TDJ Equity

W TDJ Equity inwestujemy w dojrzałe spółki z potencjałem do wzrostu, budując ich długoterminową wartość
44
lata doświadczenia inwestycyjnego
35
przeprowadzonych transakcji M&A
2,8 mld
PLN kapitalizacji spółek portfelowych
1 mld
PLN przychodu z eksportu w spółkach portfelowych

Jakich projektów szukamy

Nasze sektory inwestycyjne

automatyzacja
kosmetyki
opakowania
recykling
suplementy
systemy zabezpieczeń i apratura kontrolno-pomiariowa
żywność i napoje
ochrona zdrowia
odnawialne źródła energii

Co oferujemy

Indywidualne
podejście
inwestycyjne
Centrum
kompetencji TDJ
Kapitał
na rozwój
Network
TDJ

Zespół

MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA-EJSYMONT

Managing Partner

MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA-EJSYMONT

Managing Partner

Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 238.

Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM S.A., kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE S.A. W latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI S.A., gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. Od roku 2013 do 2015 pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity S.A., zaś w latach 2015 – 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity S.A., sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR. W okresie 2008-2014 była również prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego.

Od kwietnia 2016 jest partnerem zarządzającym w TDJ, gdzie odpowiada za obszar TDJ Equity. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek: Famur S.A., Zamet S.A., PGO S.A., FPM S.A., NiUW Glinik sp. z o.o., Famak S.A.

JACEK LEONKIEWICZ

Managing Partner

JACEK LEONKIEWICZ

Managing Partner

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz CEMS Master in International Management na CBS w Kopenhadze, studiował także w Madrycie.

Karierę zawodową rozpoczął w J.P. Morgan i Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy i ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity SA.

Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski. Zasiada ponadto w radach nadzorczych spółek portfelowych: FPM, Odlewnia Śrem, Pioma Odlewnia, Pemug, ZBM oraz PGO.

Krzysztof Szary

Investment Director

Krzysztof Szary

Investment Director

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość, które ukończył w Szkole Głównej Handlowej. Jest również w trakcie studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie bankowości inwestycyjnej i doradztwie przy fuzjach i przejęciach, które zdobywał m.in. w grupie Corporate Finance w KPMG oraz w grupie Raiffeisen (w tym realizując projekty z zespołami banku inwestycyjnego Lazard). W latach 2017-2020 realizował szereg projektów strategicznych dla SuperDrob S.A. (firma wchodząca w skład spółek grupy CPF), gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Fuzji i Przejęć.

Krzysztof dołączył do zespołu TDJ w czerwcu 2020r.

ARTUR FORMA

Investment Manager

ARTUR FORMA

Investment Manager

Artur ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w obszarze finansów przedsiębiorstw. Od 2014 pracował w PKP S.A. na stanowiskach od analityka do dyrektora departamentu. Odpowiadał za nadzór właścicielski nad Spółkami Grupy PKP oraz za wsparcie procesów prywatyzacyjnych. Wcześniej odbył również staże w EY (doradztwo dla sektora energetycznego) i CEMEX Polska S.A. (dział strategii).

W zespole TDJ Equity Artur pracuje od 2016 roku i wspiera budowę wartości w spółce giełdowej PGO oraz za inwestycje w sektorach: żywność i napoje oraz systemy zabezpieczeń i aparatury kontrolno-pomiarowej.

Łukasz Kornowski

Investment Manager

Łukasz Kornowski

Investment Manager

Łukasz jest absolwentem studiów o kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczynał jako analityk w jednej z uznanych firm consultingowych. Następnie związany z Grupą PKP, gdzie zdobywał doświadczenie, pracując przy procesach prywatyzacji PKP PKL, TK Telekom i IPO PKP Cargo. W latach 2014-2016 pracował jako Dyrektor Biura Analiz i Kontrolingu Operacyjnego w PKP Intercity. Od 2016 roku był związany z firmą Luma Investment S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego.

Pracę w TDJ rozpoczął w 2018 roku, gdzie wspiera budowę wartości Grupy Famur i Teamtechnik oraz jest odpowiedzialny za inwestycje w sektorze automatyzacji.

JUSTYNA Hanuščin

Senior Investment Analyst

JUSTYNA Hanuščin

Senior Investment Analyst

Justyna posiada tytuł MSC Financial Economics uczelni Erasmus University Rotterdam oraz licencjat na kierunku Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także dyplom z wymiany studenckiej na ESCP Europe w Paryżu.

Doświadczenie w obszarze M&A zdobywała podczas stażu w Rothschild & Co oraz w Zespole Wycen i Modelowania Biznesowego w KPMG.

