TDJ begins the implementation of a new investment strategy
TDJ begins the implementation of a new investment strategy

The new investment strategy, owned by Tomasz Domogała, TDJ investment company, for 2018-2022, assumes dynamic development in all business areas and further diversification of operations. TDJ will remain a strategic investor in currently controlled companies.

The TDJ Equity area is open for investments in companies with a scalable business model, high export and consolidation potential, with own product, operating in the automotive, specialized chemistry, cosmetics, logistics, furniture, packaging, recycling and food sectors as well as security systems and control equipment. as well as companies providing solutions for the above sectors in the field of technology, machinery and IT. The

TDJ Venture area will invest in the „Smart Money” formula into technological startups with global potential.

The area of ​​TDJ Estate is planning to expand its activity to include new sectors of the real estate market and increase its geographical coverage for one or two other regions outside of Silesia.

The TDJ Foundation area will focus on investments in education and development of children and youth. In 2010-2017, TDJ implemented all the strategic assumptions adopted seven years ago that enabled the transformation from an industrial holding to a family-owned investment company, active in the following areas: Equity, Venture, Estate, Finance and Foundation.

A consequence of the implementation of the strategic assumptions adopted in 2010 was the development of a new TDJ strategy for 2018-2022. Its goal is to build long-term company value. We will achieve it through effective investments based on anticipating trends, diversification of activity, solid finances and being the preferred investor creating significant added value for companies. Implementation of effective investments will be possible thanks to the unique team of TDJ, which is made up of people sharing our values, having the highest competencies, and a great passion. We want to constantly strengthen this team, becoming the preferred employer for such people – said Tomasz Domogała, Chairman of the Supervisory Board and owner of TDJ.

The key competitive advantage of TDJ, allowing to create added value in the acquired entities, enabling their dynamic development and achieving a leading position, is and will be the TDJ Competence Center, in all key areas for the development of companies. Such a model proved to be effective in the case of our previous investments. We want to develop it further and implement it in relation to new investment projects – adds Tomasz Domogała.

 

TDJ Equity

Equity jest największym obszarem inwestycyjnym TDJ, w ramach którego realizowane są inwestycje w dojrzałe spółki, posiadające skalowany model biznesowy, potencjał eksportowy i konsolidacyjny, mające własny produkt, markę lub inną przewagę konkurencyjną. TDJ jest otwarty na inwestycje w nowych dla siebie sektorach: automotive, chemii specjalistycznej, kosmetycznym, logistycznym, meblarskim, opakowaniowym, recyklingowym, spożywczym oraz systemów zabezpieczeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, jak również w spółki dostarczające rozwiązania dla powyższych sektorów z zakresu technologii, maszyn i IT.

Mandat inwestycyjny zakłada obejmowanie pakietów kontrolnych dojrzałych przedsiębiorstw, zlokalizowanych w Polsce, których EV oscyluje pomiędzy 25-100 mln EUR. Możliwe będą mniejsze inwestycje w przypadku istnienia potencjału do konsolidacji oraz większe, nawet do 200 mln EUR, dla projektów z ciekawymi  perspektywami wzrostu. Horyzont inwestycyjny to co najmniej 5 lat.

TDJ pozostanie strategicznym inwestorem w obecnie kontrolowanych spółkach, niemniej, w zależności od potrzeb inwestycyjnych możliwe będzie, w perspektywie 5-letniej, zmniejszenie udziału w nich do poziomu 20-40%, przy założeniu zachowania kontroli. TDJ będzie aktywnie wspierał realizację długoterminowych strategii rozwoju spółek znajdujących się w portfelu, a także oczekiwał jasnych polityk dywidendowych. Proces dostosowania struktury portfela i dokumentów korporacyjnych został już rozpoczęty.

– Budowę długoterminowej wartości obszaru Equity opieramy na indywidualnym podejściu inwestycyjnym, dostosowanym do specyfiki i potrzeb konkretnej inwestycji. Dzięki wsparciu finansowemu zapewniamy spółkom portfelowym dynamiczny rozwój i możliwość wykorzystania pojawiających się szans rynkowych. Centrum Kompetencji TDJ, oparte o najwyższej klasy ekspertów, które tworzymy we wszystkich najważniejszych dla rozwoju spółek obszarach, jest i będzie naszą kluczową przewagą konkurencyjną, która pozwoli na aktywne wsparcie spółek portfelowych w ich dynamicznym rozwoju – mówią Magdalena Zajączkowska- Ejsymont i Jacek Leonkiewicz, Partnerzy Zarządzający TDJ Equity.

