TDJ
Foundation

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa

Co robimy?

miniatura
PROGRAMY
MŁODZIEŻOWE
SPRAWDŹ
miniatura
KSZTAŁCENIE
KADR
SPRAWDŹ
miniatura
PRZEDSZKOLA SPRAWDŹ
miniatura
CAMPUS SPRAWDŹ

Dlaczego?

Naszym celem jest wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość służąc innym. TDJ Foundation powołaliśmy, aby umożliwić dzieciom i młodzieży dostęp do jak najlepszych praktyk edukacyjnych. Chcemy dzielić się najlepszymi praktykami i wiedzą w obszarach edukacji i rozwoju, realizując własne programy dla dzieci, młodzieży i dla osób pracujących w edukacji. 

RAPORT TDJ EDU REVIEW 2021/2022

Projekty dofinansowane

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje obecnie projekt pt. : „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje zadanie pt. „Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ”, którego celem jest rozwój instytucjonalny i realizacja misji Fundacji – wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
486
osób rocznie w naszych programach rozwojowych
2000
beneficjentów objętych wsparciem
25
osoby otrzymały stypendium na zagraniczną naukę
70
współpracowników, wychowawców i ekspertów ds. edukacji i rozwoju
424
nauczycieli biorących udział w warsztatach i szkoleniach

Zespół

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

Powołał TDJ Foundation, aby udzielać wsparcia dzieciom pracowników Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich proces kształcenia i oferowanie wyjątkowych możliwości rozwoju.

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomika Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences BFI Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska jest związana z TDJ Foundation od 2014 roku, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój i zarządzanie strategiczne piątego obszaru działalności TDJ, inwestującego w edukację i rozwój młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Jest absolwentką studiów magisterskich na Sydney University w Australii oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, które zdobywała jako nauczyciel, dyrektor szkoły, trener i konsultant dla kadr zarządzających i nauczycieli, w tym również dla placówek edukacyjnych za granicą. Z TDJ Foundation jest związana od 2019 roku. Odpowiada za zarządzanie strategiczne, działalność operacyjną i rozwój fundacji w szczególności w obszarze edukacji spersonalizowanej, działalność Instytutu Educare, prowadzenia placówek oświatowych oraz za bieżące wsparcie Projektu Campus.

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest jednym z założycieli i liderów Projektu Edukacyjnego Węgielek. Od wielu lat zaangażowany jest w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, m.in. współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów „Kuźnia”. Z TDJ Foundation związany jest od 2021 roku, gdzie odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii wspierania sieci placówek edukacyjnych, prowadzonych w modelu edukacji spersonalizowanej.

MAGDALENA KOBYLIŃSKA

Dyrektor ds. Operacyjnych

MAGDALENA KOBYLIŃSKA

Dyrektor ds. Operacyjnych

Odpowiedzialna za komunikację oraz koordynację nowych projektów w fundacji. Jest absolwentką studiów magisterskich na wydziale handlu zagranicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w Renault Polska Sp. z o.o., gdzie została TOP-10 managerem w roku 2005 za realizację wyników oraz zaangażowanie w osiąganie celów. W kolejnych latach pełniła funkcję Dyrektora ds. Korporacyjnych w Stowarzyszeniu Sternik, będąc jednocześnie członkiem Zarządu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi oraz w tworzeniu optymalnych rozwiązań i struktur organizacyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz marketingu i komunikacji.

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Starszy Kierownik Projektów

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Starszy Kierownik Projektów

Odpowiedzialny za rozwój i realizację Programów Młodzieżowych w TDJ Foundation. Psycholog, badacz efektów empowermentu psychologicznego, gościnnie wykłada na Uniwersytecie SWPS. Absolwent Uniwersytetu SWPS, kierunku Psychologii Rozwoju Osobistego i Coachingu. W latach 2013/2014/2015 otrzymał Nagrodę Rektora VIS (Very Important Student) za osiągnięcia na tle społecznym. Od 2012 aktywnie zaangażowany w tworzenie i realizację projektów młodzieżowych.