Po dołączeniu do TDJ w 2016 roku była zaangażowana m.in. w przeprowadzenie ABB Famuru oraz w tworzenie Strategii TDJ. Obecnie Justyna jest odpowiedzialna za bieżący kontakt i wsparcie w budowie wartości w spółkach portfelowych FPM oraz NiUW Glinik, a także za analizę potencjalnych inwestycji w obszarze m.in. opakowań i recyklingu.

Mateusz Sumara

Investment Analyst

Mateusz Sumara

Investment Analyst

Mateusz jest absolwentem studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktualnie jest studentem studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mateusz zaliczył egzaminy CFA Level l oraz CFA Level II.

Przed dołączeniem do TDJ w 2018 roku Mateusz odbywał staże w obszarach M&A oraz Private Equity w mCorporate Finance, EY, TDJ Equity oraz w Innova Capital.

W TDJ Equity odpowiada za analizę potencjalnych inwestycji m.in. w sektorze kosmetycznym i suplementów oraz za wspieranie budowy wartości giełdowej spółki Zamet, Projekt Solartechnik oraz MIYA.

Nasze inwestycje

Famur

Grupa Famur jest jednym z największych na świecie producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego.
W skład Grupy wchodzą obecnie 42 spółki i 11 zakładów produkcyjnych, zatrudniających ponad 5000 pracowników. Grupa Famur należy do TDJ od 2002 roku i od tego czasu skutecznie buduje pozycję globalnego producenta maszyn górniczych. Spółka dominująca grupy kapitałowej, Famur S.A. notowana jest na GPW w Warszawie.

Strona spółki

PGO

Grupa PGO jest największą w Polsce grupą przemysłową specjalizująca się w produkcji odlewów i odkuwek. Produkty Grupy PGO znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu na rynku krajowym i zagranicznym. Grupa PGO posiada 3 zakłady produkcyjne, zatrudniające ponad 1100 pracowników. Grupa jest częścią TDJ od 2005 roku. Od tej pory zostały przeprowadzone 4 akwizycje dywersyfikujące branże, w których działa Grupa. Spółka dominująca grupy kapitałowej, PGO S.A.

Strona spółki

Zamet

Grupa Zamet jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla rynku: podwodnego wydobycia ropy i gazu, energetycznego, infrastrukturalnego i przeładunkowego oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu metalurgicznego, hutniczego i spożywczego. Grupa Zamet posiada 4 zakłady produkcyjne zatrudniające blisko 900 pracowników. Spółka dominująca grupy kapitałowej, Zamet S.A. notowana jest na GPW w Warszawie.

 

 

Strona spółki

NiUW Glinik

NiUW Glinik jest producentem narzędzi oraz urządzeń wiertniczych dla branży poszukiwań ropy naftowej i gazu, geologicznej, hydrogeologicznej, geofizycznej, wiertnictwa inżynieryjnego oraz górnictwa węglowego. Spółka jest częścią TDJ od 2011 roku i od tego czasu konsekwentnie realizuje strategię ekspansji zagranicznej i dywersyfikacji branżowej.

Strona spółki

FPM

FPM specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla krajowych i zagranicznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni oraz zakładów wytwarzających energię dla potrzeb własnych takich jak huty, kopalnie, cukrownie, browary. Spółka FPM weszła w skład portfela TDJ w 2015 roku.

Strona spółki

Teamtechnik Production Technology

Teamtechnik Production Technology działa na międzynarodowym rynku innowacyjnych technologii produkcji i wysoce elastycznych systemów montażu i testowania. Buduje w pełni automatyczne linie do produkcji i testowania komponentów dla branży motoryzacyjnej. Teamtechnik zajmuje się całym procesem automatyzacji produkcji – od planowania po serwis. Klientami firmy są m.in: BMW i Ferrari. W skład portfela TDJ wszedł polski oddział Teamtechnik założony w 2005 roku. W dwóch zakładach produkcyjnych w Skawinie i Ostrowie Wielkopolskim, w których pracuje 250 osób, zrealizowano do tej pory ponad 400 projektów. 

Strona spółki

Projekt Solartechnik

Projekt Solartechnik to dostawca kompleksowych rozwiązań na rynku fotowoltaicznym. Firma powstała w Niemczech w 2008 roku i wraz z rozwojem branży OZE zdobywała szerokie doświadczenie projektując i budując pierwsze w Europie farmy fotowoltaiczne. Od 2011 roku Projekt Solartechnik działa w Polsce jako niezależna spółka z polskim kapitałem. Specjalizuje się w rynku instalacji komercyjnych o dużej mocy. Projekt Solartechnik posiada własne biuro projektowe i duże portfolio wykonanych instalacji. Do końca 2020 roku spółka zbudowała ponad 300 MW farm fotowoltaicznych. Od stycznia 2021 r. Projekt Solartechnik jest częścią portfela TDJ.

