Absolwent Uniwersytetu SWPS, kierunku Psychologii Rozwoju Osobistego i Coachingu. W latach 2013/2014/2015 otrzymał Nagrodę Rektora VIS (Very Important Student) za osiągnięcia na tle społecznym. Od 2012 aktywnie zaangażowany w tworzenie i realizację projektów młodzieżowych.

Barbara Zbyrowska-Paprocka

Kierownik Projektu

Barbara Zbyrowska-Paprocka

Kierownik Projektu

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami. Pracowała jako nauczyciel, trener i dyrektor przedszkola. W TDJ Foundation koordynuje projekt edukacji przedszkolnej mający na celu otwarcie kolejnych miejsc, działających w duchu przedszkoli rodzinnych. Współpracowała również z Instytutem Educare jako ekspert programowy. Jest absolwentką Instytutu Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studia w zakresie Logopedii oraz Edukacji Początkowej i Reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy z zakresu edukacji i zarządzania oświatą.

JUSTYNA GŁÓWKA

Kierownik Projektów

JUSTYNA GŁÓWKA

Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie programu edukacyjnego iPower opartego na formule pracy 1:1 oraz mini projektach skierowanych do społeczności lokalnej. Tworzy sieć kontaktów koordynatorów, tutorów oraz szkół. Odpowiada za współpracę z Ambasadorami społeczności TDJ i spółek portfelowych, realizując wspólnie rekrutację do programów młodzieżowych.Od prawie siedmiu lat wspiera procesy komunikacyjne i zarządza projektami w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach komercyjnych. Poprzednio szefowa zespołu budowanego od podstaw i zarządzanego w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma szeroką praktykę z zakresu projektowania i prowadzenia konsultacji społecznych skupiających się na dialogu oraz podejmowania odpowiedzialności za wspólne działania.

MARIA KAMYK

Kierownik Projektów

MARIA KAMYK

Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych realizowane w Fundacji. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku politologia i studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej. Posiada 8-letnie doświadczenie w realizacji projektów społecznych finansowanych ze środków rządowych, samorządowych, funduszy unijnych i biznesu. Uczestniczka programu dla menadżerów NGO – PROMENGO realizowanego przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich. Tworzyła i rozwijała Ośrodek Działaj Lokalnie realizujący w lokalnych społecznościach ogólnopolski program minigrantów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Odpowiada za rozwój i realizację projektu Wakacje z Pasją. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunkach Kultury Mediów oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Związana z harcerstwem od ponad 15 lat. Od 2016 roku kieruje jednym z największych hufców harcerskich w Polsce. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wyjazdach wakacyjnych, gdzie występowała w roli wychowawcy i kierownika.

ELŻBIETA WAGNER

Kierownik Projektu

ELŻBIETA WAGNER

Kierownik Projektu

Odpowiedzialna za kierowanie projektami szkoleniowymi Instytutu Educare w szczególności za współtworzenie programów kształcenia w Zespole Programowym, współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz kierowanie działaniami operacyjnymi związanymi z prowadzeniem projektu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Doświadczenie w obszarze edukacji zdobyła pracując dla organów prowadzących szkoły niepubliczne, a także jako dyrektor jednej ze szkół edukacji spersonalizowanej. Jest pasjonatem edukacji, szczególnie modelu opartego o personalizm.

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

W Instytucie Educare odpowiedzialna za współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz z placówkami edukacyjnymi w obszarze projektów wdrożeniowych. Wspiera zespół programowy również od strony administracyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Historia. Ukończyła studia podyplomowe z Doradztwa zawodowego z coachingiem i pośrednictwa pracy oraz z zakresu Wiedzy o społeczeństwie. Jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem w pracy w szkole edukacji spersonalizowanej oraz tutorem rodzinnym.

