TDJ
Foundation

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa
250
osób rocznie w naszych programach rozwojowych
1550
beneficjentów objętych wsparciem
24
osoby otrzymały stypendium na zagraniczną naukę
50
współpracowników, wychowawców i ekspertów ds. edukacji i rozwoju

O nas

TDJ Foundation działa od 2012 roku z inicjatywy Tomasza Domogały, będącego właścicielem firmy rodzinnej TDJ S.A. Wierząc, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa, fundacja dąży do zwiększenia możliwości dzieci i młodzieży w tym zakresie poprzez realizację projektów i inicjatyw opartych na czterech filarach: wartościach, kompetencjach, pasjach i rodzinie. Jej programy edukacyjne i rozwojowe, liczne warsztaty, wyjazdy i stypendia są dedykowane młodym osobom, przede wszystkim dzieciom pracowników TDJ i spółek portfelowych.

 

MISJA
Wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.

NASZE CELE

 • Odkrywanie pasji i rozwijanie kompetencji dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i realizację projektów.
 • Wspieranie rodzin w wychowaniu dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie poprzez działania fundacji.
 • Udzielanie pomocy placówkom i instytucjom prowadzącym działania edukacyjne na najwyższym poziomie oraz wspierającym wychowanie w oparciu o wartości chrześcijańskie.
 • Bycie ekspertem w dziedzinie edukacji i rozwoju.

Ludzie fundacji

 • zespół fundacji
 • eksperci
 • wolontariusze

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

Powołał TDJ Foundation, aby udzielać wsparcia dzieciom pracowników Grupy TDJ …

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

Powołał TDJ Foundation, aby udzielać wsparcia dzieciom pracowników Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich proces kształcenia i oferowanie wyjątkowych możliwości rozwoju.

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany …

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomika Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie …

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences BFI Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska jest związana z TDJ Foundation od 2014 roku, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój i zarządzanie strategiczne piątego obszaru działalności TDJ, inwestującego w edukację i rozwój młodych ludzi.

JANUSZ GOROL

Dyrektor ds. Operacyjnych i Rozwoju

Odpowiada za wdrażanie strategii i kontakty z partnerami w kraju …

JANUSZ GOROL

Dyrektor ds. Operacyjnych i Rozwoju

Odpowiada za wdrażanie strategii i kontakty z partnerami w kraju i za granicą. Od 16 lat związany z organizacjami pozarządowymi jako wolontariusz, entuzjasta i człowiek od trudnych zadań. Trener, manager i inicjator wielu projektów z zakresu pracy z młodymi ludźmi. Szkolił i realizował programy edukacyjne w Polsce, Czechach, Gruzji, Niemczech, Belgii i we Włoszech. Ukończył program Promengo dla managerów organizacji, Szkołę Trenerów Meritum, Szkołę Liderów DWPN i jest uczestnikiem Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach: teologia nauczycielska oraz politologia – polityka społeczna, a także studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Humanitas z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Instytucjach Pomocy i Integracji Społecznej. Był także stypendystą Fundacji Otto Benecke w ramach programu You.va, Ifa na Herder Institut Leipzig oraz Acton University w Michigan.

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Kierownik Projektów

Absolwent Uniwersytetu SWPS, kierunku Psychologii Rozwoju Osobistego i Coachingu. W …

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Kierownik Projektów

Absolwent Uniwersytetu SWPS, kierunku Psychologii Rozwoju Osobistego i Coachingu. W latach 2013/2014/2015 otrzymał Nagrodę Rektora VIS (very important student) za osiągnięcia na tle społecznym. Od 2012 aktywnie zaangażowany w tworzenie i realizację projektów młodzieżowych, bazujących na procesie empowermentu społecznościowego i psychologicznego. Od 2016 r. kierownik kadry obozowej realizującej autorskie programy aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Obecnie project manager w TDJ Foundation odpowiedzialny za realizację programów Wakacje z Pasją oraz Indywidualny Program Rozwoju.

Monika Madigan

Koordynator Projektów

Od trzech lat jest związana z działaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez …

Monika Madigan

Koordynator Projektów

Od trzech lat jest związana z działaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez fundację, będąc współautorką projektu Przedszkole na Kopcu. W związku z naszym rozwojem oraz inwestycją w edukację przedszkolną, Monika koordynuje projekt mający na celu otwarcie kolejnych miejsc działających w duchu przedszkoli rodzinnych.

JUSTYNA GŁÓWKA

Koordynator Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie programów edukacyjnych dla społeczności TDJ i spółek …

JUSTYNA GŁÓWKA

Koordynator Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie programów edukacyjnych dla społeczności TDJ i spółek portfelowych. Od prawie siedmiu lat wspiera procesy komunikacyjne w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach komercyjnych.