Strona spółki

Miya Cosmetics

Miya Cosmetics to marka produktów do codziennej pielęgnacji skóry, głównie w oparciu o naturalne składniki. Obecnie oferuje trzy kategorie kosmetyków: do pielęgnacji twarzy, ciała oraz do makijażu. Produkty Miya są dostępne w większości sieci drogerii w Polsce. Marka dynamicznie rozwija również sprzedaż online. Kosmetyki Miya mają wierne grono konsumentek, profil marki na Instagramie obserwuje ponad 100 tys. użytkowników. Dowodem tego jest rozpoznawalność marki, która dla tej młodej marki kształtuje się już na poziomie ponad 30%. Produkty zyskały również uznanie ekspertów, czego odzwierciedleniem są prestiżowe nagrody branżowe jak np. Perła Rynku Kosmetycznego. Miya weszła na rynek w 2016 roku. W portfelu TDJ znajduje się od maja 2021 roku.

Strona spółki

Case study budowy wartości Grupy Famur

Stopniowa konsolidacja – Etap I

Lata 2003–2006 to pierwszy etap stopniowej konsolidacji polskich producentów maszyn górniczych. Dzięki istotnej poprawie wyników, Famur odzyskuje wiarygodność finansową, co umożliwia zaciągnięcie kredytów na dalszy rozwój.
W tym czasie rośnie też największy na polskim rynku konkurent Famur – Kopex.

Stopniowa konsolidacja – Etap II

Lata 2007–2016 są kontynuacją przejęć branżowych na polskim rynku.
Famur poszerza swoje portfolio produktowe, wchodząc w obszar górnictwa odkrywkowego. Wzmaga się także konkurencja Famur i Kopex na rynku krajowym
i zagranicznym. Famur osiąga rekordowe wyniki i nieustannie optymalizuje działalność. Na przełomie 2013 i 2014 roku TDJ kupuje 10% akcji Kopex, a Famur oferuje większemu od siebie Kopexowi fuzję, ale ten odrzuca propozycję.

ABB

6 czerwca 2017 roku przeprowadzono proces budowania przyspieszonej księgi popytu. Zostaje sprzedane 20% akcji Famur, po czym kapitał zakładowy Famur zostaje podniesiony o 15%, a wyemitowane akcje obejmuje TDJ. Jest to jedna z niewielu transakcji na rynku kapitałowym, która zostaje zrealizowana z premią w stosunku do kursu giełdowego.

535 mln zł

wartość pakietu

20%

udział ABB w kapitale
zakładowym

4%

premii

Proces integracji

Rozpoczyna się proces integracji z Kopex, mający na celu stworzenie efektywnej kosztowo struktury organizacyjnej Grupy o unikalnym know-how i szerokim portfelu produktów, gotowej do konkurowania z globalnymi liderami na rynku maszyn górniczych.

Grupa Famur dziś

Grupa Famur jako preferowany, globalny dostawca kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego. Konsekwentnie realizuje strategię Go Global, której celem jest osiągnięcie 50% eksportu w 2022 roku.

Obecna struktura Grupy Famur jest efektem 13 udanych akwizycji przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat.

Zakup Famur S.A.

W 2002 roku, za 33 mln PLN, TDJ kupuje od NFI Fabrykę Maszyn Famur, która stoi na skraju bankructwa. W momencie przejęcia, Spółka generuje 12 mln PLN straty przy 65 mln PLN przychodów. Rozpoczyna się gruntowna restrukturyzacja.

IPO Grupy Famur na GPW
w Warszawie

Debiut giełdowy 25% akcji Famur. Spółka pozyskuje w drodze emisji ok. 150 mln PLN oraz TDJ sprzedaje akcje o wartości ok. 150 mln PLN. Pozyskane przez Famur środki zostały przeznaczone na dalszy rozwój – stworzenie Grupy mającej pełne portfolio produktów dla górnictwa podziemnego.

150 mln zł

wartość pakietu

25%

udział emisji w kapitale
zakładowym

Proces przejmowania Kopexu

W 2016 roku ponownie zostają podjęte negocjacje zmierzające do przejęcia Kopex. TDJ kupuje kolejne pakiety akcji. Z uwagi na trudną sytuację finansową przejmowanej spółki, równocześnie trwają negocjacje z bankami finansującymi Kopex. W grudniu zostaje podpisana umowa restrukturyzacyjna, a TDJ finalizuje akwizycję do której dążył.