Barbara Zbyrowska-Paprocka

Kierownik Projektu

Barbara Zbyrowska-Paprocka

Kierownik Projektu

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami. Pracowała jako nauczyciel, trener i dyrektor przedszkola. W TDJ Foundation koordynuje projekt edukacji przedszkolnej mający na celu otwarcie kolejnych miejsc, działających w duchu przedszkoli rodzinnych. Współpracowała również z Instytutem Educare jako ekspert programowy. Jest absolwentką Instytutu Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studia w zakresie Logopedii oraz Edukacji Początkowej i Reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy z zakresu edukacji i zarządzania oświatą.

JUSTYNA GŁÓWKA

Kierownik Projektów

JUSTYNA GŁÓWKA

Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie programu edukacyjnego iPower opartego na formule pracy 1:1 oraz mini projektach skierowanych do społeczności lokalnej. Tworzy sieć kontaktów koordynatorów, tutorów oraz szkół. Odpowiada za współpracę z Ambasadorami społeczności TDJ i spółek portfelowych, realizując wspólnie rekrutację do programów młodzieżowych.Od prawie siedmiu lat wspiera procesy komunikacyjne i zarządza projektami w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach komercyjnych. Poprzednio szefowa zespołu budowanego od podstaw i zarządzanego w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma szeroką praktykę z zakresu projektowania i prowadzenia konsultacji społecznych skupiających się na dialogu oraz podejmowania odpowiedzialności za wspólne działania.

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Odpowiada za rozwój i realizację projektu Wakacje z Pasją. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunkach Kultury Mediów oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Związana z harcerstwem od ponad 15 lat. Od 2016 roku kieruje jednym z największych hufców harcerskich w Polsce. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wyjazdach wakacyjnych, gdzie występowała w roli wychowawcy i kierownika.

ELŻBIETA WAGNER

Kierownik Projektu

ELŻBIETA WAGNER

Kierownik Projektu

Odpowiedzialna za kierowanie projektami szkoleniowymi Instytutu Educare w szczególności za współtworzenie programów kształcenia w Zespole Programowym, współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz kierowanie działaniami operacyjnymi związanymi z prowadzeniem projektu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Doświadczenie w obszarze edukacji zdobyła pracując dla organów prowadzących szkoły niepubliczne, a także jako dyrektor jednej ze szkół edukacji spersonalizowanej. Jest pasjonatem edukacji, szczególnie modelu opartego o personalizm.

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

W Instytucie Educare odpowiedzialna za współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz z placówkami edukacyjnymi w obszarze projektów wdrożeniowych. Wspiera zespół programowy również od strony administracyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Historia. Ukończyła studia podyplomowe z Doradztwa zawodowego z coachingiem i pośrednictwa pracy oraz z zakresu Wiedzy o społeczeństwie. Jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem w pracy w szkole edukacji spersonalizowanej oraz tutorem rodzinnym.

Marta Lewandowska

Koordynatorka

Marta Lewandowska

Koordynatorka

Odpowiedzialna za koordynowanie, administrowanie i realizowanie projektów młodzieżowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz studentka tego samego kierunku na poziomie magisterskim na specjalności Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi. Pełniła rolę tutorki w dwóch edycjach Indywidualnego Programu Rozwoju oraz rolę wychowawcy na Wakacjach z Pasją. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w koordynowaniu projektów zdobywała na przestrzeni wielu lat w ramach wolontariatu na rzecz różnych organizacji oraz poprzez aktywne działanie w organizacjach studenckich.

