TDJ
Foundation

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa

Co robimy?

miniatura
PROGRAMY
MŁODZIEŻOWE
SPRAWDŹ
miniatura
KSZTAŁCENIE
KADR
SPRAWDŹ
miniatura
PRZEDSZKOLA SPRAWDŹ
miniatura
CAMPUS SPRAWDŹ

Dlaczego?

Naszym celem jest wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość służąc innym. TDJ Foundation powołaliśmy, aby umożliwić dzieciom i młodzieży dostęp do jak najlepszych praktyk edukacyjnych. Chcemy dzielić się najlepszymi praktykami i wiedzą w obszarach edukacji i rozwoju, realizując własne programy dla dzieci, młodzieży i dla osób pracujących w edukacji. 

RAPORT TDJ EDU REVIEW 2021/2022

Projekty dofinansowane

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje obecnie projekt pt. : „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży. Jako fundacja zapewniamy merytoryczne przygotowanie do pełnienia roli tutorów pracujących z młodzieżą i aktywnie wspieramy w okresie odbywania przez nich wolontariatu.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
486
osób rocznie w naszych programach rozwojowych
2000
beneficjentów objętych wsparciem
25
osoby otrzymały stypendium na zagraniczną naukę
70
współpracowników, wychowawców i ekspertów ds. edukacji i rozwoju
424
nauczycieli biorących udział w warsztatach i szkoleniach

Zespół

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

Powołał TDJ Foundation, aby udzielać wsparcia dzieciom pracowników Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich proces kształcenia i oferowanie wyjątkowych możliwości rozwoju.

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomika Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences BFI Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska jest związana z TDJ Foundation od 2014 roku, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój i zarządzanie strategiczne piątego obszaru działalności TDJ, inwestującego w edukację i rozwój młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Jest absolwentką studiów magisterskich na Sydney University w Australii oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, które zdobywała jako nauczyciel, dyrektor szkoły, trener i konsultant dla kadr zarządzających i nauczycieli, w tym również dla placówek edukacyjnych za granicą. Z TDJ Foundation jest związana od 2019 roku. Odpowiada za zarządzanie strategiczne, działalność operacyjną i rozwój fundacji w szczególności w obszarze edukacji spersonalizowanej, działalność Instytutu Educare, prowadzenia placówek oświatowych oraz za bieżące wsparcie Projektu Campus.

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest jednym z założycieli i liderów Projektu Edukacyjnego Węgielek. Od wielu lat zaangażowany jest w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, m.in. współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów „Kuźnia”. Z TDJ Foundation związany jest od 2021 roku, gdzie odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii wspierania sieci placówek edukacyjnych, prowadzonych w modelu edukacji spersonalizowanej.

MAGDALENA KOBYLIŃSKA

Dyrektor ds. Operacyjnych

MAGDALENA KOBYLIŃSKA

Dyrektor ds. Operacyjnych

Odpowiedzialna za komunikację oraz koordynację nowych projektów w fundacji. Jest absolwentką studiów magisterskich na wydziale handlu zagranicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w Renault Polska Sp. z o.o., gdzie została TOP-10 managerem w roku 2005 za realizację wyników oraz zaangażowanie w osiąganie celów. W kolejnych latach pełniła funkcję Dyrektora ds. Korporacyjnych w Stowarzyszeniu Sternik, będąc jednocześnie członkiem Zarządu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi oraz w tworzeniu optymalnych rozwiązań i struktur organizacyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz marketingu i komunikacji.

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Starszy Kierownik Projektów

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Starszy Kierownik Projektów

Odpowiedzialny za rozwój i realizację Programów Młodzieżowych w TDJ Foundation. Psycholog, badacz efektów empowermentu psychologicznego, gościnnie wykłada na Uniwersytecie SWPS. Absolwent Uniwersytetu SWPS, kierunku Psychologii Rozwoju Osobistego i Coachingu. W latach 2013/2014/2015 otrzymał Nagrodę Rektora VIS (Very Important Student) za osiągnięcia na tle społecznym. Od 2012 aktywnie zaangażowany w tworzenie i realizację projektów młodzieżowych.

Barbara Zbyrowska-Paprocka

Kierownik Projektu

Barbara Zbyrowska-Paprocka

Kierownik Projektu

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami. Pracowała jako nauczyciel, trener i dyrektor przedszkola. W TDJ Foundation koordynuje projekt edukacji przedszkolnej mający na celu otwarcie kolejnych miejsc, działających w duchu przedszkoli rodzinnych. Współpracowała również z Instytutem Educare jako ekspert programowy. Jest absolwentką Instytutu Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studia w zakresie Logopedii oraz Edukacji Początkowej i Reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy z zakresu edukacji i zarządzania oświatą.

