TDJ
Foundation

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa

Co robimy?

miniatura
PROGRAMY
MŁODZIEŻOWE
SPRAWDŹ
miniatura
KSZTAŁCENIE
KADR
SPRAWDŹ
miniatura
PRZEDSZKOLA SPRAWDŹ

Dlaczego?

Nie wszystkie dzieci dysponują równymi szansami osiągnięcia pełnego potencjału, realizacji zainteresowań oraz rozwoju talentów i umiejętności. Często z powodu czynników, na które nie mają wpływu (Raport UNICEFU). TDJ Foundation powołaliśmy, aby niwelować nierówności poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do jak najlepszych praktyk edukacyjnych.

RAPORT TDJ EDU REVIEW 2019

Projekty dofinansowane

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje obecnie projekt pt. : „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży. Jako fundacja zapewniamy merytoryczne przygotowanie do pełnienia roli tutorów pracujących z młodzieżą i aktywnie wspieramy w okresie odbywania przez nich wolontariatu.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
486
osób rocznie w naszych programach rozwojowych
2000
beneficjentów objętych wsparciem
25
osoby otrzymały stypendium na zagraniczną naukę
70
współpracowników, wychowawców i ekspertów ds. edukacji i rozwoju
424
nauczycieli biorących udział w warsztatach i szkoleniach

Zespół

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

Powołał TDJ Foundation, aby udzielać wsparcia dzieciom pracowników Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich proces kształcenia i oferowanie wyjątkowych możliwości rozwoju.

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomika Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences BFI Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska jest związana z TDJ Foundation od 2014 roku, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój i zarządzanie strategiczne piątego obszaru działalności TDJ, inwestującego w edukację i rozwój młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu Fundacji

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Jest absolwentką studiów magisterskich na Sydney University w Australii oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, które zdobywała jako nauczyciel, dyrektor szkoły, trener i konsultant dla kadr zarządzających i nauczycieli, w tym również dla placówek edukacyjnych za granicą. Z TDJ Foundation jest związana od 2019 roku. Odpowiada za zarządzanie strategiczne, działalność operacyjną i rozwój fundacji w szczególności w obszarze edukacji spersonalizowanej, działalność Instytutu Educare, prowadzenia placówek oświatowych oraz za bieżące wsparcie Projektu Campus.

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu Fundacji

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest jednym z założycieli i liderów Projektu Edukacyjnego Węgielek. Od wielu lat zaangażowany jest w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, m.in. współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów „Kuźnia”. Z TDJ Foundation związany jest od 2021 roku, gdzie odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii wspierania sieci placówek edukacyjnych, prowadzonych w modelu edukacji spersonalizowanej.

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Starszy Kierownik Projektów

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Starszy Kierownik Projektów

Odpowiedzialny za rozwój i realizację Programów Młodzieżowych w TDJ Foundation. Psycholog, badacz efektów empowermentu psychologicznego, gościnnie wykłada na Uniwersytecie SWPS. Absolwent Uniwersytetu SWPS, kierunku Psychologii Rozwoju Osobistego i Coachingu. W latach 2013/2014/2015 otrzymał Nagrodę Rektora VIS (Very Important Student) za osiągnięcia na tle społecznym. Od 2012 aktywnie zaangażowany w tworzenie i realizację projektów młodzieżowych.

Barbara Zbyrowska-Paprocka

Kierownik Projektu

Barbara Zbyrowska-Paprocka

Kierownik Projektu

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami. Pracowała jako nauczyciel, trener i dyrektor przedszkola. W TDJ Foundation koordynuje projekt edukacji przedszkolnej mający na celu otwarcie kolejnych miejsc, działających w duchu przedszkoli rodzinnych. Współpracowała również z Instytutem Educare jako ekspert programowy. Jest absolwentką Instytutu Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studia w zakresie Logopedii oraz Edukacji Początkowej i Reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy z zakresu edukacji i zarządzania oświatą.