Aktualności

11/18/22

TDJ Foundation
Ostatni dzwonek! Rekrutacja dobiega końca!Zapraszamy do projektu Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy. Poszukujemy osób, które chciałyby sprawdzić się w roli tutorów/tutorek i wesprzeć młodzież w rozwoju. Jeśli masz 19-25 lat, mieszkasz w województwie śląskim, lubisz się rozwijać i wspierać innych w rozwoju, lubisz pracę z młodzieżą, a do tego umiesz słuchać, cechujesz się uważnością i empatią, koniecznie zgłoś się do projektu! Link do formularza zgłoszeniowego: tiny.pl/wmpzt W ramach projektu otrzymasz 64-godzinne szkolenie przygotowujące do pełnienia roli tutora/tutorki, zrealizujesz dwa procesy tutoringowe w ramach wolontariatu oraz skorzystasz ze wsparcia doświadczonych tutorów w ramach superwizji. Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj: tiny.pl/w9p6q Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego ... See MoreSee Less
View on Facebook

11/17/22

TDJ Foundation
💡 Czym jest samoświadomość?To droga do siebie, to sztuka wglądu w głąb tego, kim jesteśmy. Ale co to właściwie znaczy? 🤔Samoświadomość polega na posiadaniu wiedzy o samym sobie. Świadomość pozwala na szczegółowe określanie własnych doznań, potrzeb, emocji czy np. mechanizmów działania. To umiejętność refleksji nad tym, jak jesteśmy odbierani przez innych, unaocznienie sobie norm i zasad w różnych sytuacjach. Do czego jej potrzebujemy?✅By mieć większą pewność siebie, głębsze relacje i lepiej się komunikować.✅By rozwijać umiejętność empatii, samoregulacji, współpracy i kreatywności.✅Bez rozwijania tych kompetencji, trudno o poczucie dobrostanu i pełnię zdrowia psychicznego.To pokazuje, jak ważna jest samoświadomość i jak wielu aspektów naszego życia dotyka. Dlatego wspólnie z Joanna Gardynik - psycholożką i Tutorką, postanowiliśmy zorganizować szkolenie na żywo i dłużej o tym porozmawiać 😊.Już 28.11 o 18:00 robimy darmowy webinar, którego tematem będzie praca nad swoją samoświadomością.To dla Ciebie, jeśli:✅Interesuje Cię Twój własny rozwój.✅Chcesz pogłębić wiedzę na temat ogarniania swoich zasobów: emocji, talentów, przekonań.✅Jesteś tutorem lub chciałbyś nim zostać.LINK DO ZAPISÓW: fb.me/e/1XEm5Ipct(Będzie dostępna powtórka dla zapisanych)__________#samoświadomość #samoswiadomosc #rozwojosobisty #rozwój #emocje #regulacjaemocji #mechanizmydzialania #talenty #rozwijanietalentów #przekonania #przekonanianasblokują #webinar #tutor #tutoring #tutoringrozwojowy #fundacjatdj #tdjfoundation #psychologia #rozwijaniekompetencji #kompetencjeprzyszłości #kompetencje #psychologiabiznesu #dobrostan #zdrowiepsychiczne ... See MoreSee Less
View on Facebook

11/07/22

TDJ Foundation
Za nami kolejny intensywny weekend!🚀 W sobotę i niedzielę mieliśmy przyjemność gościć tutorów-wolontariuszy w naszym biurze. W ramach projektu Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy odbyły się dwie superwizje grupowe. Bardzo cieszymy się z tych spotkań! 😊Wsparcie superwizyjne naszej kadry tutorskiej to nieodłączny element realizowanych przez nas projektów, który pozwala tutorom i tutorkom rozwijać się i wzmacniać swoje kompetencje tutorskie. Superwizja grupowa to przestrzeń do rozwoju i wymiany doświadczeń w zespole tutorów/rek oraz do poszukiwania najlepszych kierunków pracy z podopiecznymi. Był to również owocny czas spotkania i budowania relacji 🤗. A przy okazji, nie możemy nie wspomnieć, że trwa rekrutacja do II edycji projektu. Jeśli chcesz zostać tutorem/tutorką i wspierać młodzież w rozwoju, koniecznie zajrzyj tutaj po więcej szczegółów: tiny.pl/w9p6q __________Projekt: „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy” sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego #NOWEFIO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/31/22