JUSTYNA GŁÓWKA

Kierownik Projektów

JUSTYNA GŁÓWKA

Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie programu edukacyjnego iPower opartego na formule pracy 1:1 oraz mini projektach skierowanych do społeczności lokalnej. Tworzy sieć kontaktów koordynatorów, tutorów oraz szkół. Odpowiada za współpracę z Ambasadorami społeczności TDJ i spółek portfelowych, realizując wspólnie rekrutację do programów młodzieżowych.Od prawie siedmiu lat wspiera procesy komunikacyjne i zarządza projektami w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach komercyjnych. Poprzednio szefowa zespołu budowanego od podstaw i zarządzanego w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma szeroką praktykę z zakresu projektowania i prowadzenia konsultacji społecznych skupiających się na dialogu oraz podejmowania odpowiedzialności za wspólne działania.

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Odpowiada za rozwój i realizację projektu Wakacje z Pasją. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunkach Kultury Mediów oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Związana z harcerstwem od ponad 15 lat. Od 2016 roku kieruje jednym z największych hufców harcerskich w Polsce. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wyjazdach wakacyjnych, gdzie występowała w roli wychowawcy i kierownika.

ELŻBIETA WAGNER

Kierownik Projektu

ELŻBIETA WAGNER

Kierownik Projektu

Odpowiedzialna za kierowanie projektami szkoleniowymi Instytutu Educare w szczególności za współtworzenie programów kształcenia w Zespole Programowym, współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz kierowanie działaniami operacyjnymi związanymi z prowadzeniem projektu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Doświadczenie w obszarze edukacji zdobyła pracując dla organów prowadzących szkoły niepubliczne, a także jako dyrektor jednej ze szkół edukacji spersonalizowanej. Jest pasjonatem edukacji, szczególnie modelu opartego o personalizm.

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

W Instytucie Educare odpowiedzialna za współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz z placówkami edukacyjnymi w obszarze projektów wdrożeniowych. Wspiera zespół programowy również od strony administracyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Historia. Ukończyła studia podyplomowe z Doradztwa zawodowego z coachingiem i pośrednictwa pracy oraz z zakresu Wiedzy o społeczeństwie. Jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem w pracy w szkole edukacji spersonalizowanej oraz tutorem rodzinnym.

Marta Lewandowska

Koordynatorka

Marta Lewandowska

Koordynatorka

Odpowiedzialna za koordynowanie, administrowanie i realizowanie projektów młodzieżowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz studentka tego samego kierunku na poziomie magisterskim na specjalności Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi. Pełniła rolę tutorki w dwóch edycjach Indywidualnego Programu Rozwoju oraz rolę wychowawcy na Wakacjach z Pasją. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w koordynowaniu projektów zdobywała na przestrzeni wielu lat w ramach wolontariatu na rzecz różnych organizacji oraz poprzez aktywne działanie w organizacjach studenckich.

ANGELIKA GAWLIK-GAJDA

Ekspert ds. Komunikacji

ANGELIKA GAWLIK-GAJDA

Ekspert ds. Komunikacji

Odpowiedzialna za projekty marketingowe i komunikacyjne fundacji. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu employer brandingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez 6 lat realizowała się w zespole Brand Communication & CSR w firmie Capgemini Polska, na stanowisku Specjalisty ds. Employer Brandingu, prowadząc projekty z zakresu marketingu i odpowiedzialności społecznej biznesu o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Pasjonatka wszystkiego co nowe i nieznane.

Aktualności

05/24/22

TDJ Foundation
#PremieraEduReviewTo już dziś❗️ Możecie zajrzeć do najnowszego magazynu Edu Review 2021/2022❗️ 👉 bit.ly/3yVzRuu 👈W tym numerze znajdziecie: 🟠pasję – którą pobudzamy i pomagamy odkryć młodym osobom, aby wierzyły we własne siły i rozwój;⚪️wsparcie – którego udzielamy dzieciom, młodzieży, rodzinom i edukatorom np. poprzez wprowadzanie tutoringu rodzinnego w szkołach;⚫️edukację – bo od najmłodszych lat staramy się kształtować w dzieciach nowe umiejętności, by miały równe szanse w osiągnieciu pełnego potencjału.Życzymy Wam przyjemnej lektury i koniecznie dajcie nam znać, który artykuł podobał Wam się najbardziej 😊 #edureview #magazyn #raportfundacji #pasja #młodzież #zaangażowanie ... See MoreSee Less
View on Facebook