JUSTYNA GŁÓWKA

Kierownik Projektów

JUSTYNA GŁÓWKA

Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie programu edukacyjnego iPower opartego na formule pracy 1:1 oraz mini projektach skierowanych do społeczności lokalnej. Tworzy sieć kontaktów koordynatorów, tutorów oraz szkół. Odpowiada za współpracę z Ambasadorami społeczności TDJ i spółek portfelowych, realizując wspólnie rekrutację do programów młodzieżowych.Od prawie siedmiu lat wspiera procesy komunikacyjne i zarządza projektami w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach komercyjnych. Poprzednio szefowa zespołu budowanego od podstaw i zarządzanego w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma szeroką praktykę z zakresu projektowania i prowadzenia konsultacji społecznych skupiających się na dialogu oraz podejmowania odpowiedzialności za wspólne działania.

MARIA KAMYK

Kierownik Projektów

MARIA KAMYK

Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych realizowane w Fundacji. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku politologia i studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej. Posiada 8-letnie doświadczenie w realizacji projektów społecznych finansowanych ze środków rządowych, samorządowych, funduszy unijnych i biznesu. Uczestniczka programu dla menadżerów NGO – PROMENGO realizowanego przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich. Tworzyła i rozwijała Ośrodek Działaj Lokalnie realizujący w lokalnych społecznościach ogólnopolski program minigrantów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Odpowiada za rozwój i realizację projektu Wakacje z Pasją. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunkach Kultury Mediów oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Związana z harcerstwem od ponad 15 lat. Od 2016 roku kieruje jednym z największych hufców harcerskich w Polsce. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wyjazdach wakacyjnych, gdzie występowała w roli wychowawcy i kierownika.

ELŻBIETA WAGNER

Kierownik Projektu

ELŻBIETA WAGNER

Kierownik Projektu

Odpowiedzialna za kierowanie projektami szkoleniowymi Instytutu Educare w szczególności za współtworzenie programów kształcenia w Zespole Programowym, współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz kierowanie działaniami operacyjnymi związanymi z prowadzeniem projektu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Doświadczenie w obszarze edukacji zdobyła pracując dla organów prowadzących szkoły niepubliczne, a także jako dyrektor jednej ze szkół edukacji spersonalizowanej. Jest pasjonatem edukacji, szczególnie modelu opartego o personalizm.

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

W Instytucie Educare odpowiedzialna za współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz z placówkami edukacyjnymi w obszarze projektów wdrożeniowych. Wspiera zespół programowy również od strony administracyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Historia. Ukończyła studia podyplomowe z Doradztwa zawodowego z coachingiem i pośrednictwa pracy oraz z zakresu Wiedzy o społeczeństwie. Jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem w pracy w szkole edukacji spersonalizowanej oraz tutorem rodzinnym.

Marta Lewandowska

Koordynatorka

Marta Lewandowska

Koordynatorka

Odpowiedzialna za koordynowanie, administrowanie i realizowanie projektów młodzieżowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz studentka tego samego kierunku na poziomie magisterskim na specjalności Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi. Pełniła rolę tutorki w dwóch edycjach Indywidualnego Programu Rozwoju oraz rolę wychowawcy na Wakacjach z Pasją. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w koordynowaniu projektów zdobywała na przestrzeni wielu lat w ramach wolontariatu na rzecz różnych organizacji oraz poprzez aktywne działanie w organizacjach studenckich.

ANGELIKA GAWLIK-GAJDA

Ekspert ds. Komunikacji

ANGELIKA GAWLIK-GAJDA

Ekspert ds. Komunikacji

Odpowiedzialna za projekty marketingowe i komunikacyjne fundacji. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu employer brandingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez 6 lat realizowała się w zespole Brand Communication & CSR w firmie Capgemini Polska, na stanowisku Specjalisty ds. Employer Brandingu, prowadząc projekty z zakresu marketingu i odpowiedzialności społecznej biznesu o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Pasjonatka wszystkiego co nowe i nieznane.

Aktualności

01/21/22

TDJ Foundation
Kolejny wyjątkowy zjazd Indywidualnego Programu Rozwoju za nami!Przede wszystkim był to czas na budowanie relacji, integrację, ale też na wymianę zdań. W czasie panelu w formule World Café dyskutowaliśmy m. in. o tym jak odkryć swoją drogę życiową, kiedy ma się tysiąc pomysłów na siebie, jak wykorzystać swoje zasoby, by zmieniać świat na lepsze oraz czy młodzi ludzie są potrzebni światu?Dziękujemy wszystkim za ten wspaniały, wspólny czas zjazdu, już nie możemy doczekać się spotkania w maju! Sami zobaczcie jak było 😉 ... See MoreSee Less
View on Facebook