TDJ Venture

W ramach obszaru Venture TDJ realizuje inwestycje w innowacyjne startupy, o globalnym potencjale, poprzez partycypację w funduszu TDJ Pitango Ventures. Projekty w tym obszarze, podobnie jak w Equity, będą zawsze realizowane w formule „Smart Money”. Opiera się ona o połączenie inwestycji finansowej z kompleksowym wsparciem TDJ wynikającym z kilkudziesięcioletniego doświadczenia spółki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Dzięki współpracy z izraelskim funduszem Pitango Venture Capital fundusz może zaoferować również unikalne w Polsce kompetencje w zakresie skalowalności biznesu na dużych, międzynarodowych rynkach.

Mandat inwestycyjny w obszarze Venture zakłada zaangażowanie funduszu TDJ Pitango Ventures w spółki technologiczne na wczesnych etapach rozwoju –  w fazie wczesnego wzrostu (startup), wzrostu (growth), a także na etapie seed. Na inwestycje w poszczególne projekty mamy od 0,5 do 5 mln USD. Inwestujemy w pakiety mniejszościowe, przy jednoczesnym rezerwowaniu środków na udział w kolejnych rundach finansowania firm mówi Wojciech Fedorowicz, Partner Zarządzający TDJ Venture.  W nowej perspektywie inwestycyjnej będziemy koncentrować naszą działalność wokół sektora technologii informatycznych (ICT), w tym Big Data, Machine Learning, Cybersecurity, Software/SaaS, Internetu Rzeczy (IoT), Mobile i Fintech. Interesujące dla TDJ obszary to również Life Science, Medical Devices, Media i komunikacja oraz Hardware – dodaje Wojciech Fedorowicz.

 

TDJ Estate

Nowa strategia inwestycyjna dla obszaru Estate opiera się na sprawdzonym modelu rozwoju kompetencji i prowadzenia działalności deweloperskiej zarówno w obszarze mieszkaniowym, jak i komercyjnym oraz biurowym. Mandat inwestycyjny TDJ Estate zakłada także realizację projektów z zakresu land developingu oraz otwarcie na projekty z branży logistyki. W nowej strategii uwzględniono ekspansję geograficzną spółki, poprzez rozszerzenie działalności deweloperskiej na nowe, poza Śląskiem, regiony Polski. TDJ nie wyklucza także zakupu nowych nieruchomości lub akwizycji spółek aktywnych w branży nieruchomościowej.

Naszą główną przewagą konkurencyjną jest silny zespół. Poprzez realizację kolejnych, zróżnicowanych projektów nieruchomościowych, podnosimy kompetencje i kwalifikacje pracowników. W najbliższych latach będziemy konsekwentnie wsłuchiwać się w potrzeby rynku, tak by zaoferować naszym klientom innowacyjne rozwiązania spełniające ich potrzeby. W ramach nowej strategii będziemy także analizować otoczenie biznesowe poszukując okazji inwestycyjnych. Odpowiednie zaplecze finansowe pozwala nam szybko i elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację rynkową – mówi Maciej Wójcik, Partner Zarządzający TDJ Estate.

TDJ Foundation

Nowa strategia inwestycyjna TDJ zakłada także dalszy rozwój TDJ Foundation. To wyjątkowy obszar działalności TDJ, który poprzez realizację zróżnicowanych projektów umożliwia dzieciom i młodzieży rozwijanie kompetencji i odkrywanie pasji. Działalność Fundacji opiera się na sprawdzonym modelu inwestycji w edukację i rozwój przyszłych pokoleń, a także na wsparciu rodzin w wychowaniu dzieci.

– Naszą ideą jest inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwoju osobistego oraz wspieranie edukacji poprzez stwarzanie unikalnych możliwości zdobycia najwyższej jakości wykształcenia – mówi Oliwia Kwiatkowska, Partner Zarządzająca TDJ Foundation. – W perspektywie długoterminowej chcemy, aby silny i doświadczony zespół Fundacji był zaufanym partnerem w realizacji edukacyjnych i rozwojowych programów non-profit. Zamierzamy stać się jednocześnie hubem specjalistycznej wiedzy, dzięki której będziemy mogli pełnić rolę akceleratora zmian, zarówno w sferze osobistej naszych podopiecznych, jak i w szerszym wymiarze lokalnych społeczności – dodaje Oliwia Kwiatkowska.