Marta Lewandowska

Koordynatorka

Marta Lewandowska

Koordynatorka

Odpowiedzialna za koordynowanie, administrowanie i realizowanie projektów młodzieżowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz studentka tego samego kierunku na poziomie magisterskim na specjalności Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi. Pełniła rolę tutorki w dwóch edycjach Indywidualnego Programu Rozwoju oraz rolę wychowawcy na Wakacjach z Pasją. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w koordynowaniu projektów zdobywała na przestrzeni wielu lat w ramach wolontariatu na rzecz różnych organizacji oraz poprzez aktywne działanie w organizacjach studenckich.

ANGELIKA GAWLIK-GAJDA

Ekspert ds. Komunikacji

ANGELIKA GAWLIK-GAJDA

Ekspert ds. Komunikacji

Odpowiedzialna za projekty marketingowe i komunikacyjne fundacji. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu employer brandingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez 6 lat realizowała się w zespole Brand Communication & CSR w firmie Capgemini Polska, na stanowisku Specjalisty ds. Employer Brandingu, prowadząc projekty z zakresu marketingu i odpowiedzialności społecznej biznesu o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Pasjonatka wszystkiego co nowe i nieznane.

Aktualności

11/03/21

TDJ Foundation
Październik już za nami, a my nie zwalniamy tempa! W ostatni weekend odbyło się szkolenie inaugurujące nową przygodę dla kilkunastu wyjątkowych młodych ludzi ze Śląska 😊 jak było? Zobaczcie sami!A wszystko dzięki Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego😊 Projekt „Młodzi na rzecz młodych – Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy” sfinansowano ze środków #NOWEFIO ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/13/21

TDJ Foundation
Jesteście ciekawi co u nas nowego? We wrześniu ruszyliśmy z zupełnie nowym projektem Młodzi na rzecz młodych. Śląska Szkoła Tutoringu. To projekt, który ma na celu wsparcie 3 grup beneficjentów. ➡ Poprzez udział w projekcie młodzi dorośli w wieku 19-25 lat mogą zdobyć kompetencje pracy z młodzieżą metodą tutoringu rozwojowego oraz doświadczenie w tym obszarze poprzez wolontariat.➡ Młodzież w wieku 14-18 lat otrzyma wsparcie w rozwoju i w ponownym nabyciu kompetencji społecznych, które uległy osłabieniu w trakcie pandemii poprzez tutoring prowadzony przez wolontariuszy.➡ Organizacje społeczne działające na rzecz dzieci i młodzieży poznają metodę tutoringu rozwojowego, którą będą mogły wykorzystać do codziennej pracy z młodzieżą.Chcemy również promować tutoring rozwojowy jako możliwą formę zaangażowania wolontariackiego na rzecz młodzieży i w ten sposób pokazać, że wolontariat może być wspaniałą przygodą! ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/21/21

TDJ Foundation
Chwalimy się! 👏 Ruszył nasz nowy projekt „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy”, w ramach którego przygotowujemy młodych ludzi do wolontariatu na rzecz swoich rówieśników. Ostatni weekend upłynął nam pod znakiem intensywnych szkoleń - pierwsza grupa uczestników rozpoczęła właśnie swoją przygodę z tutoringiem, zgłębiając tajniki tej metody. Niebawem wyruszą w świat, wspierając w rozwoju młodszych kolegów i koleżanki, tymczasem my nie możemy już doczekać się kolejnych naszych szkoleniowych spotkań.😄Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/20/21

TDJ Foundation
Radosne, ciekawe świata, pełne energii i pomysłów – takie są nasze przedszkolaki w Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy by Educare i Przedszkole na Kopcu by Educare Dziś #OgólnopolskiDzieńPrzedszkolaka więc życzymy im beztroski, uśmiechu i samych dobrych przygód.🎉😀 ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/14/21

TDJ Foundation
Wrzesień jest dla nas w tym roku wyjątkowy, bo po raz pierwszy powitaliśmy w progach Przedszkola w Pierwszej Dzielnicy naszych najważniejszych gości - dzieci! :) Zobaczcie jak mijają nam przedszkolne dni. <3 A jeśli jeszcze szukacie dobrego miejsca dla swojego dziecka - dajcie nam znać w wiadomości prywatnej lub wypełniając formularz na stronie: bit.ly/3AfNRNm ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/06/21