01/19/22

TDJ Foundation
📣Rusza nowy projekt w TDJ Foundation – Akademia Asystentów ‼️🟠Jesteś osobą, która lubi pracować z dziećmi i młodzieżą? 🟠Chciałabyś/chciałbyś sprawdzić, czy ta droga Ci pasuje? 🟠Czy praca z ludźmi jest dla Ciebie, a wolontariat, to Twoje drugie imię? 😉Serdecznie zapraszamy Cię do udziału w Akademii Asystentów. Podczas trzech dni szkolenia poznasz, jak wspierać i towarzyszyć wychowawcy kolonijnemu. Poznasz zasady komunikacji opartej na modelu NVC, zobaczysz jak ważna jest świadomość swoich emocji i potrzeb w zrozumieniu siebie i innych. Poznasz metody rozwiązywania konfliktów oraz dowiesz się dlaczego czasem konflikt jest potrzebny w budowaniu relacji. Po ukończonym szkoleniu możesz wziąć udział w rekrutacji do projektu „Wakacje z Pasją” i zostać Asystentem grupy.Co musisz wiedzieć?➡Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby od 16 roku życia!➡Aby wziąć udział:Krok 1: Wypełnij formularz zgłoszeniowy: forms.office.com/r/Se3wsxaHzLKrok 2: Poczekaj na pozytywną weryfikację Twojego zgłoszeniaKrok 3: Weź udział w szkoleniu, które odbędzie się 11-13 luty w Chorzowie (Hotel Skaut)Czekamy na Wasze zgłoszenia 😊 ! ... See MoreSee Less
View on Facebook

01/05/22

TDJ Foundation
#praca #PodajDalej W związku z rozwojem naszego Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy, poszukujemy kolejnych wyjątkowych osób, które wraz z nami będą rozwijać to miejsce. Poszukujemy kandydatów lub kandydatek na stanowiska:🟠 Koordynator/ka przedszkola - szczegóły cutt.ly/wUXYxRm🟠Wychowawczyni przedszkolna/Wychowawca przedszkolny - szczegóły cutt.ly/1UXYTF5🟠Asystent/ka nauczyciela - szczegóły cutt.ly/EU6oNhRDołączając do nas masz szansę współtworzyć innowacyjną placówkę przedszkolną opartą o model edukacji spersonalizowanej.Zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia, job shadowing w placówkach o podobnym profilu, bogatą ofertę szkoleń oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa i wielką misją.Dowiedz się więcej odwiedzając stronę naszych przedszkoli: przedszkola-educare.pl/#nauczyciel #przedszkole #rozwój #pracawprzedszkolu ... See MoreSee Less
View on Facebook

12/23/21

TDJ Foundation
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, ale też spokoju i refleksji. Niech spędzone w rodzinnej atmosferze dodadzą energii do podejmowania nowych wyzwań w nadchodzącym roku. Zespół TDJ Foundation ... See MoreSee Less
View on Facebook

11/03/21

TDJ Foundation
Październik już za nami, a my nie zwalniamy tempa! W ostatni weekend odbyło się szkolenie inaugurujące nową przygodę dla kilkunastu wyjątkowych młodych ludzi ze Śląska 😊 jak było? Zobaczcie sami!A wszystko dzięki Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego😊 Projekt „Młodzi na rzecz młodych – Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy” sfinansowano ze środków #NOWEFIO ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/13/21

TDJ Foundation
Jesteście ciekawi co u nas nowego? We wrześniu ruszyliśmy z zupełnie nowym projektem Młodzi na rzecz młodych. Śląska Szkoła Tutoringu. To projekt, który ma na celu wsparcie 3 grup beneficjentów. ➡ Poprzez udział w projekcie młodzi dorośli w wieku 19-25 lat mogą zdobyć kompetencje pracy z młodzieżą metodą tutoringu rozwojowego oraz doświadczenie w tym obszarze poprzez wolontariat.➡ Młodzież w wieku 14-18 lat otrzyma wsparcie w rozwoju i w ponownym nabyciu kompetencji społecznych, które uległy osłabieniu w trakcie pandemii poprzez tutoring prowadzony przez wolontariuszy.➡ Organizacje społeczne działające na rzecz dzieci i młodzieży poznają metodę tutoringu rozwojowego, którą będą mogły wykorzystać do codziennej pracy z młodzieżą.Chcemy również promować tutoring rozwojowy jako możliwą formę zaangażowania wolontariackiego na rzecz młodzieży i w ten sposób pokazać, że wolontariat może być wspaniałą przygodą! ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/21/21