05/20/22

TDJ Foundation
Standardy istnieją wszędzie wokół nas, przez co wpływają na wszystkie aspekty naszego życia. Dla Instytut Educare , jak i dla całej Fundacji TDJ, wysoka jakość placówek edukacyjnych jest bardzo ważna. Dlatego też po roku pracy ekspertów Instytutu, zapraszamy Was do zapoznania się ze Standardami Jakości Edukacji Spersonalizowanej. 🥳🤩Ich celem jest zapewnienie placówkom każdego typu i na każdym etapie rozwoju najwyższej i powtarzalnej jakości zarówno w obszarze prowadzenia placówki, jak i kształcenia dzieci i młodzieży. Więcej o standardach możecie dowiedzieć się tutaj: www.instytut-educare.pl/pl/i/Standardy/7 #makingexcellenceahabit #standardyedukacji #edukacjaspersonalizowana ... See MoreSee Less
View on Facebook
🟠 Czym jest poczucie skuteczności, jak wpływa na nasze cele i ich wykonanie oraz jak możemy je rozwijać? 🟠Wczoraj rozpoczęliśmy projekt rozwojowy, w ramach którego poszukamy odpowiedzi na to pytanie. Przez 5 tygodni uczestnicy i uczestniczki będą pracować nad wzrostem poczucia skuteczności, używając do tego autorskiej metody opartej o Dziennik Skuteczności. Trzymamy za nich kciuki 👍😃 ... See MoreSee Less
View on Facebook

05/16/22

TDJ Foundation
#praca #PodajDalej📣 Mamy ogłoszenie 🚀🚀🚀Szukamy osoby, która dołączy do zespołu naszej fundacji! Jeśli jesteś samodzielny/a w wykonywaniu powierzonych zadań, zawsze szukasz kreatywnych rozwiązań i jesteś gotowy/a do nauki pracy w projektach to ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy staż na okres 12 miesięcy i pracę w energicznym zespole profesjonalistów, dla których praca to pasja.➡ Do Twoich zadań należeć będzie wsparcie administracyjne fundacji, planowanie i współrealizacja wyjazdów dla młodzieży, wsparcie w organizacji projektów NGO.➡ O szczegółach naszej oferty możesz przeczytać tutaj: tdj.pl/oferta_pracy/staz-w-tdj-fundacja/#stażystka #stażysta #oferta #dołączdonas #pracawfundacji ... See MoreSee Less
View on Facebook

05/13/22

TDJ Foundation
❗️Zapraszamy na szkolenie online Instytut Educare🔸 Czym podszyta może być złość przedszkolaka.🔸 Co oprócz złości towarzyszy małemu człowiekowi.🔸 Dziecko się boi a pokazuje złość - dlaczego tak może być? Jeśli na codzień pracujecie z dziećmi 🔸 Przedszkolak "ma" złość, ale jak działać (jak zrobić), żeby złość "nie miała" jego? Już 16 maja o g.18.00 ekspert Instytutu Educare Monika Łaciak postara się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań dotyczących emocji dzieci. Wszystkie szczegóły szkolenia znajdziecie tutaj: fb.me/e/1kiddcgfb ... See MoreSee Less
View on Facebook

05/11/22

TDJ Foundation
Maj w naszym warszawskim biurze rozpoczął się od powitania zespołu Fundacja im. Lesława A. Pagi . Spotkaliśmy się, by porozmawiać o naszej współpracy i punktach styku w działalności naszych fundacji. Fundacja im. Lesława A. Pagi jest jedną z najdłużej działających w Polsce prywatnych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i kształceniem "liderów jutra". Prowadzi liczne projekty rozwojowo-edukacyjne dla najzdolniejszych studentów i łączy ich zawodowo z biznesem. Cieszymy się na dalszą współpracę i witamy w naszym biurze 😃🥳 ... See MoreSee Less
View on Facebook

05/10/22

TDJ Foundation
Pierwszy weekend tegorocznego kursu wychowawców wypoczynku za nami! 🥳 Towarzyszyła nam niesamowita energia i ogrom wiedzy oraz zaangażowania ze strony uczestników. Zobaczcie jak spędziliśmy ten inspirujący weekend! 🤩PS. Chcesz spróbować swoich sił jako wychowawca? Wciąż możesz się zapisać na II edycję kursu: 4-5 czerwca i 11-12 czerwca. Link do zapisów: bit.ly/3qWPGw0 Czekamy na Twoje zgłoszenie! ... See MoreSee Less
View on Facebook

05/04/22

TDJ Foundation
Czym są nawyki i jak się tworzą? Czym jest edukacja spersonalizowana i dlaczego jest tak ważna w kształtowaniu nawyków? Wraz z Instytut Educare zapraszamy nauczycieli, wychowawców i tutorów na szkolenie online "Rola nawyków w wychowaniu i edukacji."Dołączcie do wydarzenia, aby poznać szczegóły! ➡ bit.ly/3P8KfVt Czekamy na Was! ... See MoreSee Less
View on Facebook