TDJ Foundation
Rozpoczynamy kolejną edycje IPRu! 🔥❤️To, co jest wyjątkowe w tegorocznej edycji programu, to stworzenie ścieżki absolwenckiej, w której uczestnicy i uczestniczki mogli wybierać moduły wedle swoich indywidualnych preferencji. Poza modułem tutoringu, który absolwenci doskonale już znali, mogli wybrać:• moduł mini projektu,• moduł wolontariatu. Wszystkie te moduły są związane z warsztatami, które między innymi pomogą zrozumieć młodym jak mądrze pomagać, w jaki sposób zrealizować projekt z przeznaczeniem społecznym, jednocześnie przygotowując biorących udział do samodzielnych działań w tym kierunku. Edycje rozpoczęliśmy pełną parą! Uczestnikom i uczestniczkom życzymy powodzenia w procesach i do zobaczenia na kolejnym zjeździe w styczniu ❤️. _________Zadanie pt. "4 razy S - Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ" Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego#fundacjatdj #tdj #tdjfoundation #mlodziez #dlamlodych #rozwoj #rozwójosobisty #rozwój #tutoring #tutoringrozwojowy #budowanierelacji #relacje #uważność #sprawczosc #dawanie #wolontariat #projekty #edukacjamłodzieży #zdrowiepsychiczne #dlamłodzieży #uśmiech #byciezesobą #rozmowa #jesień #radość #psychologia ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/18/22

TDJ Foundation
Cisza • Spokój • Las 🍃Dla wielu z nas praca, obowiązki domowe i rodzinne mogą być źródłem ciągłego napięcia, chaosu i stresu. Nawet wtedy, kiedy nasza sytuacja zawodowa jest tą wymarzoną i bardzo satysfakcjonującą. Potrzebujemy nabywać umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami wywołującymi uczucie napięcia i stresu. Dlatego, by móc wspierać innych, najpierw zadbaliśmy o siebie i pojechaliśmy całym fundacyjnym zespołem na Leśną Akademię Spokoju - Tree Your Mind. Leśne projekty i Paweł Węgier - Trener Spokoju W Szczerym POLU . Dla dopełnienia tego relaksującego i uważnego wyjazdu na miejscu mieliśmy także warsztaty ceramiczne, na których tworzyliśmy własne kubki z gliny, z pomocą Pracownia ceramika & garncarstwo 😊.To był niesamowity czas, wypełniony nowymi doświadczeniami, byciem tu i teraz, integracją i dużą dawką śmiechu 😍. Wracamy z nową energią! Dziękujemy Justyna Główka i Wiktoria Chachura za organizację tego wyjazdu ❤._________#fundacjatdj #integracja #rozwój #uważność #naukaspokoju #Las ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/17/22

TDJ Foundation
Dzisiejsza słoneczna pogoda wzięła nas na wspomnienia z naszych Wakacji z Pasją 😍.W tym roku zorganizowaliśmy 3 turnusy w tematyce: Science&Fiction, Adventure oraz Creative&Action - łącznie 21 dni, w których w sumie wzięło udział 258 uczestników, 14 trenerów, oraz nasza cudowna kierownik wakacji Gosia Dudek-Wąs i jej kadra: łącznie 40 wychowawców, asystentów wychowawców, pielęgniarka i pedagog Magda Hetnał ❤️. To był wspaniały czas pełen śmiechu, wyzwań, przygód, nowych umiejętności i znajomości. Mamy nadzieję, że te zdjęcia przeniosą Was choć na chwilę w ten wakacyjny magiczny czas. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i całej kadrze za udział i zaangażowanie 😊. Do zobaczenia za rok! 🚀___________#wakacjezpasją #zdjęciazwakacji #fundacjatdj ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/10/22

TDJ Foundation
Absolwenci naszych programów realizują swoje marzenia i odważnie idą z nimi w świat! 🚀Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami niesamowitą dla nas wiadomością. Filip Stasiak i Marlena Sołtysińska – absolwenci naszych programów, wygrali stypendium Rafał Brzoska Foundation na wsparcie mentorskie i finansowe swoich marzeń zawodowych 💪. Pokazuje to, jak ważne jest budowanie w młodych ludziach poczucia sprawczości i wspieranie ich w tym, co jest dla nich naprawdę ważne, by mogli iść w świat z planem na realizację siebie. Na tym właśnie polega misja, z którą idziemy w świat i na tym oparte są nasze programy ❤️.Serce napawa się dumą! ____________#fundacjatdj #rozwójosobisty #rozwójmłodzieży #realizacjamarzeń #celezawodowe ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/29/22