Zwieńczenie konsolidacji

Pozyskane przez Famur środki zostają przeznaczone na zakup 65,8% akcji Kopex od TDJ oraz działania związane z wdrożeniem strategii Go Global. Kończy się konsolidacja polskiego rynku w obszarze maszyn dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego.

ABB II

9 stycznia 2019 roku przeprowadzono proces budowania przyspieszonej księgi popytu. Zostaje sprzedane 10% akcji Grupy Famur o wartości 276 mln zł.

Zakup Famur S.A.

W 2002 roku, za 33 mln PLN, TDJ kupuje od NFI Fabrykę Maszyn Famur, która stoi na skraju bankructwa. W momencie przejęcia, Spółka generuje 12 mln PLN straty przy 65 mln PLN przychodów. Rozpoczyna się gruntowna restrukturyzacja.

Stopniowa konsolidacja – Etap I

Lata 2003–2006 to pierwszy etap stopniowej konsolidacji polskich producentów maszyn górniczych. Dzięki istotnej poprawie wyników, Famur odzyskuje wiarygodność finansową, co umożliwia zaciągnięcie kredytów na dalszy rozwój.
W tym czasie rośnie też największy na polskim rynku konkurent Famur – Kopex.

IPO Grupy Famur na GPW
w Warszawie

Debiut giełdowy 25% akcji Famur. Spółka pozyskuje w drodze emisji ok. 150 mln PLN oraz TDJ sprzedaje akcje o wartości ok. 150 mln PLN. Pozyskane przez Famur środki zostały przeznaczone na dalszy rozwój – stworzenie Grupy mającej pełne portfolio produktów dla górnictwa podziemnego.

Stopniowa konsolidacja – Etap II

Lata 2007–2016 są kontynuacją przejęć branżowych na polskim rynku.
Famur poszerza swoje portfolio produktowe, wchodząc w obszar górnictwa odkrywkowego. Wzmaga się także konkurencja Famur i Kopex na rynku krajowym
i zagranicznym. Famur osiąga rekordowe wyniki i nieustannie optymalizuje działalność. Na przełomie 2013 i 2014 roku TDJ kupuje 10% akcji Kopex, a Famur oferuje większemu od siebie Kopexowi fuzję, ale ten odrzuca propozycję.

Proces przejmowania Kopexu

W 2016 roku ponownie zostają podjęte negocjacje zmierzające do przejęcia Kopex. TDJ kupuje kolejne pakiety akcji. Z uwagi na trudną sytuację finansową przejmowanej spółki, równocześnie trwają negocjacje z bankami finansującymi Kopex. W grudniu zostaje podpisana umowa restrukturyzacyjna, a TDJ finalizuje akwizycję do której dążył.

ABB

6 czerwca 2017 roku przeprowadzono proces budowania przyspieszonej księgi popytu. Zostaje sprzedane 20% akcji Famur, po czym kapitał zakładowy Famur zostaje podniesiony o 15%, a wyemitowane akcje obejmuje TDJ. Jest to jedna z niewielu transakcji na rynku kapitałowym, która zostaje zrealizowana z premią w stosunku do kursu giełdowego.

Zwieńczenie konsolidacji

Pozyskane przez Famur środki zostają przeznaczone na zakup 65,8% akcji Kopex od TDJ oraz działania związane z wdrożeniem strategii Go Global. Kończy się konsolidacja polskiego rynku w obszarze maszyn dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego.

Proces integracji

Rozpoczyna się proces integracji z Kopex, mający na celu stworzenie efektywnej kosztowo struktury organizacyjnej Grupy o unikalnym know-how i szerokim portfelu produktów, gotowej do konkurowania z globalnymi liderami na rynku maszyn górniczych.

ABB II

9 stycznia 2019 roku przeprowadzono proces budowania przyspieszonej księgi popytu. Zostaje sprzedane 10% akcji Grupy Famur o wartości 276 mln zł.

Grupa Famur dziś

Grupa Famur jako preferowany, globalny dostawca kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego. Konsekwentnie realizuje strategię Go Global, której celem jest osiągnięcie 50% eksportu w 2022 roku.

Obecna struktura Grupy Famur jest efektem 13 udanych akwizycji przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat.

2002 rok

86 mln zł

KAPITALIZACJA

105 mln zł

AKTYWA

960

ZATRUDNIENIE

2018 rok

2 229 mln zł

KAPITALIZACJA

2 880 mln zł

AKTYWA

5000+

ZATRUDNIENIE

Skontaktuj się z nami

Biuro w Warszawie
TDJ Sp. z o.o.

ul. Twarda 4,
00-105 Warszawa
e-mail: tdj@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS: 0000286498
NIP: 6342645499