05/04/22

TDJ Foundation
Zdjęcie w tle profilu „TDJ Foundation” ... See MoreSee Less
View on Facebook

04/30/22

TDJ Foundation
Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem! Poznaj nowe osoby i zdobądź ważne kompetencje! Jeszcze tylko dziś możecie dołączyć do Kursu na Wychowawcę Wypoczynku zgłaszając się tutaj: bit.ly/3qWPGw0 Jakie warunki należy spełnić?🔸ukończone 18 lat,🔸wykształcenie średnie (posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej),🔸dobry stan zdrowia.Terminy kursów:🟠 I edycja: 7-8 maja i 14-15 maja🟠 II edycja: 4-5 czerwca i 11-12 czerwcaDołącz do naszej przygody :) ... See MoreSee Less
View on Facebook

04/28/22

TDJ Foundation
Przed nami ostatnie dni kiedy możecie rozliczyć podatek, przekazując swój 1% by wesprzeć naszą fundacje. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się przekazać swoje środki. W tym roku zdecydowaliśmy by całość zebranych funduszy przekazać ukraińskim rodzinom, udzielając im wsparcia w tych trudnych dla nich chwilach. 🟠Jeśli chcesz przyłączyć się do nas i pomagać wspólnie koniecznie zajrzyj na naszą stronę: tdj.pl/fundacja/pomoc-dla-ukrainy/#SolidarnizUkrainą ... See MoreSee Less
View on Facebook

04/27/22

TDJ Foundation
To już jutro! Jeśli chcecie dowiedzieć się jak mądrze pomagać i nie ulec wypaleniu to już ostatnie chwile by zapisać się na nasz bezpłatny webinar! Wszystkie informacje znajdziecie w wydarzeniu--> bit.ly/3EIBgW1 Do zobaczenia! ... See MoreSee Less
View on Facebook
załaduj więcej

Pomóż nam pomagać!

Zbiórka na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W ramach fundacji uruchomiliśmy specjalny fundusz pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zasilony przez firmę TDJ. Widzimy jednak, że to kropla w oceanie rosnących potrzeb.

W tym celu stworzyliśmy oficjalną zbiórkę, dzięki której zapewnimy konkretną pomoc poszkodowanym. Zbieramy środki na zakwaterowanie i wyżywienie dla rodzin, a także na zapewnienie potrzeb edukacyjnych ukraińskich dzieci. W dłuższej perspektywie naszym celem jest również pomoc rodzinom w usamodzielnieniu się.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nasze działania!

Środki możesz wpłacić na konto Fundacji TDJ.

Numer konta: 82 1020 1026 0000 1402 0509 5445

SWIFT: PKOPLPW

IBAN:  PL 82 1020 1026 0000 1402 0509 5445

Tytuł przelewu:  darowizna na cele statutowe – Ukraina.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nasze działania

Możesz wpłacić środki na konto Fundacji TDJ. Prosimy o zaznaczenie jednej z poniższych opcji:

10 PLN
50 PLN
100 PLN
Informacje o płatności

Jak pomagamy?

W TDJ Foundation wykorzystujemy wszystkie swoje zasoby kompetencje by zapewnić uchodźcom wymierną pomoc na płaszczyźnie krótko i długoterminowej. Dajemy konkretne wsparcie polegające na zidentyfikowaniu potrzebujących rodzin, sprowadzeniu ich do Polski, zapewnieniu im bezpiecznego zakwaterowania oraz stworzeniu systemu dłuższej opieki dla nich.

Zakwaterowanie

Przyjęliśmy już pierwsze rodziny oraz grupę dzieci z domu dziecka.
Dzieciom udało się już zapewnić dostęp do edukacji.
Wkrótce dostępne będą miejsca noclegowe dla ukraińskich rodzin w przestrzeniach, które staramy się zaadaptować do tego celu.

Pomoc materialna i niematerialna

Przedszkola Educare prowadzone przez Fundację w Katowicach i Wadowicach przyjmą dzieci w wieku 3-6 lat

Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy w Katowicach stworzy oddzielną grupę adaptacyjną dla dzieci z Ukrainy.
Wszystkim ukraińskim dzieciom w przedszkolach Fundacji zapewnimy posiłki.

Wsparcie finansowe

W ramach Fundacji uruchomiliśmy specjalny fundusz pomocy dla uchodźców, który zasilony został przez firmę TDJ.

Dokumenty

Skontaktuj się z nami

TDJ Foundation

Biuro:
Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
e-mail: fundacja@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS: 0000294837
NIP: 9542619605

RODO