TDJ Foundation
225 uczestników, 14 trenerów, 12 wychowawców, 5 turnusów, 80 godzin spędzonych w lesie przy ognisku, festiwal kolorów, parada zwierząt, wspinaczka na sam szczyt i wiele, wiele innych. To tylko niektóre fakty o tegorocznych Wakacjach z Pasją. Dzielimy się z Wami zdjęciami z tych wyjątkowych 35 dni przygód i mamy nadzieję że zobaczycie na nich niesamowitą atmosferę i radość, która nam towarzyszyła 😊 A wszystkim uczestnikom dziękujemy i mamy nadzieję do zobaczenia za rok! ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/01/21

TDJ Foundation
Za wszystkich, którzy w dzisiejszy deszczowy poranek ruszyli po nowe szkolne przygody trzymamy mocne kciuki! 🎉🥰 ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/31/21

TDJ Foundation
Zdjęcie w tle profilu „TDJ Foundation” ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/31/21

TDJ Foundation
Zdjęcie w tle profilu „TDJ Foundation” ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/30/21

TDJ Foundation
Tutoring to przede wszystkim sztuka zadawania ważnych, trafnych, głębokich pytań. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej i sami spróbować swoich sił jako Tutor/ka zapraszamy Was do udziału w naszym nowym projekcie "Młodzi dla młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy." wszystkie informacje znajdziecie poniżej -> Link do ulotki informacyjnej: cutt.ly/oWggAZnLink do formularza zgłoszeniowego: forms.office.com/r/rHsVgwYvT5Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/12/21

TDJ Foundation
Optymizmu, energii do działania, ciekawości, ochoty na nowe doświadczenia i ciągłego rozwoju! Dziś w Międzynarodowy Dzień Młodzieży i w każdy inny dzień w roku życzymy Wam byście czuli się wyjątkowi i niepowtarzalni! 🎉🎂 ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/09/21

TDJ Foundation
‼️Szukamy kolejnej wyjątkowej osoby! ‼️Jeśli masz ogromną pasję do edukacji, uwielbiasz pracować z dziećmi i masz wykształcenie kierunkowe koniecznie daj nam o sobie znać! Oferujemy ciepłą, rodzinną atmosferę, możliwość współtworzenia innowacyjnej placówki przedszkolnej opartej o model edukacji spersonalizowanej, pakiet szkoleń oraz bardzo atrakcyjny system premiowy 💵 :) Daj nam znać w wiadomości prywatnej jeśli masz jakieś pytania. Czekamy na Ciebie! 📢 ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/04/21

TDJ Foundation
Lubimy inspirować do dobrych pomysłów. 💡 Dzielimy się z Wami kolejnym wspaniałym rozwiązaniem i gratulujemy Pomysłodawcom!Polecamy wam w ramach wakacyjnych spacerów wybranie dziś innej ścieżki. Może uda Wam się wskoczyć w środę z podobną radością? ... See MoreSee Less
View on Facebook

07/23/21

TDJ Foundation
Szukacie ciekawej lektury na zbliżający się urlop? Dla wszystkich z Was, których intryguje czym jest edukacja spersonalizowana oraz jaki jest najlepszy zawód świata polecamy publikacje Instytut Educare . A wy jaką książkę ostatnio przeczytaliście? Podzielcie się w komentarzach inspirującymi tytułami!📚📖🧡 ... See MoreSee Less
View on Facebook
załaduj więcej

Wierzysz w edukację?

Wzmocjnij ją, przekazując 1% na nasze działania.

Wpisz w zeznaniu podatkowym dane:

Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju KRS 0000294837

Rozlicz PIT online z PITax.pl TUTAJ

Dokumenty

Skontaktuj się z nami

TDJ Foundation

Biuro:
Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
e-mail: fundacja@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS: 0000294837
NIP: 9542619605

RODO