Marek Żydek

Koordynator Projektów

W fundacji dołączył do grona osób realizujących Indywidualny Program Rozwoju, …

Marek Żydek

Koordynator Projektów

W fundacji dołączył do grona osób realizujących Indywidualny Program Rozwoju, będzie koordynował także inne projekty. Kuratorem Dużej Sceny na Slot Art Festival, podczas festiwalu opiekował się też wolontariuszami i wspierał organizację wydarzenia. Trzykrotnie tworzył obozy dla młodzieży, a od 2 lat prowadzi autorski program dla licealistów i gimnazjalistów o e-tożsamości. Wielokrotnie wcielał się w rolę konferansjera podczas imprez, a także prowadził własną audycję w Radio Egida. Prywatnie - zapalony rowerzysta i motocyklista, który uwielbia czytać książki i wyruszać wraz z żoną w odległe podróże.

Małgorzata Dudek

Koordynator Projektów Erasmus+

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego kierunku Kultury Mediów. Związana z harcerstwem od …

Małgorzata Dudek

Koordynator Projektów Erasmus+

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego kierunku Kultury Mediów. Związana z harcerstwem od 15 lat, gdzie angażuje się w szkolenia wolontariuszy, pełni rolę wychowawcy i kierownika, a od 2 lat Komendantka Hufca ZHP Katowice. Była Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. W fundacji opiekuje się projektami Erasmus+.

JUSTYNA STAINSKA

Specjalista ds. komunikacji

W TDJ Foundation dba o spójność i jasność komunikatów słownych …

JUSTYNA STAINSKA

Specjalista ds. komunikacji

W TDJ Foundation dba o spójność i jasność komunikatów słownych i wizualnych, które pojawiają się na www, w mediach społecznościowych, publikacjach i innych materiałach promocyjnych. Od niemal 10 lat zakochana w komunikacji społecznej i promocji, które realizowała dla projektów kulturalnych, edukacyjnych i biznesowych. Z wykształcenia kulturoznawca, z zamiłowania fotograf i obserwator ludzkich zachowań.

AGATA OTRĘBSKA

Tutor w Indywidualnym Programie Rozwoju

Trenerka, coacherka, tutorka i menedżerka projektów z 15-letnim doświadczeniem. W swojej pracy spotyka się z osobami i zespołami, które chcą się rozwijać i realizować cele, pozostając w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Posiada certyfikaty ukończenia kursów: trenerskiego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i coachingowego w ramach Polskiej Szkoły Coachingu, zgodnego ze standardem International Coach Federation. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS i w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Pomysłodawczyni i od 2009 r. i szefowa Projektu Korba – programu rozwojowego dla młodych liderów i liderek. W 2007 r. otrzymała dyplom Ministerstwa Kultury za całokształt działalności. Obecnie realizuje program rozwojowy dla młodych ludzi we współpracy z Fundacją TDJ.

ANETA ESNEKIER

Tutor w Indywidualnym Programie Rozwoju

Socjolog z kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów doskonalących umiejętności miękkie. Realizuje szkolenia nastawione na praktyczne rozwiązania. Podpowiada m.in. jak działać z wewnętrzną motywacją, dbać o efektywne współdziałanie z innymi, jak się komunikować, dbać o relacje z kontrahentami, aktywnie radzić sobie na rynku pracy, świadomie budować wizerunek profesjonalisty. Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia ze Studentami dotyczące proaktywności oraz wystąpień publicznych. Aktywnie działa w ramach stworzonej z Mężem nieformalnej ekipy rowerowej O’Rety Team oraz O’Rety – Fundacji Promującej Aktywność. Jest również założycielką firmy PROJEKT PASJA.

PIOTR BAŃCZYK

Coach w projektach rozwojowych

Coach, trener, doradca zawodowy, przewodnik górski i menedżer. Specjalizuje się w zarządzaniu, planowaniu strategicznym, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityce społecznej, doradztwie zawodowym, szkoleniach i coachingu. Posiada doświadczenie pracy w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje w zarządach organizacji pozarządowych, tworzył podmioty gospodarcze oraz sprawował funkcje kierownicze w regionalnej administracji samorządowej. Jest współzałożycielem i wiceprezesem stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju oraz prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Kieruje działaniami Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. W wolnym czasie biega w maratonach, gra na gitarze i prowadzi wycieczki jako przewodnik górski. W Fundacji TDJ prowadzi procesy mentoringowe.