TDJ Foundation
Jak wysoką wieżę można ułożyć w 5 min z tego, co się ma w kieszeniach 🤔?W ramach projektu: Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy, spotykamy się z młodzieżą w szkołach, by opowiedzieć o tym, czym jest tutoring.Na dzisiejszym spotkaniu w LO3 Jaworzno uczestnicy mieli za zadanie zrobić w grupach jak najwyższą wieżę z rzeczy, które mieli przy sobie – w taki sposób mogli sprawdzić swoją kreatywność 🧠, a ich pomysłowość nas zaskoczyła!W ramach warsztatów dotyczących wyznaczania i realizacji celów rozmawialiśmy z młodzieżą o tym, czym jest tutoring i jak ich marzenia można przemienić w cel z datą realizacji w czasie procesu tutoringowego. Dziękujemy za spotkanie!🔥Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w naszym projekcie, kliknij w link i zapisz się! crm.tdjfoundation.pl/forms/szkola-tutorow___________Projekt: „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy” sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego #NOWEFIO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego #fundacja #fundacjatdj #rozwójosobisty #WyznaczanieCelów #motywacja #kreatywność ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/14/22

TDJ Foundation
Dziś odwiedziliśmy I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach 🎓, by opowiedzieć o projekcie "Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy". Młodzież mogła posłuchać o tym, czym jest tutoring rozwojowy, a także wziąć udział w interaktywnym mini wykładzie dotyczącym tego, po co i jak wyznaczać cele, żeby realizować je z sukcesem. Uczestnicy i uczestniczki spotkania również zagrali w quiz i poradzili sobie naprawdę świetnie 😊. Dziękujemy za zaproszenie! Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się z tak zaangażowanymi młodymi ludźmi! 🚀__________Projekt: „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy” sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego #NOWEFIO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/07/22

TDJ Foundation
Wrzesień rozpoczynamy intensywnie! Do naszego Katowickiego biura przyjechała Fundacja im. Lesława A. Pagi, by porozmawiać o wspólnych planach i pomysłach💡.Mieliśmy już okazje razem współpracować przy Indywidualnym Programie Rozwoju z Alumnami Pagi oraz przy Akademia Liderów ALRK.Jesteśmy ciekawi, co przyniesie nam ten wspólny czas 🚀.__________#fundacja #fundcjatdj #noweplany #rozwój #nowemożliwości ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/05/22

TDJ Foundation
Ruszamy z rekrutacją do II edycji projektu Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy. Poszukujemy osób, które chciałyby sprawdzić się w roli tutorów/tutorek i wesprzeć młodzież w rozwoju. Jeśli masz 19-25 lat, mieszkasz w województwie śląskim, lubisz się rozwijać i wspierać innych w rozwoju, lubisz pracę z młodzieżą, a do tego umiesz słuchać, cechujesz się uważnością i empatią, koniecznie zgłoś się do projektu! Link do formularza zgłoszeniowego: tiny.pl/wmpzt W ramach projektu otrzymasz 64-godzinne szkolenie przygotowujące do pełnienia roli tutora/tutorki, zrealizujesz dwa procesy tutoringowe w ramach wolontariatu oraz skorzystasz ze wsparcia doświadczonych tutorów w ramach superwizji. Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj: tiny.pl/wmpb3 Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Link do regulaminu: tiny.pl/wmpzq Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/01/22

TDJ Foundation
Dziś rozpoczyna się kolejny rok szkolny 🥳 Trzymamy kciuki za wszystkich, przed którymi nowe szkolne wyzwania i przygody! ... See MoreSee Less
View on Facebook
załaduj więcej

Dokumenty

Skontaktuj się z nami

TDJ Foundation

Biuro:
Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
e-mail: fundacja@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS: 0000294837
NIP: 9542619605

RODO