TDJ Foundation
Chwalimy się! 👏 Ruszył nasz nowy projekt „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy”, w ramach którego przygotowujemy młodych ludzi do wolontariatu na rzecz swoich rówieśników. Ostatni weekend upłynął nam pod znakiem intensywnych szkoleń - pierwsza grupa uczestników rozpoczęła właśnie swoją przygodę z tutoringiem, zgłębiając tajniki tej metody. Niebawem wyruszą w świat, wspierając w rozwoju młodszych kolegów i koleżanki, tymczasem my nie możemy już doczekać się kolejnych naszych szkoleniowych spotkań.😄Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/20/21

TDJ Foundation
Radosne, ciekawe świata, pełne energii i pomysłów – takie są nasze przedszkolaki w Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy by Educare i Przedszkole na Kopcu by Educare Dziś #OgólnopolskiDzieńPrzedszkolaka więc życzymy im beztroski, uśmiechu i samych dobrych przygód.🎉😀 ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/14/21

TDJ Foundation
Wrzesień jest dla nas w tym roku wyjątkowy, bo po raz pierwszy powitaliśmy w progach Przedszkola w Pierwszej Dzielnicy naszych najważniejszych gości - dzieci! :) Zobaczcie jak mijają nam przedszkolne dni. <3 A jeśli jeszcze szukacie dobrego miejsca dla swojego dziecka - dajcie nam znać w wiadomości prywatnej lub wypełniając formularz na stronie: bit.ly/3AfNRNm ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/06/21

TDJ Foundation
225 uczestników, 14 trenerów, 12 wychowawców, 5 turnusów, 80 godzin spędzonych w lesie przy ognisku, festiwal kolorów, parada zwierząt, wspinaczka na sam szczyt i wiele, wiele innych. To tylko niektóre fakty o tegorocznych Wakacjach z Pasją. Dzielimy się z Wami zdjęciami z tych wyjątkowych 35 dni przygód i mamy nadzieję że zobaczycie na nich niesamowitą atmosferę i radość, która nam towarzyszyła 😊 A wszystkim uczestnikom dziękujemy i mamy nadzieję do zobaczenia za rok! ... See MoreSee Less
View on Facebook

09/01/21

TDJ Foundation
Za wszystkich, którzy w dzisiejszy deszczowy poranek ruszyli po nowe szkolne przygody trzymamy mocne kciuki! 🎉🥰 ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/31/21

TDJ Foundation
Zdjęcie w tle profilu „TDJ Foundation” ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/31/21

TDJ Foundation
Zdjęcie w tle profilu „TDJ Foundation” ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/30/21

TDJ Foundation
Tutoring to przede wszystkim sztuka zadawania ważnych, trafnych, głębokich pytań. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej i sami spróbować swoich sił jako Tutor/ka zapraszamy Was do udziału w naszym nowym projekcie "Młodzi dla młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy." wszystkie informacje znajdziecie poniżej -> Link do ulotki informacyjnej: cutt.ly/oWggAZnLink do formularza zgłoszeniowego: forms.office.com/r/rHsVgwYvT5Projekt Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. ... See MoreSee Less
View on Facebook

08/12/21

TDJ Foundation
Optymizmu, energii do działania, ciekawości, ochoty na nowe doświadczenia i ciągłego rozwoju! Dziś w Międzynarodowy Dzień Młodzieży i w każdy inny dzień w roku życzymy Wam byście czuli się wyjątkowi i niepowtarzalni! 🎉🎂 ... See MoreSee Less
View on Facebook
załaduj więcej

Wierzysz w edukację?

Wzmocjnij ją, przekazując 1% na nasze działania.

Wpisz w zeznaniu podatkowym dane:

Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju KRS 0000294837

Rozlicz PIT online z PITax.pl TUTAJ

Dokumenty

Skontaktuj się z nami

TDJ Foundation

Biuro:
Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
e-mail: fundacja@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS: 0000294837
NIP: 9542619605

RODO