MAGDALENA HETNAŁ

Pedagog

Z wykształcenia pedagog specjalny, który realizuje się jako nauczyciel i lektor języka włoskiego. Aktualnie poszerza swoje doświadczenie na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie na kierunku: Coach i trener – partner w rozwoju. Na co dzień mama 5 cudownych dzieci w wieku od 23 do 7 lat. Magda jest osobą pełną pasji – od jazdy konnej, którą zaraziła ją córka Małgosia, przez malarstwo i fotografię, aż po czytanie książek przygodowych i fantasy. Dobrze czuje się pośród ludzi, którzy dodają jej energii, pomysłów i stają się motywacją do działania. W naszej fundacji pracuje jako pedagog i wspiera dzieci oraz młodzież w rozwoju.

Co zrobiliśmy?

Nasze inwestycje

TDJ Foundation wspiera edukację i rozwój dzieci i młodzieży m.in. inwestując w wyjątkowe placówki edukacyjne, z którymi łączą ją wspólnie wyznawane wartości.

Baza wiedzy

Szukasz ciekawej lektury, sprawdzonej metody uczenia się, a może chcesz zacząć rozwijać się w nowym kierunku? Zajrzyj do naszej bazy wiedzy!

Realizacje

W latach 2012-2017 za sprawą TDJ Foundation niemal 60 osób brało udział w programach nastawionych na indywidualny rozwój, 200 dzieci otrzymało stypendium edukacyjne, a w ramach Stypendium College 10 wyjechało do najlepszych zagranicznych szkół. Stypendyści mogli odkrywać swoje pasje lub rozwijać kompetencje z języka angielskiego również podczas wyjazdów na letnie obozy oraz spotkań z tutorami i mentorami odbywającymi się przez cały rok.

Zaangażuj się

Współpracuj z nami

Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu TDJ Foundation i razem z nami wspierać edukację i rozwój dzieci i młodzieży, napisz do nas!

Możesz się zaangażować jako:

Ekspert

Specjaliści z zakresu edukacji, rozwoju, współpracy z dziećmi i młodzieżą. Tutorzy, mentorzy, coache.

Pracownik

Osoby z pasją, które mają doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych i rozwojowych dla młodych osób.

Wolontariusz

Osoby pragnące zdobyć doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej, przy projektach edukacyjnych, rozwojowych i międzynarodowych.

Przekaż 1%

Projekty TDJ Foundation są współfinansowane z funduszu stypendialnego TDJ, który jest zasilany m.in. środkami zebranymi w ramach kampanii 1%. Możesz sprawić, że więcej dzieci i młodzieży zostanie objętych wsparciem, przekazując 1% podatku na działania TDJ Foundation, wpisując w rozliczeniu nr KRS: 0000294837.

Przekaż dotację

Chciałbyś, by więcej dzieci mogło uczestniczyć w obozach? Otrzymać wsparcie w projekcie rozwojowym? A może wyjechać na kurs językowy? Dzięki Tobie jest to możliwe.

Jeśli zasilisz Fundusz Stypendialny, wpłacając darowiznę na konto TDJ Foundation: 47 1020 2498 0000 8802 0373 6790 z dopiskiem nazwy programu. Wszystkie zebrane środki przeznaczymy na realizację projektów.

 • string(39) "

  2018-12-05 13:21:55

  " string(39) "

  2018-12-02 16:48:50

  " string(39) "

  2018-11-29 11:46:37

  " string(39) "

  2018-11-26 21:34:44

  " string(39) "

  2018-11-22 15:06:26

  " string(39) "

  2018-11-20 10:54:16

  " string(39) "

  2018-11-13 16:56:14

  " string(39) "

  2018-11-07 16:03:17

  " string(39) "

  2018-10-29 11:19:39

  " string(39) "

  2018-10-26 14:36:15

  " string(39) "

  2018-10-23 11:33:34

  " string(39) "

  2018-10-19 12:07:31

  " string(39) "

  2018-10-16 11:41:54

  " string(39) "

  2018-10-15 10:04:34

  " string(39) "

  2018-10-12 08:40:25

  " string(39) "

  2018-10-08 17:07:33

  " string(39) "

  2018-10-05 11:40:00

  " string(39) "

  2018-10-02 14:51:29

  " string(39) "

  2018-09-28 07:44:51

  " string(39) "

  2018-09-24 14:39:18

  " string(39) "

  2018-09-18 12:15:20

  " string(39) "

  2018-09-12 20:00:02

  " string(39) "

  2018-09-11 09:28:01

  " string(39) "

  2018-09-08 21:10:24

  " string(39) "

  2018-09-07 11:44:31

  " string(39) "

  2018-09-07 08:52:27

  " string(39) "

  2018-09-05 10:27:56

  " string(39) "

  2018-09-04 11:35:31

  " string(39) "

  2018-09-03 09:30:45

  " string(39) "

  2018-08-31 12:19:43

  " string(39) "

  2018-08-30 16:09:56

  " string(39) "

  2018-08-30 14:32:52

  " string(39) "

  2018-08-30 14:23:23

  " string(39) "

  2018-08-29 15:21:53

  " string(39) "

  2018-08-28 10:24:57

  " string(39) "

  2018-08-27 09:57:35

  " string(39) "

  2018-08-24 18:52:12

  " string(39) "

  2018-08-24 18:42:42

  " string(39) "

  2018-08-24 17:34:37

  " string(39) "

  2018-08-24 13:18:26

  " string(39) "

  2018-08-23 14:05:31

  " string(39) "

  2018-08-23 14:01:40

  " string(39) "

  2018-08-23 11:31:15

  " string(39) "

  2018-08-23 11:31:15

  " string(39) "

  2018-08-22 15:44:56

  " string(39) "

  2018-08-17 09:32:26

  " string(39) "

  2018-08-14 09:20:24

  " string(39) "

  2018-08-14 09:00:07

  " string(39) "

  2018-08-08 09:12:58

  " string(39) "

  2018-08-06 14:17:58

  " string(39) "

  2018-08-03 13:17:47

  " string(39) "

  2018-08-01 08:25:49

  " string(39) "

  2018-07-28 10:53:00

  " string(39) "

  2018-07-27 11:53:56

  " string(39) "

  2018-07-25 15:07:22

  " string(39) "

  2018-07-24 16:11:27

  " string(39) "

  2018-07-20 14:40:12

  " string(39) "

  2018-07-17 10:36:48

  " string(39) "

  2018-07-16 15:51:10

  " string(39) "

  2018-07-13 16:17:40

  " string(39) "

  2018-07-11 09:56:24

  " string(39) "

  2018-07-04 14:57:54

  " string(39) "

  2018-07-03 15:53:35

  " string(39) "

  2018-07-02 15:20:55

  " string(39) "

  2018-06-28 13:31:54

  " string(39) "

  2018-06-26 09:11:59

  " string(39) "

  2018-06-22 10:24:26

  " string(39) "

  2018-06-21 10:46:36

  " string(39) "

  2018-06-20 14:36:33

  " string(39) "

  2018-06-19 11:26:00

  " string(39) "

  2018-06-18 10:00:31

  " string(39) "

  2018-06-15 08:57:31

  " string(39) "

  2018-06-11 16:06:41

  " string(39) "

  2018-06-09 21:20:21

  " string(39) "

  2018-06-08 11:12:57

  " string(39) "

  2018-06-06 12:58:25

  " string(39) "

  2018-06-06 12:39:17

  " string(39) "

  2018-06-05 17:27:38

  " string(39) "

  2018-06-04 15:51:23

  " string(39) "

  2018-06-04 10:16:45

  " string(39) "

  2018-05-29 15:54:01

  " string(39) "

  2018-05-27 09:20:12

  " string(39) "

  2018-05-25 09:24:05

  " string(39) "

  2018-05-22 11:09:29

  " string(39) "

  2018-05-17 16:28:38

  " string(39) "

  2018-05-16 10:21:18

  " string(39) "

  2018-05-16 10:05:10

  " string(39) "

  2018-05-15 12:49:28

  " string(39) "

  2018-05-11 08:22:50

  " string(39) "

  2018-05-08 12:32:00

  " string(39) "

  2018-05-04 08:57:32

  " string(39) "

  2018-04-27 17:50:53

  " string(39) "

  2018-04-26 11:19:01

  " string(39) "

  2018-04-24 09:24:05

  " string(39) "

  2018-04-23 19:02:55

  " string(39) "

  2018-04-22 09:47:05

  " string(39) "

  2018-04-20 13:13:00

  " string(39) "

  2018-04-16 20:22:00

  " string(39) "

  2018-04-15 17:09:39

  " string(39) "

  2018-04-14 22:03:17

  "
 • załaduj więcej

  Skontaktuj się z nami

  TDJ Foundation

  Biuro: Aleja Roździeńskiego 1a
  40-202 Katowice
  e-mail: fundacja@tdj.pl

  Sąd Rejonowy w Gliwicach
  X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego
  KRS: 0000294837
  NIP: 9542619605
  NR KONTA: 47 1020 2498 0000 8802 0373 6790